Arsa (İHA) - İhlas Haber Ajansı | Haber Girişi: 01.06.2021 - 10:49, Güncelleme: 05.02.2022 - 14:59

Ankara'daki Hazine Arazileri Satışa Çıkarıldı

 

Ankara'daki Hazine Arazileri Satışa Çıkarıldı

Ankara ili muhtelif ilçelerinde bulunan 40 adet taşınmaz satılacaktır
Ankara ili muhtelif ilçelerinde bulunan 40 adet taşınmaz satılacaktır. Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar; karşılarında belirtilen Tarih ve Saatlerinde, Seymen Emlak Müdürlüğü'nce kurulacak komisyon huzurunda; satılacak ve kiralanacak olan taşınmazlar 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ayrı ayrı sırasıyla ihalesi yapılacaktır. ADRES: İzmir-1 Cadde No:35 Kızılay/Çankaya/ANKARA adresindeki Çevre ve Şehircilk İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası İhale Salonunda. İhaleye katılacak isteklilerin; a) Geçici Teminat Bedelinin Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, (2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit yazısı'nın da ibrazı gerekir.) b) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile Arkalı-Önlü TC no.lu Nüfus Cüzdanı fotokopisinin, c) Tüzel kişilerin ; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya vekaletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin ve vergi sicil nosunu gösterir belgenin, İhale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi zorunludur. Hayat Eve Sığar (HES) Uygulamasında veya E-Devlet üzerinden HES kodları sorgusunda durumlarının RİSKLİ OLMAMASI ve bu durumu ihale saatinde ispatlamaları gerekmektedir. Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından: 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır. Satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi, talep üzerine, ihale bedelinin 5.000,00 TL'yi geçmesi halinde, 1/4'ü peşin, kalan kısma yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 eşit taksitlendirme yapılabilecektir. Kiralanacak taşınmazda ihale bedeli peşin ödeneceği gibi 1/4 dü peşin geri kalan kısım üçer aylık dönemler halinde üç taksitte tahsil edilecektir. Ayrıca ihale bedeli üzerinden; Kati Teminat, Damga Vergisi ve Karar Pulu Bedeli alınacaktır. İrtifak hakkı bedeli peşin ödenebileceği gibi, ön izin istenilmesi halinde ihale bedelinin %20 si peşin olarak tahsil edilecektir. Ayrıca ihale bedeli üzerinden; Kati Teminat ve Karar Pulu Bedeli alınacaktır. 4706 sayılı Kanun gereğince Hazine ait taşınmazlarının satış işlemleri ve işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçdan (KDV, Karar Pulu) müstesna olup, satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir. Taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde ilgili Emlak Müdürlüklerinde görülebilir. Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (TEL: 0312 417 71 71) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); S.No Dosya No İlçesi Mah. Ada Parsel (m²) Hissesi (m²) İmar Durumu Tahmini Bedeli Geçici Teminatı İhale Saati Tarihi 1 06090102285 Akyurt Yeşiltepe 1320 10 866,00 Tam Konut Alanı 238.150,00 47.630,00 10:10 16.06.2021 2 06090102277 Akyurt Yeşiltepe 1347 2 1.069,00 Tam Konut Alanı 331.390,00 66.278,00 10:20 16.06.2021 3 06090102276 Akyurt Yeşiltepe 1347 3 1.070,00 Tam Konut Alanı 331.700,00 66.340,00 10:30 16.06.2021 4 06090102275 Akyurt Yeşiltepe 1347 4 1.070,00 Tam Konut Alanı 331.700,00 66.340,00 10:40 16.06.2021 5 06090102274 Akyurt Yeşiltepe 1347 5 1.070,00 Tam Konut Alanı 331.700,00 66.340,00 10:50 16.06.2021 6 06090102269 Akyurt Yeşiltepe 1337 11 1.000,00 Tam Konut Alanı 290.000,00 58.000,00 11:00 16.06.2021 7 06090102268 Akyurt Yeşiltepe 1337 12 1.000,00 Tam Konut Alanı 290.000,00 58.000,00 11:10 16.06.2021 8 06090102267 Akyurt Yeşiltepe 1337 13 1.083,00 Tam Konut Alanı 314.070,00 62.814,00 11:20 16.06.2021 9 06090102265 Akyurt Yeşiltepe 1337 43 1.146,00 Tam Konut Alanı 343.800,00 68.760,00 11:30 16.06.2021 10 06090102262 Akyurt Yeşiltepe 1329 2 717,00 Tam Konut Alanı 243.780,00 48.756,00 11:40 16.06.2021 11 06090102260 Akyurt Yeşiltepe 1332 2 717,00 Tam Konut Alanı 243.780,00 48.756,00 11:50 16.06.2021 12 06090101962 Akyurt Güzelhisar 1865 5 808,00 116 Konut Alanı 37.120,00 7.424,00 13:30 16.06.2021 13 06090101963 Akyurt Güzelhisar 1865 7 780,00 80 Konut Alanı 25.600,00 5.120,00 13:40 16.06.2021 14 06090101999 Akyurt Güzelhisar 1871 4 500,00 24 Konut Alanı 7.680,00 1.536,00 13:50 16.06.2021 15 06090102056 Akyurt Şeyhler 2048 4 1.160,00 Tam Konut Alanı 313.200,00 62.640,00 14:00 16.06.2021 16 06140111475 Çubuk Sarısu 313 9 96,00 Tam İmarsız 3.000,00 600,00 14:10 16.06.2021 17 06140111143 Çubuk Sarısu 357 1 226,00 Tam İmarsız 7.000,00 1.400,00 14:20 16.06.2021 18 06140111391 Çubuk Sarısu 357 2 210,00 Tam İmarsız 6.500,00 1.300,00 14:30 16.06.2021 19 06140111467 Çubuk Sarısu 357 3 250,00 Tam İmarsız 7.500,00 1.500,00 14:40 16.06.2021 20 06140110054 Çubuk Oymide 107 10 4.012,54 Tam İmarsız 200.650,00 40.130,00 14:50 16.06.2021 21 06140110056 Çubuk Oymide 110 9 1.490,63 Tam İmarsız 52.200,00 10.440,00 15:00 16.06.2021 22 06140110057 Çubuk Oymide 110 11 2.889,89 Tam İmarsız 115.600,00 23.120,00 15:10 16.06.2021 23 06140110075 Çubuk Oymide 151 1 123,51 Tam İmarsız 5.000,00 1.000,00 15:20 16.06.2021 24 06140106536 Çubuk Esenboğa 421 4 680,00 296 Konut Alanı 134.000,00 26.800,00 10:10 17.06.2021 25 06200105644 Kahramankazan Kayı 221524 4 1.442,00 Tam Konut Alanı 245.150,00 49.030,00 10:20 17.06.2021 26 06200105643 Kahramankazan Kayı 221541 6 701,00 Tam Konut Alanı 147.250,00 29.450,00 10:30 17.06.2021 27 06200104781 Kahramankazan Kayı 2848 3 2.006,00 Tam Konut Alanı 351.050,00 70.210,00 10:40 17.06.2021 28 06200104782 Kahramankazan Kayı 2848 4 2.006,00 Tam Konut Alanı 351.050,00 70.210,00 10:50 17.06.2021 29 06200104783 Kahramankazan Kayı 2848 5 2.006,00 Tam Konut Alanı 351.050,00 70.210,00 11:00 17.06.2021 30 06200104718 Kahramankazan Kumpınar 2929 2 2.158,00 1118 Konut Alanı 190.100,00 38.020,00 11:10 17.06.2021 31 06200105129 Kahramankazan Saray 3862 2 525,00 Tam Konut Alanı 136.500,00 27.300,00 11:20 17.06.2021 32 06200105130 Kahramankazan Saray 3862 3 500,00 Tam Konut Alanı 130.000,00 26.000,00 11:30 17.06.2021 33 06200105133 Kahramankazan Saray 3862 7 549,00 Tam Konut Alanı 142.750,00 28.550,00 11:40 17.06.2021 34 06200105149 Kahramankazan Saray 3864 7 600,00 Tam Konut Alanı 156.000,00 31.200,00 11:50 17.06.2021 35 06250101399 Pursaklar Saray 98355 1 1.549,70 Tam Konut Alanı 294.450,00 58.890,00 13:30 17.06.2021 36 06250101405 Pursaklar Saray 98357 2 1.000,00 Tam Konut Alanı 190.000,00 38.000,00 13:40 17.06.2021 37 06250101455 Pursaklar Saray 98377 2 1.000,00 Tam Konut Alanı 220.000,00 44.000,00 13:50 17.06.2021 38 06250101370 Pursaklar Saray 98331 7 4.800,00 Tam Gelişme Konut Alanı 3.360.000,00 672.000,00 14:00 17.06.2021 39 06250101385 Pursaklar Saray 98345 4 8.619,57 Tam Gelişme Konut Alanı 5.650.000,00 1.130.000,00 14:10 17.06.2021 40 06250101485 Pursaklar Saray 98417 1 9.729,52 Tam Konut Alanı 5.360.000,00 1.072.000,00 14:20 17.06.2021 Kiraya Verilecek Taşınmaz S.No Dosya No İlçesi Mahallesi Ada Parsel (m²) Kiralanacak Alan Kira Süresi (Yıl) Kullanım Amacı Tahmini İlk Yıl Kira Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Saati İhale Tarihi 1 06140101969 Çubuk Ovacık 129 14 803,39 803,39 3Yıllık Mesken 3.750 1.125 14:30 17.06.2021
Ankara ili muhtelif ilçelerinde bulunan 40 adet taşınmaz satılacaktır

Ankara ili muhtelif ilçelerinde bulunan 40 adet taşınmaz satılacaktır. Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar; karşılarında belirtilen Tarih ve Saatlerinde, Seymen Emlak Müdürlüğü'nce kurulacak komisyon huzurunda; satılacak ve kiralanacak olan taşınmazlar 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ayrı ayrı sırasıyla ihalesi yapılacaktır.

ADRES: İzmir-1 Cadde No:35 Kızılay/Çankaya/ANKARA adresindeki Çevre ve Şehircilk İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası İhale Salonunda.

İhaleye katılacak isteklilerin;

a) Geçici Teminat Bedelinin Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, (2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit yazısı'nın da ibrazı gerekir.)
b) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile Arkalı-Önlü TC no.lu Nüfus Cüzdanı fotokopisinin,
c) Tüzel kişilerin ; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya vekaletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin ve vergi sicil nosunu gösterir belgenin, İhale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi zorunludur.

Hayat Eve Sığar (HES) Uygulamasında veya E-Devlet üzerinden HES kodları sorgusunda durumlarının RİSKLİ OLMAMASI ve bu durumu ihale saatinde ispatlamaları gerekmektedir.

Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından: 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.

Satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi, talep üzerine, ihale bedelinin 5.000,00 TL'yi geçmesi halinde, 1/4'ü peşin, kalan kısma yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 eşit taksitlendirme yapılabilecektir.

Kiralanacak taşınmazda ihale bedeli peşin ödeneceği gibi 1/4 dü peşin geri kalan kısım üçer aylık dönemler halinde üç taksitte tahsil edilecektir. Ayrıca ihale bedeli üzerinden; Kati Teminat, Damga Vergisi ve Karar Pulu Bedeli alınacaktır.

İrtifak hakkı bedeli peşin ödenebileceği gibi, ön izin istenilmesi halinde ihale bedelinin %20 si peşin olarak tahsil edilecektir. Ayrıca ihale bedeli üzerinden; Kati Teminat ve Karar Pulu Bedeli alınacaktır.

4706 sayılı Kanun gereğince Hazine ait taşınmazlarının satış işlemleri ve işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçdan (KDV, Karar Pulu) müstesna olup, satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir.

Taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde ilgili Emlak Müdürlüklerinde görülebilir.

Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

(TEL: 0312 417 71 71)

S.No Dosya No İlçesi Mah. Ada Parsel (m²) Hissesi (m²) İmar Durumu Tahmini Bedeli Geçici Teminatı İhale Saati Tarihi

1 06090102285 Akyurt Yeşiltepe 1320 10 866,00 Tam Konut Alanı 238.150,00 47.630,00 10:10 16.06.2021

2 06090102277 Akyurt Yeşiltepe 1347 2 1.069,00 Tam Konut Alanı 331.390,00 66.278,00 10:20 16.06.2021

3 06090102276 Akyurt Yeşiltepe 1347 3 1.070,00 Tam Konut Alanı 331.700,00 66.340,00 10:30 16.06.2021

4 06090102275 Akyurt Yeşiltepe 1347 4 1.070,00 Tam Konut Alanı 331.700,00 66.340,00 10:40 16.06.2021

5 06090102274 Akyurt Yeşiltepe 1347 5 1.070,00 Tam Konut Alanı 331.700,00 66.340,00 10:50 16.06.2021

6 06090102269 Akyurt Yeşiltepe 1337 11 1.000,00 Tam Konut Alanı 290.000,00 58.000,00 11:00 16.06.2021

7 06090102268 Akyurt Yeşiltepe 1337 12 1.000,00 Tam Konut Alanı 290.000,00 58.000,00 11:10 16.06.2021

8 06090102267 Akyurt Yeşiltepe 1337 13 1.083,00 Tam Konut Alanı 314.070,00 62.814,00 11:20 16.06.2021

9 06090102265 Akyurt Yeşiltepe 1337 43 1.146,00 Tam Konut Alanı 343.800,00 68.760,00 11:30 16.06.2021

10 06090102262 Akyurt Yeşiltepe 1329 2 717,00 Tam Konut Alanı 243.780,00 48.756,00 11:40 16.06.2021

11 06090102260 Akyurt Yeşiltepe 1332 2 717,00 Tam Konut Alanı 243.780,00 48.756,00 11:50 16.06.2021

12 06090101962 Akyurt Güzelhisar 1865 5 808,00 116 Konut Alanı 37.120,00 7.424,00 13:30 16.06.2021

13 06090101963 Akyurt Güzelhisar 1865 7 780,00 80 Konut Alanı 25.600,00 5.120,00 13:40 16.06.2021

14 06090101999 Akyurt Güzelhisar 1871 4 500,00 24 Konut Alanı 7.680,00 1.536,00 13:50 16.06.2021

15 06090102056 Akyurt Şeyhler 2048 4 1.160,00 Tam Konut Alanı 313.200,00 62.640,00 14:00 16.06.2021

16 06140111475 Çubuk Sarısu 313 9 96,00 Tam İmarsız 3.000,00 600,00 14:10 16.06.2021

17 06140111143 Çubuk Sarısu 357 1 226,00 Tam İmarsız 7.000,00 1.400,00 14:20 16.06.2021

18 06140111391 Çubuk Sarısu 357 2 210,00 Tam İmarsız 6.500,00 1.300,00 14:30 16.06.2021

19 06140111467 Çubuk Sarısu 357 3 250,00 Tam İmarsız 7.500,00 1.500,00 14:40 16.06.2021

20 06140110054 Çubuk Oymide 107 10 4.012,54 Tam İmarsız 200.650,00 40.130,00 14:50 16.06.2021

21 06140110056 Çubuk Oymide 110 9 1.490,63 Tam İmarsız 52.200,00 10.440,00 15:00 16.06.2021

22 06140110057 Çubuk Oymide 110 11 2.889,89 Tam İmarsız 115.600,00 23.120,00 15:10 16.06.2021

23 06140110075 Çubuk Oymide 151 1 123,51 Tam İmarsız 5.000,00 1.000,00 15:20 16.06.2021

24 06140106536 Çubuk Esenboğa 421 4 680,00 296 Konut Alanı 134.000,00 26.800,00 10:10 17.06.2021

25 06200105644 Kahramankazan Kayı 221524 4 1.442,00 Tam Konut Alanı 245.150,00 49.030,00 10:20 17.06.2021

26 06200105643 Kahramankazan Kayı 221541 6 701,00 Tam Konut Alanı 147.250,00 29.450,00 10:30 17.06.2021

27 06200104781 Kahramankazan Kayı 2848 3 2.006,00 Tam Konut Alanı 351.050,00 70.210,00 10:40 17.06.2021

28 06200104782 Kahramankazan Kayı 2848 4 2.006,00 Tam Konut Alanı 351.050,00 70.210,00 10:50 17.06.2021

29 06200104783 Kahramankazan Kayı 2848 5 2.006,00 Tam Konut Alanı 351.050,00 70.210,00 11:00 17.06.2021

30 06200104718 Kahramankazan Kumpınar 2929 2 2.158,00 1118 Konut Alanı 190.100,00 38.020,00 11:10 17.06.2021

31 06200105129 Kahramankazan Saray 3862 2 525,00 Tam Konut Alanı 136.500,00 27.300,00 11:20 17.06.2021

32 06200105130 Kahramankazan Saray 3862 3 500,00 Tam Konut Alanı 130.000,00 26.000,00 11:30 17.06.2021

33 06200105133 Kahramankazan Saray 3862 7 549,00 Tam Konut Alanı 142.750,00 28.550,00 11:40 17.06.2021

34 06200105149 Kahramankazan Saray 3864 7 600,00 Tam Konut Alanı 156.000,00 31.200,00 11:50 17.06.2021

35 06250101399 Pursaklar Saray 98355 1 1.549,70 Tam Konut Alanı 294.450,00 58.890,00 13:30 17.06.2021

36 06250101405 Pursaklar Saray 98357 2 1.000,00 Tam Konut Alanı 190.000,00 38.000,00 13:40 17.06.2021

37 06250101455 Pursaklar Saray 98377 2 1.000,00 Tam Konut Alanı 220.000,00 44.000,00 13:50 17.06.2021

38 06250101370 Pursaklar Saray 98331 7 4.800,00 Tam Gelişme Konut Alanı 3.360.000,00 672.000,00 14:00 17.06.2021

39 06250101385 Pursaklar Saray 98345 4 8.619,57 Tam Gelişme Konut Alanı 5.650.000,00 1.130.000,00 14:10 17.06.2021

40 06250101485 Pursaklar Saray 98417 1 9.729,52 Tam Konut Alanı 5.360.000,00 1.072.000,00 14:20 17.06.2021

Kiraya Verilecek Taşınmaz

S.No Dosya No İlçesi Mahallesi Ada Parsel (m²) Kiralanacak Alan Kira Süresi (Yıl) Kullanım Amacı Tahmini İlk Yıl Kira Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Saati İhale Tarihi

1 06140101969 Çubuk Ovacık 129 14 803,39 803,39 3Yıllık Mesken 3.750 1.125 14:30 17.06.2021

Ankara HABERİ

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve imarhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.