Arsa (ÇŞB) - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Haber Girişi: 09.07.2021 - 14:24, Güncelleme: 21.01.2022 - 17:10

Ankara'da Hazine'ye Ait 55 Arsa Satılacak

 

Ankara'da Hazine'ye Ait 55 Arsa Satılacak

Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Seymen Emlak Müdürlüğünden Satılacak Olan Taşınmazlar
Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazların; karşılarında belirtilen tarih ve saatlerinde, Seymen Emlak Müdürlüğü'nce kurulacak komisyon huzurunda, 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile sırasıyla ayrı ayrı ihale ile satışı yapılacaktır. ADRES: İzmir-1 Cadde No:35 Kızılay/Çankaya/ANKARA adresindeki Çevre ve Şehircilk İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası İhale Salonu. İhaleye katılacak isteklilerin; a) Geçici Teminat Bedelinin Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, (2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit yazısı'nın da ibrazı gerekir.) b) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile Arkalı-Önlü TC no.lu Nüfus Cüzdanı fotokopisinin, c) Tüzel kişilerin ; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikce tastik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya vekaletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin ve vergi sicil nosunu gösterir belgenin, İhale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi zorunludur. Hayat Eve Sığar (HES) Uygulamasında veya E-Devlet üzerinden HES kodları sorgusunda durumlarının RİSKLİ OLMAMASI ve bu durumu ihale saatinde ispatlamaları gerekmektedir. Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından: 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır. Satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi, talep üzerine, ihale bedelinin 5.000,00 TL'yi geçmesi halinde, 1/4'ü peşin, kalan kısma yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 eşit taksitlendirme yapılabilecektir. Kiralanacak taşınmazda ihale bedeli peşin ödeneceği gibi 1/4 dü peşin geri kalan kısım üçer aylık dönemler halinde üç taksitte tahsil edilecektir. Ayrıca ihale bedeli üzerinden; Kati Teminat, Damga Vergisi ve Karar Pulu Bedeli alınacaktır. İrtifak hakkı bedeli peşin ödenebileceği gibi, ön izin istenilmesi halinde ihale bedelinin %20 si peşin olarak tahsil edilecektir. Ayrıca ihale bedeli üzerinden; Kati Teminat ve Karar Pulu Bedeli alınacaktır. 4706 sayılı Kanun gereğince Hazine ait taşınmazlarının satış işlemleri ve işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçdan (KDV, Karar Pulu) müstesna olup, satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir. Taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde ilgili Emlak Müdürlüklerinde görülebilir. Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Ayrıca; Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilinir. (TEL: 0312 417 71 71) Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Seymen Emlak Müdürlüğünden Satılacak Olan Taşınmazlar Sıra No Dosya No İlçesi Mahallesi Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Hazine Hissesi (m²) İmar Durumu Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) İhale Saati İhale Tarihi 1 06090102074 Akyurt Çınar 2000 1 5.000,00 2.569,00 Konut Alanı 604.000,00 120.800,00 09:00 28.07.2021 2 06090102285 Akyurt Yeşiltepe 1320 10 866,00 Tam Konut Alanı 238.150,00 47.630,00 09:10 28.07.2021 3 06090102276 Akyurt Yeşiltepe 1347 3 1.070,00 Tam Konut Alanı 331.700,00 66.340,00 09:20 28.07.2021 4 06090102275 Akyurt Yeşiltepe 1347 4 1.070,00 Tam Konut Alanı 331.700,00 66.340,00 09:30 28.07.2021 5 06090102274 Akyurt Yeşiltepe 1347 5 1.070,00 Tam Konut Alanı 331.700,00 66.340,00 09:40 28.07.2021 6 06090102056 Akyurt Şeyhler 2048 4 1.160,00 Tam Konut Alanı 313.200,00 62.640,00 09:50 28.07.2021 7 06140104124 Çubuk Sünlü 2665 5 1.000,00 990,00 Konut Alanı 400.000,00 80.000,00 10:00 28.07.2021 8 06140111006 Çubuk Esenboğa 190450 6 4.000,00 1.791,00 Konut Alanı 900.000,00 180.000,00 10:10 28.07.2021 9 06140111038 Çubuk Esenboğa 190523 7 3.928,00 2.626,00 Konut Alanı 1.313.000,00 262.600,00 10:20 28.07.2021 10 06140111016 Çubuk Esenboğa 190471 22 3.815,00 2.736,00 Konut Alanı 1.642.000,00 328.400,00 10:30 28.07.2021 11 06140111010 Çubuk Esenboğa 190451 1 2.849,00 Tam Konut + Ticaret Alanı 1.072.000,00 214.400,00 10:40 28.07.2021 12 06200104751 Kahramankazan Kayı 2819 1 5.453,00 Tam Ticari Alan 1.230.000,00 246.000,00 10:50 28.07.2021 14 06200104901 Kahramankazan Saray 3484 1 2.000,00 1.464,00 Sanayi ve Depolama Alanı 732.000,00 146.400,00 11:10 28.07.2021 15 06200104781 Kahramankazan Kayı 2848 3 2.006,00 Tam Gelişme Konut Alanı 351.050,00 70.210,00 11:20 28.07.2021 16 06200104782 Kahramankazan Kayı 2848 4 2.006,00 Tam Konut Alanı 351.050,00 70.210,00 11:30 28.07.2021 17 06200104783 Kahramankazan Kayı 2848 5 2.006,00 Tam Konut Alanı 351.050,00 70.210,00 11:40 28.07.2021 18 06200104718 Kahramankazan Kumpınar 2929 2 2.158,00 1.118,00 Konut Alanı 190.100,00 38.020,00 11:50 28.07.2021 19 06250101385 Pursaklar Saray 98345 4 8.619,57 Tam Gelişme Konut Alanı 5.650.000,00 1.130.000,00 13:30 28.07.2021 20 06250101485 Pursaklar Saray 98417 1 9.729,52 Tam Konut Alanı 5.360.000,00 1.072.000,00 13:40 28.07.2021 21 06250101421 Pursaklar Saray 98362 3 1.000,00 1.000,00 Konut Alanı 190.000,00 38.000,00 13:50 28.07.2021 22 06250101423 Pursaklar Saray 98362 7 1.322,96 1.322,96 Konut Alanı 251.365,00 50.273,00 14:00 28.07.2021 23 06250101424 Pursaklar Saray 98363 3 1.450,00 1.450,00 Konut Alanı 275.500,00 55.100,00 14:10 28.07.2021 24 06250101425 Pursaklar Saray 98363 4 1.448,92 1.448,92 Konut Alanı 275.295,00 55.100,00 14:20 28.07.2021 25 06250101426 Pursaklar Saray 98365 1 1.056,00 1.056,00 Konut Alanı 179.520,00 35.904,00 14:30 28.07.2021 26 06250101427 Pursaklar Saray 98365 2 1.056,00 1.056,00 Konut Alanı 190.080,00 38.016,00 14:40 28.07.2021 27 06250101429 Pursaklar Saray 98365 4 1.055,00 1.055,00 Konut Alanı 189.900,00 37.980,00 14:50 28.07.2021 28 06250101430 Pursaklar Saray 98365 5 1.056,00 1.056,00 Konut Alanı 190.080,00 38.016,00 15:00 28.07.2021 29 06250101432 Pursaklar Saray 98365 10 1.351,97 1.351,97 Konut Alanı 243.355,00 48.671,00 15:10 28.07.2021 30 06250101434 Pursaklar Saray 98365 15 1.077,00 1.077,00 Konut Alanı 193.860,00 38.772,00 15:20 28.07.2021 31 06250101437 Pursaklar Saray 98365 18 1.864,06 1.864,06 Konut Alanı 335.535,00 67.107,00 15:30 28.07.2021 32 06250101438 Pursaklar Saray 98365 21 1.248,94 1.248,94 Konut Alanı 262.280,00 52.456,00 15:40 28.07.2021 33 06250101439 Pursaklar Saray 98365 22 2.256,00 2.256,00 Konut Alanı 428.640,00 85.728,00 15:50 28.07.2021 34 06250101441 Pursaklar Saray 98365 24 1.010,65 1.010,65 Konut Alanı 222.343,00 44.469,00 16:00 28.07.2021 35 06250101447 Pursaklar Saray 98371 1 1.000,00 1.000,00 Konut Alanı 220.000,00 44.000,00 16:10 28.07.2021 36 06250101448 Pursaklar Saray 98371 3 1.343,00 1.343,00 Konut Alanı 268.600,00 53.720,00 16:20 28.07.2021 37 06250101450 Pursaklar Saray 98372 11 1.288,00 1.288,00 Konut Alanı 257.600,00 51.520,00 16:30 28.07.2021 38 06250101460 Pursaklar Saray 98381 3 1.061,91 1.061,91 Konut Alanı 233.621,00 46.725,00 09:00 29.07.2021 39 06250101461 Pursaklar Saray 98381 4 1.169,73 1.169,73 Konut Alanı 257.341,00 51.470,00 09:10 29.07.2021 40 06250101467 Pursaklar Saray 98383 6 1.575,00 1.575,00 Konut Alanı 346.500,00 69.300,00 09:20 29.07.2021 41 06250101468 Pursaklar Saray 98384 5 1.276,42 1.276,42 Konut Alanı 280.820,00 56.164,00 09:30 29.07.2021 42 06250101507 Pursaklar Saray 98448 2 1.174,00 1.174,00 Konut Alanı 164.360,00 32.872,00 09:40 29.07.2021 43 06250101524 Pursaklar Saray 98452 7 1.037,00 1.037,00 Konut Alanı 124.440,00 24.900,00 09:50 29.07.2021 44 06250101525 Pursaklar Saray 98452 8 1.037,00 1.037,00 Konut Alanı 124.440,00 24.900,00 10:00 29.07.2021 45 06250101541 Pursaklar Saray 98459 7 1.370,00 1.370,00 Konut Alanı 205.500,00 41.100,00 10:10 29.07.2021 46 06250101543 Pursaklar Saray 98459 17 1.551,00 1.551,00 Konut Alanı 232.650,00 46.530,00 10:20 29.07.2021 47 06250101564 Pursaklar Saray 98483 2 1.000,00 994,00 Konut Alanı 198.800,00 39.760,00 10:30 29.07.2021 48 06250101490 Pursaklar Saray 98421 12 4.798,64 4.798,64 Orta Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı 1.920.000,00 384.000,00 10:40 29.07.2021 49 06250101392 Pursaklar Saray 98353 1 5.028,00 5.028,00 Yüksek Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı 3.017.000,00 603.400,00 10:50 29.07.2021 50 06250101393 Pursaklar Saray 98353 2 5.000,00 5.000,00 Yüksek Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı 3.000.000,00 600.000,00 11:00 29.07.2021 51 06250101395 Pursaklar Saray 98353 5 7.345,00 7.345,00 Yüksek Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı 4.780.000,00 956.000,00 11:10 29.07.2021 52 06250101839 Pursaklar Saray 98634 1 15.415,00 15.415,00 Orta Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı 3.085.000,00 617.000,00 11:20 29.07.2021 53 06250101840 Pursaklar Saray 98634 2 15.925,00 15.925,00 Orta Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı 3.185.000,00 637.000,00 11:30 29.07.2021 54 06250101841 Pursaklar Saray 98634 3 20.470,00 20.470,00 Orta Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı 4.094.000,00 818.800,00 11:40 29.07.2021 55 06250101518 Pursaklar Saray 98449 27 1.525,00 1.525,00 Konut Alanı 228.750,00 45.750,00 11:50 29.07.2021
Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Seymen Emlak Müdürlüğünden Satılacak Olan Taşınmazlar

Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazların; karşılarında belirtilen tarih ve saatlerinde, Seymen Emlak Müdürlüğü'nce kurulacak komisyon huzurunda, 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile sırasıyla ayrı ayrı ihale ile satışı yapılacaktır.

ADRES: İzmir-1 Cadde No:35 Kızılay/Çankaya/ANKARA adresindeki Çevre ve Şehircilk İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası İhale Salonu.

İhaleye katılacak isteklilerin;
a) Geçici Teminat Bedelinin Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, (2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit yazısı'nın da ibrazı gerekir.)
b) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile Arkalı-Önlü TC no.lu Nüfus Cüzdanı fotokopisinin,
c) Tüzel kişilerin ; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikce tastik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya vekaletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin ve vergi sicil nosunu gösterir belgenin, İhale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi zorunludur.

Hayat Eve Sığar (HES) Uygulamasında veya E-Devlet üzerinden HES kodları sorgusunda durumlarının RİSKLİ OLMAMASI ve bu durumu ihale saatinde ispatlamaları gerekmektedir.

Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından: 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.

Satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi, talep üzerine, ihale bedelinin 5.000,00 TL'yi geçmesi halinde, 1/4'ü peşin, kalan kısma yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 eşit taksitlendirme yapılabilecektir.

Kiralanacak taşınmazda ihale bedeli peşin ödeneceği gibi 1/4 dü peşin geri kalan kısım üçer aylık dönemler halinde üç taksitte tahsil edilecektir. Ayrıca ihale bedeli üzerinden; Kati Teminat, Damga Vergisi ve Karar Pulu Bedeli alınacaktır.

İrtifak hakkı bedeli peşin ödenebileceği gibi, ön izin istenilmesi halinde ihale bedelinin %20 si peşin olarak tahsil edilecektir. Ayrıca ihale bedeli üzerinden; Kati Teminat ve Karar Pulu Bedeli alınacaktır.

4706 sayılı Kanun gereğince Hazine ait taşınmazlarının satış işlemleri ve işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçdan (KDV, Karar Pulu) müstesna olup, satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir.

Taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde ilgili Emlak Müdürlüklerinde görülebilir.

Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Ayrıca; Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilinir. (TEL: 0312 417 71 71)

Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Seymen Emlak Müdürlüğünden
Satılacak Olan Taşınmazlar

Sıra No Dosya No İlçesi Mahallesi Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Hazine Hissesi (m²) İmar Durumu Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) İhale Saati İhale Tarihi

1 06090102074 Akyurt Çınar 2000 1 5.000,00 2.569,00 Konut Alanı 604.000,00 120.800,00 09:00 28.07.2021

2 06090102285 Akyurt Yeşiltepe 1320 10 866,00 Tam Konut Alanı 238.150,00 47.630,00 09:10 28.07.2021

3 06090102276 Akyurt Yeşiltepe 1347 3 1.070,00 Tam Konut Alanı 331.700,00 66.340,00 09:20 28.07.2021

4 06090102275 Akyurt Yeşiltepe 1347 4 1.070,00 Tam Konut Alanı 331.700,00 66.340,00 09:30 28.07.2021

5 06090102274 Akyurt Yeşiltepe 1347 5 1.070,00 Tam Konut Alanı 331.700,00 66.340,00 09:40 28.07.2021

6 06090102056 Akyurt Şeyhler 2048 4 1.160,00 Tam Konut Alanı 313.200,00 62.640,00 09:50 28.07.2021

7 06140104124 Çubuk Sünlü 2665 5 1.000,00 990,00 Konut Alanı 400.000,00 80.000,00 10:00 28.07.2021

8 06140111006 Çubuk Esenboğa 190450 6 4.000,00 1.791,00 Konut Alanı 900.000,00 180.000,00 10:10 28.07.2021

9 06140111038 Çubuk Esenboğa 190523 7 3.928,00 2.626,00 Konut Alanı 1.313.000,00 262.600,00 10:20 28.07.2021

10 06140111016 Çubuk Esenboğa 190471 22 3.815,00 2.736,00 Konut Alanı 1.642.000,00 328.400,00 10:30 28.07.2021

11 06140111010 Çubuk Esenboğa 190451 1 2.849,00 Tam Konut + Ticaret Alanı 1.072.000,00 214.400,00 10:40 28.07.2021

12 06200104751 Kahramankazan Kayı 2819 1 5.453,00 Tam Ticari Alan 1.230.000,00 246.000,00 10:50 28.07.2021

14 06200104901 Kahramankazan Saray 3484 1 2.000,00 1.464,00 Sanayi ve Depolama Alanı 732.000,00 146.400,00 11:10 28.07.2021

15 06200104781 Kahramankazan Kayı 2848 3 2.006,00 Tam Gelişme Konut Alanı 351.050,00 70.210,00 11:20 28.07.2021

16 06200104782 Kahramankazan Kayı 2848 4 2.006,00 Tam Konut Alanı 351.050,00 70.210,00 11:30 28.07.2021

17 06200104783 Kahramankazan Kayı 2848 5 2.006,00 Tam Konut Alanı 351.050,00 70.210,00 11:40 28.07.2021

18 06200104718 Kahramankazan Kumpınar 2929 2 2.158,00 1.118,00 Konut Alanı 190.100,00 38.020,00 11:50 28.07.2021

19 06250101385 Pursaklar Saray 98345 4 8.619,57 Tam Gelişme Konut Alanı 5.650.000,00 1.130.000,00 13:30 28.07.2021

20 06250101485 Pursaklar Saray 98417 1 9.729,52 Tam Konut Alanı 5.360.000,00 1.072.000,00 13:40 28.07.2021

21 06250101421 Pursaklar Saray 98362 3 1.000,00 1.000,00 Konut Alanı 190.000,00 38.000,00 13:50 28.07.2021

22 06250101423 Pursaklar Saray 98362 7 1.322,96 1.322,96 Konut Alanı 251.365,00 50.273,00 14:00 28.07.2021

23 06250101424 Pursaklar Saray 98363 3 1.450,00 1.450,00 Konut Alanı 275.500,00 55.100,00 14:10 28.07.2021

24 06250101425 Pursaklar Saray 98363 4 1.448,92 1.448,92 Konut Alanı 275.295,00 55.100,00 14:20 28.07.2021

25 06250101426 Pursaklar Saray 98365 1 1.056,00 1.056,00 Konut Alanı 179.520,00 35.904,00 14:30 28.07.2021

26 06250101427 Pursaklar Saray 98365 2 1.056,00 1.056,00 Konut Alanı 190.080,00 38.016,00 14:40 28.07.2021

27 06250101429 Pursaklar Saray 98365 4 1.055,00 1.055,00 Konut Alanı 189.900,00 37.980,00 14:50 28.07.2021

28 06250101430 Pursaklar Saray 98365 5 1.056,00 1.056,00 Konut Alanı 190.080,00 38.016,00 15:00 28.07.2021

29 06250101432 Pursaklar Saray 98365 10 1.351,97 1.351,97 Konut Alanı 243.355,00 48.671,00 15:10 28.07.2021

30 06250101434 Pursaklar Saray 98365 15 1.077,00 1.077,00 Konut Alanı 193.860,00 38.772,00 15:20 28.07.2021

31 06250101437 Pursaklar Saray 98365 18 1.864,06 1.864,06 Konut Alanı 335.535,00 67.107,00 15:30 28.07.2021

32 06250101438 Pursaklar Saray 98365 21 1.248,94 1.248,94 Konut Alanı 262.280,00 52.456,00 15:40 28.07.2021

33 06250101439 Pursaklar Saray 98365 22 2.256,00 2.256,00 Konut Alanı 428.640,00 85.728,00 15:50 28.07.2021

34 06250101441 Pursaklar Saray 98365 24 1.010,65 1.010,65 Konut Alanı 222.343,00 44.469,00 16:00 28.07.2021

35 06250101447 Pursaklar Saray 98371 1 1.000,00 1.000,00 Konut Alanı 220.000,00 44.000,00 16:10 28.07.2021

36 06250101448 Pursaklar Saray 98371 3 1.343,00 1.343,00 Konut Alanı 268.600,00 53.720,00 16:20 28.07.2021

37 06250101450 Pursaklar Saray 98372 11 1.288,00 1.288,00 Konut Alanı 257.600,00 51.520,00 16:30 28.07.2021

38 06250101460 Pursaklar Saray 98381 3 1.061,91 1.061,91 Konut Alanı 233.621,00 46.725,00 09:00 29.07.2021

39 06250101461 Pursaklar Saray 98381 4 1.169,73 1.169,73 Konut Alanı 257.341,00 51.470,00 09:10 29.07.2021

40 06250101467 Pursaklar Saray 98383 6 1.575,00 1.575,00 Konut Alanı 346.500,00 69.300,00 09:20 29.07.2021

41 06250101468 Pursaklar Saray 98384 5 1.276,42 1.276,42 Konut Alanı 280.820,00 56.164,00 09:30 29.07.2021

42 06250101507 Pursaklar Saray 98448 2 1.174,00 1.174,00 Konut Alanı 164.360,00 32.872,00 09:40 29.07.2021

43 06250101524 Pursaklar Saray 98452 7 1.037,00 1.037,00 Konut Alanı 124.440,00 24.900,00 09:50 29.07.2021

44 06250101525 Pursaklar Saray 98452 8 1.037,00 1.037,00 Konut Alanı 124.440,00 24.900,00 10:00 29.07.2021

45 06250101541 Pursaklar Saray 98459 7 1.370,00 1.370,00 Konut Alanı 205.500,00 41.100,00 10:10 29.07.2021

46 06250101543 Pursaklar Saray 98459 17 1.551,00 1.551,00 Konut Alanı 232.650,00 46.530,00 10:20 29.07.2021

47 06250101564 Pursaklar Saray 98483 2 1.000,00 994,00 Konut Alanı 198.800,00 39.760,00 10:30 29.07.2021

48 06250101490 Pursaklar Saray 98421 12 4.798,64 4.798,64 Orta Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı 1.920.000,00 384.000,00 10:40 29.07.2021

49 06250101392 Pursaklar Saray 98353 1 5.028,00 5.028,00 Yüksek Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı 3.017.000,00 603.400,00 10:50 29.07.2021

50 06250101393 Pursaklar Saray 98353 2 5.000,00 5.000,00 Yüksek Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı 3.000.000,00 600.000,00 11:00 29.07.2021

51 06250101395 Pursaklar Saray 98353 5 7.345,00 7.345,00 Yüksek Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı 4.780.000,00 956.000,00 11:10 29.07.2021

52 06250101839 Pursaklar Saray 98634 1 15.415,00 15.415,00 Orta Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı 3.085.000,00 617.000,00 11:20 29.07.2021

53 06250101840 Pursaklar Saray 98634 2 15.925,00 15.925,00 Orta Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı 3.185.000,00 637.000,00 11:30 29.07.2021

54 06250101841 Pursaklar Saray 98634 3 20.470,00 20.470,00 Orta Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı 4.094.000,00 818.800,00 11:40 29.07.2021

55 06250101518 Pursaklar Saray 98449 27 1.525,00 1.525,00 Konut Alanı 228.750,00 45.750,00 11:50 29.07.2021

Ankara HABERİ

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve imarhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.