Ekonomi Haber Girişi: 18.02.2022 - 20:29, Güncelleme: 18.02.2022 - 20:29

Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı, 100 adet Ticari (N) Plakayı kiraya verilecektir

 

Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı, 100 adet Ticari (N) Plakayı kiraya verilecektir

Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı, 100 adet Ticari (N) Plakayı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 3 yıllığına kiraya veriyor.
  Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı, 100 adet Ticari (N) Plakayı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 3 yıllığına kiraya veriyor.  Ticari (N) Plakası ve faaliyet göstereceği durak yerlerinin muhammen bedelleri 2 bin 500, geçici teminat bedelleri ise 225 Türk Lirası olarak belirlendi. Sanayi Durağı'nda 25 adet, Çimento Durağı'nda 25 adet olmak üzere 50 adet (N) Ticari Plaka kiralama ihalesi 2 Mart 2022 tarihinde saat 14:00’te, İmaret Durağı'nda 10 adet, Balta 2. El Durağı'nda 5 adet, Sanat Okulu Durağı'nda 5 adet, Yoğurt Pazarı Durağı'nda 5 adet, Sinada Durağı'nda 5 adet, Pancar Kooperatifi Durağı'nda 5 adet, 2. Küçük Sanayi Durağı'nda 15 adet olmak üzere toplam 50 adet (N) Ticari Plaka kiralama ihalesi ise aynı gün saat 15.30’da, Belediye Hizmet Binası Meclis Salonu'nda Encümen huzurunda yapılacak.   AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 100 ADET TİCARİ (N) PLAKASININ KİRAYA VERİLMESİNE DAİR İHALE İLANI 1-) Mülkiyeti/Tasarrufu Belediyemize ait aşağıda plakası ve durak yerleri, muhammen bedelleri ve geçici ihale teminatları yazılı olan 100 adet Ticari (N) Plakası sözleşme tarihinden itibaren 3 yıl süre ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) usulü ile kiraya verilecektir. 2-) Aşağıda  belirtilen Ticari (N) Plakası ve faaliyet göstereceği durak yerlerinin Muhammen Bedelleri : 2.500,00-TL’dır. Geçici Teminat Bedelleri: 225,00-TL’dır. 3-) Kiralama bedeline K.D.V. dâhil değildir, ihale bedelinin 1/3 i peşin, kalan 2/3 i ise 2 ayda 2 eşit taksitte tahsil edilecektir. Taksitler her ayın en geç 14. gününe kadar yatırılacaktır. İlk taksit 2022 yılı Nisan ayının 14.gününe kadar yatırılacak olup, diğer taksitler takip eden ayların en geç 14. gününde yatırılacaktır. Aylık taksitler zamanında yatırılmadığı takdirde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanacak ve 3 aydan sonra gecikme olursa kiralama sözleşmesi fesh edilebilecektir. 4-) Kiralama ihalesi Afyonkarahisar Belediyesinde, 08/09/1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde açık teklif (açık artırma) usulü ile 02/03//2022 tarihinde saat: 14:00’te başlayacak olup, sıra takibi ile ihale sürdürülecektir. Belediye Hizmet Binası Meclis Salonunda Encümen huzurunda aşağıdaki sıralar takip edilerek yapılacaktır. -1. Sanayi Durağı (25 adet), Çimento Durağı (25 adet) toplam 50 adet (N) Ticari Plaka açık teklif (açık artırma) usulü ile 02/03//2022 tarihinde saat 14.00'te Belediye Hizmet Binası Meclis Salonunda Encümen huzurunda aşağıdaki sıralar takip edilerek yapılacaktır.   Sıra No Durak Yeri Ticari (N) Plakası Muhammen Bedel Geçici İhale Teminatı İhale Saati 01. 1. Sanayi Durağı 03 N 0021 2.500,00-TL 225,00-TL 14:00 02. 1. Sanayi Durağı 03 N 0025 2.500,00-TL 225,00-TL 03. 1. Sanayi Durağı 03 N 0028 2.500,00-TL 225,00-TL 04. 1. Sanayi Durağı 03 N 0032 2.500,00-TL 225,00-TL 05. 1. Sanayi Durağı 03 N 0033 2.500,00-TL 225,00-TL 06. 1. Sanayi Durağı 03 N 0034 2.500,00-TL 225,00-TL 07. 1. Sanayi Durağı 03 N 0035 2.500,00-TL 225,00-TL 08. 1. Sanayi Durağı 03 N 0040 2.500,00-TL 225,00-TL 09. 1. Sanayi Durağı 03 N 0042 2.500,00-TL 225,00-TL 10. 1. Sanayi Durağı 03 N 0044 2.500,00-TL 225,00-TL 11. 1. Sanayi Durağı 03 N 0052 2.500,00-TL 225,00-TL 12. 1. Sanayi Durağı 03 N 0054 2.500,00-TL 225,00-TL 13. 1. Sanayi Durağı 03 N 0060 2.500,00-TL 225,00-TL 14. 1. Sanayi Durağı 03 N 0065 2.500,00-TL 225,00-TL 15. 1. Sanayi Durağı 03 N 0067 2.500,00-TL 225,00-TL 16. 1. Sanayi Durağı 03 N 0070 2.500,00-TL 225,00-TL 17. 1. Sanayi Durağı 03 N 0071 2.500,00-TL 225,00-TL 18. 1. Sanayi Durağı 03 N 0078 2.500,00-TL 225,00-TL 19. 1. Sanayi Durağı 03 N 0079 2.500,00-TL 225,00-TL 20. 1. Sanayi Durağı 03 N 0080 2.500,00-TL 225,00-TL 21. 1. Sanayi Durağı 03 N 0081 2.500,00-TL 225,00-TL 22. 1. Sanayi Durağı 03 N 0082 2.500,00-TL 225,00-TL 23. 1. Sanayi Durağı 03 N 0083 2.500,00-TL 225,00-TL 24. 1. Sanayi Durağı 03 N 0084 2.500,00-TL 225,00-TL 25. 1. Sanayi Durağı 03 N 0003 2.500,00-TL 225,00-TL 01. Çimento Durağı 03 N 0004 2.500,00-TL 225,00-TL 02. Çimento Durağı 03 N 0009 2.500,00-TL 225,00-TL 03. Çimento Durağı 03 N 0012 2.500,00-TL 225,00-TL 04. Çimento Durağı 03 N 0014 2.500,00-TL 225,00-TL 05. Çimento Durağı 03 N 0015 2.500,00-TL 225,00-TL 06. Çimento Durağı 03 N 0016 2.500,00-TL 225,00-TL 07. Çimento Durağı 03 N 0018 2.500,00-TL 225,00-TL 08. Çimento Durağı 03 N 0020 2.500,00-TL 225,00-TL 09. Çimento Durağı 03 N 0022 2.500,00-TL 225,00-TL 10. Çimento Durağı 03 N 0023 2.500,00-TL 225,00-TL 11. Çimento Durağı 03 N 0024 2.500,00-TL 225,00-TL 12. Çimento Durağı 03 N 0027 2.500,00-TL 225,00-TL 13. Çimento Durağı 03 N 0029 2.500,00-TL 225,00-TL 14. Çimento Durağı 03 N 0036 2.500,00-TL 225,00-TL 15. Çimento Durağı 03 N 0037 2.500,00-TL 225,00-TL 16. Çimento Durağı 03 N 0039 2.500,00-TL 225,00-TL 17. Çimento Durağı 03 N 0046 2.500,00-TL 225,00-TL 18. Çimento Durağı 03 N 0047 2.500,00-TL 225,00-TL 19. Çimento Durağı 03 N 0051 2.500,00-TL 225,00-TL 20. Çimento Durağı 03 N 0057 2.500,00-TL 225,00-TL 21. Çimento Durağı 03 N 0058 2.500,00-TL 225,00-TL 22. Çimento Durağı 03 N 0059 2.500,00-TL 225,00-TL 23. Çimento Durağı 03 N 0061 2.500,00-TL 225,00-TL 24. Çimento Durağı 03 N 0066 2.500,00-TL 225,00-TL 25. Çimento Durağı 03 N 0077 2.500,00-TL 225,00-TL - İmaret Durağı (10 adet), Balta 2. El Durağı (5 adet), Sanat Okulu Durağı (5 adet), Yoğurt Pazarı Durağı (5 adet), Sinada Durağı (5 adet), Pancar Kooperatifi Durağı (5 adet), 2. Küçük Sanayi Durağı (15 adet) ) toplam 50 adet (N) Ticari Plaka açık teklif (açık artırma) usulü ile 02/03//2022 tarihinde saat 15:30’ da Belediye Hizmet Binası Meclis Salonunda Encümen huzurunda aşağıdaki sıralar takip edilerek yapılacaktır. Sıra No Durak Yeri Ticari (N) Plakası Muhammen Bedel Geçici İhale Teminatı İhale Saati 01. İmaret  Durağı 03 N 0010 2.500,00-TL 225,00-TL 15:30 02. İmaret  Durağı 03 N 0019 2.500,00-TL 225,00-TL 03. İmaret Durağı 03 N 0062 2.500,00-TL 225,00-TL 04. İmaret Durağı 03 N 0085 2.500,00-TL 225,00-TL 05. İmaret  Durağı 03 N 0086 2.500,00-TL 225,00-TL 06. İmaret  Durağı 03 N 0087 2.500,00-TL 225,00-TL 07. İmaret  Durağı 03 N 0088 2.500,00-TL 225,00-TL 08. İmaret  Durağı 03 N 0089 2.500,00-TL 225,00-TL 09. İmaret Durağı 03 N 0090 2.500,00-TL 225,00-TL 10. İmaret Durağı 03 N 0091 2.500,00-TL 225,00-TL Sıra No Durak Yeri Ticari (N) Plakası Muhammen Bedel Geçici İhale Teminatı İhale Saati 01. Balta 2. El Durağı 03 N 0045 2.500,00-TL 225,00-TL 02. Balta 2. El Durağı 03 N 0049 2.500,00-TL 225,00-TL 03. Balta 2. El Durağı 03 N 0092 2.500,00-TL 225,00-TL 04. Balta 2. El Durağı 03 N 0093 2.500,00-TL 225,00-TL 05. Balta 2. El Durağı 03 N 0094 2.500,00-TL 225,00-TL Sıra No Durak Yeri Ticari (N) Plakası Muhammen Bedel Geçici İhale Teminatı İhale Saati 01. Sanat Okulu Durağı 03 N 0011 2.500,00-TL 225,00-TL 02. Sanat Okulu Durağı 03 N 0013 2.500,00-TL 225,00-TL 03. Sanat Okulu Durağı 03 N 0017 2.500,00-TL 225,00-TL 04. Sanat Okulu Durağı 03 N 0048 2.500,00-TL 225,00-TL 05. Sanat Okulu Durağı 03 N 0055 2.500,00-TL 225,00-TL Sıra No Durak Yeri Ticari (N) Plakası Muhammen Bedel Geçici İhale Teminatı İhale Saati 01. Yoğurt Pazarı Durağı 03 N 0031 2.500,00-TL 225,00-TL 02. Yoğurt Pazarı Durağı 03 N 0038 2.500,00-TL 225,00-TL 03. Yoğurt Pazarı Durağı 03 N 0069 2.500,00-TL 225,00-TL 04. Yoğurt Pazarı Durağı 03 N 0095 2.500,00-TL 225,00-TL 05. Yoğurt Pazarı Durağı 03 N 0096 2.500,00-TL 225,00-TL Sıra No Durak Yeri Ticari (N) Plakası Muhammen Bedel Geçici İhale Teminatı İhale Saati 01. Sinada Durağı 03 N 0001 2.500,00-TL 225,00-TL 02. Sinada Durağı 03 N 0005 2.500,00-TL 225,00-TL 03. Sinada Durağı 03 N 0006 2.500,00-TL 225,00-TL 04. Sinada Durağı 03 N 0043 2.500,00-TL 225,00-TL 05. Sinada Durağı 03 N 0097 2.500,00-TL 225,00-TL Sıra No Durak Yeri Ticari (N) Plakası Muhammen Bedel Geçici İhale Teminatı İhale Saati 01. Pancar Kooperatifi Durağı 03 N 0002 2.500,00-TL 225,00-TL 02. Pancar Kooperatifi Durağı 03 N 0007 2.500,00-TL 225,00-TL 03. Pancar Kooperatifi Durağı 03 N 0008 2.500,00-TL 225,00-TL 04. Pancar Kooperatifi Durağı 03 N 0026 2.500,00-TL 225,00-TL 05. Pancar Kooperatifi Durağı 03 N 0030 2.500,00-TL 225,00-TL Sıra No Durak Yeri Ticari (N) Plakası Muhammen Bedel Geçici İhale Teminatı İhale Saati 01. 2. Küçük Sanayi Durağı 03 N 0041 2.500,00-TL 225,00-TL 02. 2. Küçük Sanayi Durağı 03 N 0050 2.500,00-TL 225,00-TL 03. 2. Küçük Sanayi Durağı 03 N 0056 2.500,00-TL 225,00-TL 04. 2. Küçük Sanayi Durağı 03 N 0063 2.500,00-TL 225,00-TL 05. 2. Küçük Sanayi Durağı 03 N 0064 2.500,00-TL 225,00-TL 06. 2. Küçük Sanayi Durağı 03 N 0068 2.500,00-TL 225,00-TL 07. 2. Küçük Sanayi Durağı 03 N 0072 2.500,00-TL 225,00-TL 08. 2. Küçük Sanayi Durağı 03 N 0073 2.500,00-TL 225,00-TL 09. 2. Küçük Sanayi Durağı 03 N 0074 2.500,00-TL 225,00-TL 10. 2. Küçük Sanayi Durağı 03 N 0075 2.500,00-TL 225,00-TL 11. 2. Küçük Sanayi Durağı 03 N 0076 2.500,00-TL 225,00-TL 12. 2. Küçük Sanayi Durağı 03 N 0098 2.500,00-TL 225,00-TL 13. 2. Küçük Sanayi Durağı 03 N 0099 2.500,00-TL 225,00-TL 14. 2. Küçük Sanayi Durağı 03 N 0053 2.500,00-TL 225,00-TL 15. 2. Küçük Sanayi Durağı 03 N 0100 2.500,00-TL 225,00-TL 5-)  İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:   5.1- İsteklilerde Aranan Şartlar ve İstenen Belgeler (Gerçek Kişi)   5.1.1. Dilekçe,   5.1.2. Kanuni İkametgâh Belgesi,   5.1.3. İmza Sirküleri,   5.1.4. Nüfus Cüzdanı Örneği,    5.1.5. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun değişik 6’ıncı maddesi gereğince ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı taahhütname,   5.1.6. Ayrıca istekliler adına teklifte bulunanın vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü   5.1.7. Geçici İhale Teminatı,   5.1.8. Şartname Bedeli Makbuzu (¨ 250,00)   5.1.9. Sürücü Belgesi,   5.1.10. SRC 4 Belgesi,   5.1.11. İsteklilere ait Adli Sicil Kaydı. (T.C.K.’ nın 81, 102, 103, 104, 105, 109, 179/3, 188, 190, 191, 226,  227, 403, 404, 414, 415,416, 418, 429, 430, 431, 432, 435, 436 ve 572. maddelerindeki suçlardan kaydı bulunmamak)   5.1.12.İhaleye katılacak ilgililerin Belediyemize borcu bulunmayacak olup; borcu olmadığını ibraz edeceklerdir.   5.1.13. İstekliler yapılacak olan ihalede sadece bir adet (N) nakliye plakası alabilecektir.   6-) BELGELERİN SUNULACAĞI YER VE SAATİ: 6.1-Belgelerin sunulacağı yer ve saati: 02/03/2022 günü saat :10:00’a kadar Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü Karaman Mahallesi Albay Reşat Çiğiltepe Caddesi No: 11 03100 /AFYONKARAHİSAR adresinde bulunan Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne alındı karşılığında verilecektir. İhale tarihi: 02/03/2022 İhale saati:14:00 İhale Yeri: Afyonkarahisar Belediyesi Belediye Hizmet Binası Meclis Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. 6.2- Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Belediye Zabıta Müdürlüğüne teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postada olabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Postadaki gecikmelerden dolayı belediyemize sorumluluk yüklenemez. 6.3- İhale için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde, ihale takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen saatte aynı yerde yapılır. 6.4-  İdareye verilen veya ulaşan teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz. 6.5-  Çalışma saatlerinin sonradan değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır. 6.6-  Saat ayarlarında Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır. 6.7- İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İLAN OLUNUR
Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı, 100 adet Ticari (N) Plakayı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 3 yıllığına kiraya veriyor.

 

Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı, 100 adet Ticari (N) Plakayı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 3 yıllığına kiraya veriyor. 

Ticari (N) Plakası ve faaliyet göstereceği durak yerlerinin muhammen bedelleri 2 bin 500, geçici teminat bedelleri ise 225 Türk Lirası olarak belirlendi.

Sanayi Durağı'nda 25 adet, Çimento Durağı'nda 25 adet olmak üzere 50 adet (N) Ticari Plaka kiralama ihalesi 2 Mart 2022 tarihinde saat 14:00’te, İmaret Durağı'nda 10 adet, Balta 2. El Durağı'nda 5 adet, Sanat Okulu Durağı'nda 5 adet, Yoğurt Pazarı Durağı'nda 5 adet, Sinada Durağı'nda 5 adet, Pancar Kooperatifi Durağı'nda 5 adet, 2. Küçük Sanayi Durağı'nda 15 adet olmak üzere toplam 50 adet (N) Ticari Plaka kiralama ihalesi ise aynı gün saat 15.30’da, Belediye Hizmet Binası Meclis Salonu'nda Encümen huzurunda yapılacak.

 

AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

100 ADET TİCARİ (N) PLAKASININ KİRAYA VERİLMESİNE

DAİR İHALE İLANI

1-) Mülkiyeti/Tasarrufu Belediyemize ait aşağıda plakası ve durak yerleri, muhammen bedelleri ve geçici ihale teminatları yazılı olan 100 adet Ticari (N) Plakası sözleşme tarihinden itibaren 3 yıl süre ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) usulü ile kiraya verilecektir.

2-) Aşağıda  belirtilen Ticari (N) Plakası ve faaliyet göstereceği durak yerlerinin Muhammen Bedelleri : 2.500,00-TL’dır. Geçici Teminat Bedelleri: 225,00-TL’dır.

3-) Kiralama bedeline K.D.V. dâhil değildir, ihale bedelinin 1/3 i peşin, kalan 2/3 i ise 2 ayda 2 eşit taksitte tahsil edilecektir. Taksitler her ayın en geç 14. gününe kadar yatırılacaktır. İlk taksit 2022 yılı Nisan ayının 14.gününe kadar yatırılacak olup, diğer taksitler takip eden ayların en geç 14. gününde yatırılacaktır. Aylık taksitler zamanında yatırılmadığı takdirde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanacak ve 3 aydan sonra gecikme olursa kiralama sözleşmesi fesh edilebilecektir.

4-) Kiralama ihalesi Afyonkarahisar Belediyesinde, 08/09/1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde açık teklif (açık artırma) usulü ile 02/03//2022 tarihinde saat: 14:00’te başlayacak olup, sıra takibi ile ihale sürdürülecektir. Belediye Hizmet Binası Meclis Salonunda Encümen huzurunda aşağıdaki sıralar takip edilerek yapılacaktır.

-1. Sanayi Durağı (25 adet), Çimento Durağı (25 adet) toplam 50 adet (N) Ticari Plaka açık teklif (açık artırma) usulü ile 02/03//2022 tarihinde saat 14.00'te Belediye Hizmet Binası Meclis Salonunda Encümen huzurunda aşağıdaki sıralar takip edilerek yapılacaktır.

 

Sıra No Durak Yeri Ticari (N) Plakası Muhammen

Bedel Geçici İhale

Teminatı İhale Saati

01. 1. Sanayi Durağı 03 N 0021 2.500,00-TL 225,00-TL 14:00

02. 1. Sanayi Durağı 03 N 0025 2.500,00-TL 225,00-TL

03. 1. Sanayi Durağı 03 N 0028 2.500,00-TL 225,00-TL

04. 1. Sanayi Durağı 03 N 0032 2.500,00-TL 225,00-TL

05. 1. Sanayi Durağı 03 N 0033 2.500,00-TL 225,00-TL

06. 1. Sanayi Durağı 03 N 0034 2.500,00-TL 225,00-TL

07. 1. Sanayi Durağı 03 N 0035 2.500,00-TL 225,00-TL

08. 1. Sanayi Durağı 03 N 0040 2.500,00-TL 225,00-TL

09. 1. Sanayi Durağı 03 N 0042 2.500,00-TL 225,00-TL

10. 1. Sanayi Durağı 03 N 0044 2.500,00-TL 225,00-TL

11. 1. Sanayi Durağı 03 N 0052 2.500,00-TL 225,00-TL

12. 1. Sanayi Durağı 03 N 0054 2.500,00-TL 225,00-TL

13. 1. Sanayi Durağı 03 N 0060 2.500,00-TL 225,00-TL

14. 1. Sanayi Durağı 03 N 0065 2.500,00-TL 225,00-TL

15. 1. Sanayi Durağı 03 N 0067 2.500,00-TL 225,00-TL

16. 1. Sanayi Durağı 03 N 0070 2.500,00-TL 225,00-TL

17. 1. Sanayi Durağı 03 N 0071 2.500,00-TL 225,00-TL

18. 1. Sanayi Durağı 03 N 0078 2.500,00-TL 225,00-TL

19. 1. Sanayi Durağı 03 N 0079 2.500,00-TL 225,00-TL

20. 1. Sanayi Durağı 03 N 0080 2.500,00-TL 225,00-TL

21. 1. Sanayi Durağı 03 N 0081 2.500,00-TL 225,00-TL

22. 1. Sanayi Durağı 03 N 0082 2.500,00-TL 225,00-TL

23. 1. Sanayi Durağı 03 N 0083 2.500,00-TL 225,00-TL

24. 1. Sanayi Durağı 03 N 0084 2.500,00-TL 225,00-TL

25. 1. Sanayi Durağı 03 N 0003 2.500,00-TL 225,00-TL

01. Çimento Durağı 03 N 0004 2.500,00-TL 225,00-TL

02. Çimento Durağı 03 N 0009 2.500,00-TL 225,00-TL

03. Çimento Durağı 03 N 0012 2.500,00-TL 225,00-TL

04. Çimento Durağı 03 N 0014 2.500,00-TL 225,00-TL

05. Çimento Durağı 03 N 0015 2.500,00-TL 225,00-TL

06. Çimento Durağı 03 N 0016 2.500,00-TL 225,00-TL

07. Çimento Durağı 03 N 0018 2.500,00-TL 225,00-TL

08. Çimento Durağı 03 N 0020 2.500,00-TL 225,00-TL

09. Çimento Durağı 03 N 0022 2.500,00-TL 225,00-TL

10. Çimento Durağı 03 N 0023 2.500,00-TL 225,00-TL

11. Çimento Durağı 03 N 0024 2.500,00-TL 225,00-TL

12. Çimento Durağı 03 N 0027 2.500,00-TL 225,00-TL

13. Çimento Durağı 03 N 0029 2.500,00-TL 225,00-TL

14. Çimento Durağı 03 N 0036 2.500,00-TL 225,00-TL

15. Çimento Durağı 03 N 0037 2.500,00-TL 225,00-TL

16. Çimento Durağı 03 N 0039 2.500,00-TL 225,00-TL

17. Çimento Durağı 03 N 0046 2.500,00-TL 225,00-TL

18. Çimento Durağı 03 N 0047 2.500,00-TL 225,00-TL

19. Çimento Durağı 03 N 0051 2.500,00-TL 225,00-TL

20. Çimento Durağı 03 N 0057 2.500,00-TL 225,00-TL

21. Çimento Durağı 03 N 0058 2.500,00-TL 225,00-TL

22. Çimento Durağı 03 N 0059 2.500,00-TL 225,00-TL

23. Çimento Durağı 03 N 0061 2.500,00-TL 225,00-TL

24. Çimento Durağı 03 N 0066 2.500,00-TL 225,00-TL

25. Çimento Durağı 03 N 0077 2.500,00-TL 225,00-TL - İmaret Durağı (10 adet), Balta 2. El Durağı (5 adet), Sanat Okulu Durağı (5 adet), Yoğurt Pazarı Durağı (5 adet), Sinada Durağı (5 adet), Pancar Kooperatifi Durağı (5 adet), 2. Küçük Sanayi Durağı (15 adet) ) toplam 50 adet (N) Ticari Plaka açık teklif (açık artırma) usulü ile 02/03//2022 tarihinde saat 15:30’ da Belediye Hizmet Binası Meclis Salonunda Encümen huzurunda aşağıdaki sıralar takip edilerek yapılacaktır.

Sıra No Durak Yeri Ticari (N) Plakası Muhammen

Bedel Geçici İhale

Teminatı İhale Saati

01. İmaret  Durağı 03 N 0010 2.500,00-TL 225,00-TL 15:30

02. İmaret  Durağı 03 N 0019 2.500,00-TL 225,00-TL

03. İmaret Durağı 03 N 0062 2.500,00-TL 225,00-TL

04. İmaret Durağı 03 N 0085 2.500,00-TL 225,00-TL

05. İmaret  Durağı 03 N 0086 2.500,00-TL 225,00-TL

06. İmaret  Durağı 03 N 0087 2.500,00-TL 225,00-TL

07. İmaret  Durağı 03 N 0088 2.500,00-TL 225,00-TL

08. İmaret  Durağı 03 N 0089 2.500,00-TL 225,00-TL

09. İmaret Durağı 03 N 0090 2.500,00-TL 225,00-TL

10. İmaret Durağı 03 N 0091 2.500,00-TL 225,00-TL

Sıra No Durak Yeri Ticari (N) Plakası Muhammen

Bedel Geçici İhale

Teminatı İhale Saati

01. Balta 2. El Durağı 03 N 0045 2.500,00-TL 225,00-TL

02. Balta 2. El Durağı 03 N 0049 2.500,00-TL 225,00-TL

03. Balta 2. El Durağı 03 N 0092 2.500,00-TL 225,00-TL

04. Balta 2. El Durağı 03 N 0093 2.500,00-TL 225,00-TL

05. Balta 2. El Durağı 03 N 0094 2.500,00-TL 225,00-TL

Sıra No Durak Yeri Ticari (N) Plakası Muhammen

Bedel Geçici İhale

Teminatı İhale Saati

01. Sanat Okulu Durağı 03 N 0011 2.500,00-TL 225,00-TL

02. Sanat Okulu Durağı 03 N 0013 2.500,00-TL 225,00-TL

03. Sanat Okulu Durağı 03 N 0017 2.500,00-TL 225,00-TL

04. Sanat Okulu Durağı 03 N 0048 2.500,00-TL 225,00-TL

05. Sanat Okulu Durağı 03 N 0055 2.500,00-TL 225,00-TL

Sıra No Durak Yeri Ticari (N) Plakası Muhammen

Bedel Geçici İhale

Teminatı İhale Saati

01. Yoğurt Pazarı Durağı 03 N 0031 2.500,00-TL 225,00-TL

02. Yoğurt Pazarı Durağı 03 N 0038 2.500,00-TL 225,00-TL

03. Yoğurt Pazarı Durağı 03 N 0069 2.500,00-TL 225,00-TL

04. Yoğurt Pazarı Durağı 03 N 0095 2.500,00-TL 225,00-TL

05. Yoğurt Pazarı Durağı 03 N 0096 2.500,00-TL 225,00-TL

Sıra No Durak Yeri Ticari (N) Plakası Muhammen

Bedel Geçici İhale

Teminatı İhale Saati

01. Sinada Durağı 03 N 0001 2.500,00-TL 225,00-TL

02. Sinada Durağı 03 N 0005 2.500,00-TL 225,00-TL

03. Sinada Durağı 03 N 0006 2.500,00-TL 225,00-TL

04. Sinada Durağı 03 N 0043 2.500,00-TL 225,00-TL

05. Sinada Durağı 03 N 0097 2.500,00-TL 225,00-TL

Sıra No Durak Yeri Ticari (N) Plakası Muhammen

Bedel Geçici İhale

Teminatı İhale Saati

01. Pancar Kooperatifi Durağı 03 N 0002 2.500,00-TL 225,00-TL

02. Pancar Kooperatifi Durağı 03 N 0007 2.500,00-TL 225,00-TL

03. Pancar Kooperatifi Durağı 03 N 0008 2.500,00-TL 225,00-TL

04. Pancar Kooperatifi Durağı 03 N 0026 2.500,00-TL 225,00-TL

05. Pancar Kooperatifi Durağı 03 N 0030 2.500,00-TL 225,00-TL

Sıra No Durak Yeri Ticari (N) Plakası Muhammen

Bedel Geçici İhale

Teminatı İhale Saati

01. 2. Küçük Sanayi Durağı 03 N 0041 2.500,00-TL 225,00-TL

02. 2. Küçük Sanayi Durağı 03 N 0050 2.500,00-TL 225,00-TL

03. 2. Küçük Sanayi Durağı 03 N 0056 2.500,00-TL 225,00-TL

04. 2. Küçük Sanayi Durağı 03 N 0063 2.500,00-TL 225,00-TL

05. 2. Küçük Sanayi Durağı 03 N 0064 2.500,00-TL 225,00-TL

06. 2. Küçük Sanayi Durağı 03 N 0068 2.500,00-TL 225,00-TL

07. 2. Küçük Sanayi Durağı 03 N 0072 2.500,00-TL 225,00-TL

08. 2. Küçük Sanayi Durağı 03 N 0073 2.500,00-TL 225,00-TL

09. 2. Küçük Sanayi Durağı 03 N 0074 2.500,00-TL 225,00-TL

10. 2. Küçük Sanayi Durağı 03 N 0075 2.500,00-TL 225,00-TL

11. 2. Küçük Sanayi Durağı 03 N 0076 2.500,00-TL 225,00-TL

12. 2. Küçük Sanayi Durağı 03 N 0098 2.500,00-TL 225,00-TL

13. 2. Küçük Sanayi Durağı 03 N 0099 2.500,00-TL 225,00-TL

14. 2. Küçük Sanayi Durağı 03 N 0053 2.500,00-TL 225,00-TL

15. 2. Küçük Sanayi Durağı 03 N 0100 2.500,00-TL 225,00-TL

5-)  İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

 

5.1- İsteklilerde Aranan Şartlar ve İstenen Belgeler (Gerçek Kişi)

 

5.1.1. Dilekçe,

 

5.1.2. Kanuni İkametgâh Belgesi,

 

5.1.3. İmza Sirküleri,

 

5.1.4. Nüfus Cüzdanı Örneği, 

 

5.1.5. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun değişik 6’ıncı maddesi gereğince ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı taahhütname,

 

5.1.6. Ayrıca istekliler adına teklifte bulunanın vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü

 

5.1.7. Geçici İhale Teminatı,

 

5.1.8. Şartname Bedeli Makbuzu (¨ 250,00)

 

5.1.9. Sürücü Belgesi,

 

5.1.10. SRC 4 Belgesi,

 

5.1.11. İsteklilere ait Adli Sicil Kaydı. (T.C.K.’ nın 81, 102, 103, 104, 105, 109, 179/3, 188, 190, 191, 226,  227, 403, 404, 414, 415,416, 418, 429, 430, 431, 432, 435, 436 ve 572. maddelerindeki suçlardan kaydı bulunmamak)

 

5.1.12.İhaleye katılacak ilgililerin Belediyemize borcu bulunmayacak olup; borcu olmadığını ibraz edeceklerdir.

 

5.1.13. İstekliler yapılacak olan ihalede sadece bir adet (N) nakliye plakası alabilecektir.

 

6-) BELGELERİN SUNULACAĞI YER VE SAATİ:

6.1-Belgelerin sunulacağı yer ve saati: 02/03/2022 günü saat :10:00’a kadar Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü Karaman Mahallesi Albay Reşat Çiğiltepe Caddesi No: 11 03100 /AFYONKARAHİSAR adresinde bulunan Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne alındı karşılığında verilecektir.

İhale tarihi: 02/03/2022

İhale saati:14:00

İhale Yeri: Afyonkarahisar Belediyesi Belediye Hizmet Binası Meclis Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

6.2- Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Belediye Zabıta Müdürlüğüne teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postada olabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Postadaki gecikmelerden dolayı belediyemize sorumluluk yüklenemez.

6.3- İhale için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde, ihale takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen saatte aynı yerde yapılır.

6.4-  İdareye verilen veya ulaşan teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

6.5-  Çalışma saatlerinin sonradan değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

6.6-  Saat ayarlarında Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

6.7- İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve imarhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.