Emlak Haber Girişi: 20.02.2022 - 22:25, Güncelleme: 20.02.2022 - 22:25

Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait 29 adet taşınmaz kiraya verilecektir

 

Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait 29 adet taşınmaz kiraya verilecektir

Mülkiyeti Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait 29 adet taşınmaz kiraya verilecektir
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN 1-Mülkiyeti Aydın Büyükşehir Belediyesine ait, aşağıdaki listede adres ve niteliği belirtilen taşınmazların 3 yıl süreliğine, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 'inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile kira ihalesi yapılacaktır. 2-İhale 02.03.2022 tarihinde saat:12:00 da başlayacak ve istekliler ihale sırasına göre içeri alınacaktır. İhale Güzelhisar Mahallesi İstiklal Caddesi No:4 adresindeki  Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası 6.katındaki Encümen Toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. 3-İhaleye katılacak olan Gerçek Kişiler; Büyükşehir Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı, Nüfus cüzdan fotokopisi, Vekaleten katılacaklar vekaletname aslı ve noter tasdikli örneği, İkametgah ilmühaberi, İletişim bilgileri beyanı, İhale dokümanının satın alındığına dair belge, %3 geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair dekontu; Tüzel Kişiler; Büyükşehir Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı, Kuruluş sözleşmesinin aslı, Yönetim kurulu imza sirküleri, Adres ve iletişim bilgileri beyanı, Vergi levhası,  Oda sicil kayıt belgesi, İhale dokümanının satın alındığına dair belge,  % 3 geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair dekont, Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi veya vekaletname aslının noter tasdikli örneğini;           İhale günü ihalelerin başlangıç saati olan saat:12:00 'a kadar, Güzelhisar Mahallesi İstiklal Caddesi No:4 adresindeki Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası 6.katındaki Encümen toplantı salonunda, İhale Komisyon Başkanlığına eksiksiz olarak teslim etmeleri gerekmektedir.          4-İstekliler, aşağıdaki listede belirtilen ihalelere ilişkin şartname ve eklerini Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:40 adresindeki Hizmet Binasının 3.katındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Kira ve Tahsis Şube Müdürlüğü'nde mesai saatleri içinde bedelsiz görebilir veya 250,00 TL karşılığı temin edebilirler. İhaleye katılabilmek için dosya bedeli olan 250,00 TL'nin ödenmesi zorunludur. Aksi takdirde ihaleye katılamaz. 5-İhaleye katılacak kişilerin ihalelere katılmaktan yasaklı olmamaları gerekmektedir. 6-İhale Komisyonu olarak Aydın Büyükşehir Belediyesi Encümeni, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İş bu ilan 6 maddeden ibarettir S. No İlçe Adresi Niteliği Kullanım  Alanı (m²) Tahmini  Yıllık Kira Bedeli (TL/YIL)+KDV Geçici Teminatı (TL)   1 Efeler Yedieylül Mh.ES-KO İşhanı B.Kat C Blok No:2 Dükkan 29,00 2.500,00   75,00   2 Efeler Yedieylül Mh.ES-KO İşhanı B.Kat C Blok No:11 Dükkan 29,00 2.400,00   72,00   3 Efeler Yedieylül Mh.ES-KO İşhanı B.Kat C Blok No:15 Dükkan 29,00 2.400,00   72,00   4 Efeler Yedieylül Mh.ES-KO İşhanı B.Kat C Blok No:26 Dükkan 29,00 2.400,00   72,00   5 Efeler Yedieylül Mh.ES-KO İşhanı B.Kat B Blok No:12 Dükkan 29,00 2.400,00   72,00   6 Efeler Yedieylül Mh.ES-KO İşhanı B.Kat B Blok No:19 Dükkan 29,00 2.400,00   72,00   7 Efeler Yedieylül Mh.ES-KO İşhanı B.Kat B Blok No:22 Dükkan 29,00 2.400,00   72,00   8 Efeler Yedieylül Mh.ES-KO İşhanı B.Kat B Blok No:24 Dükkan 29,00 2.400,00   72,00   9 Efeler Yedieylül Mh.ES-KO İşhanı B.Kat B Blok No:25 Dükkan 29,00 2.400,00   72,00 10 Efeler Yedieylül Mh.ES-KO İşhanı B.Kat B Blok No:26 Dükkan 29,00 2.400,00   72,00 11 Efeler Yedieylül Mh.ES-KO İşhanı B.Kat B Blok No:31 Dükkan 29,00 2.400,00   72,00 12 Efeler Yedieylül Mh.ES-KO İşhanı Z.Kat B Blok No:8 Dükkan 29,00 4.800,00 144,00 13 Efeler Yedieylül Mh.ES-KO İşhanı Z.Kat B Blok No:9 Dükkan 29,00 4.800,00 144,00 14 Efeler Yedieylül Mh.ES-KO İşhanı Z.Kat B Blok No:14 Dükkan 29,00 4.800,00 144,00 15 Efeler Yedieylül Mh.ES-KO İşhanı Z.Kat B Blok No:21 Dükkan 29,00 3.600,00 108,00 16 Efeler Yedieylül Mh.ES-KO İşhanı Z.Kat B Blok No:22 Dükkan 29,00 3.600,00 108,00 17 Efeler Yedieylül Mh.ES-KO İşhanı Z.Kat A Blok No:5 Dükkan 29,00 3.600,00 108,00 18 Efeler Yedieylül Mh.ES-KO İşhanı Z.Kat A Blok No:7 Dükkan 29,00 3.600,00 108,00 19 Efeler Yedieylül Mh.ES-KO İşhanı 1.Kat C Blok No:18 Dükkan 29,00 3.600,00 108,00 20 Efeler Yedieylül Mh.ES-KO İşhanı 1.Kat B Blok No:11 Dükkan 29,00 4.800,00 144,00 21 Efeler Yedieylül Mh.ES-KO İşhanı 1.Kat B Blok No:20 Dükkan 29,00 3.600,00 108,00 22 Efeler Yedieylül Mh.ES-KO İşhanı 1.Kat B Blok No:21 Dükkan 29,00 3.600,00 108,00 23 Efeler Yedieylül Mh.ES-KO İşhanı 1.Kat B Blok No:28 Dükkan 29,00 4.800,00 144,00 24 Efeler Yedieylül Mh.ES-KO İşhanı 1.Kat A Blok No:17 Dükkan 29,00 3.600,00 108,00 25 Efeler Yedieylül Mh.ES-KO İşhanı 1.Kat A Blok No:18 Dükkan 29,00 3.600,00 108,00 26 Efeler Yedieylül Mh.ES-KO İşhanı 2.Kat B Blok No:18 Dükkan 29,00 3.600,00 108,00 27 Efeler Ramazanpaşa Mh.Barbaros Cd.No:16 Kat:2 A Blok No:205 Büro 79,73 1.600,00   48,00 28 Efeler Ramazanpaşa Mh.Barbaros Cd.No:16 Kat:2 A Blok No:220 Büro 45,39 1.400,00   42,00 29 Efeler Ramazanpaşa Mh.Barbaros Cd.No:16 Kat:2 A Blok No:225 Büro 59,35 1.500,00   45,00
Mülkiyeti Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait 29 adet taşınmaz kiraya verilecektir

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

1-Mülkiyeti Aydın Büyükşehir Belediyesine ait, aşağıdaki listede adres ve niteliği belirtilen taşınmazların 3 yıl süreliğine, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 'inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile kira ihalesi yapılacaktır.
2-İhale 02.03.2022 tarihinde saat:12:00 da başlayacak ve istekliler ihale sırasına göre içeri alınacaktır. İhale Güzelhisar Mahallesi İstiklal Caddesi No:4 adresindeki  Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası 6.katındaki Encümen Toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.
3-İhaleye katılacak olan Gerçek Kişiler; Büyükşehir Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı, Nüfus cüzdan fotokopisi, Vekaleten katılacaklar vekaletname aslı ve noter tasdikli örneği, İkametgah ilmühaberi, İletişim bilgileri beyanı, İhale dokümanının satın alındığına dair belge, %3 geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair dekontu;
Tüzel Kişiler; Büyükşehir Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı, Kuruluş sözleşmesinin aslı, Yönetim kurulu imza sirküleri, Adres ve iletişim bilgileri beyanı, Vergi levhası,  Oda sicil kayıt belgesi, İhale dokümanının satın alındığına dair belge,  % 3 geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair dekont, Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi veya vekaletname aslının noter tasdikli örneğini;
          İhale günü ihalelerin başlangıç saati olan saat:12:00 'a kadar, Güzelhisar Mahallesi İstiklal Caddesi No:4 adresindeki Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası 6.katındaki Encümen toplantı salonunda, İhale Komisyon Başkanlığına eksiksiz olarak teslim etmeleri gerekmektedir.         
4-İstekliler, aşağıdaki listede belirtilen ihalelere ilişkin şartname ve eklerini Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:40 adresindeki Hizmet Binasının 3.katındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Kira ve Tahsis Şube Müdürlüğü'nde mesai saatleri içinde bedelsiz görebilir veya 250,00 TL karşılığı temin edebilirler. İhaleye katılabilmek için dosya bedeli olan 250,00 TL'nin ödenmesi zorunludur. Aksi takdirde ihaleye katılamaz.
5-İhaleye katılacak kişilerin ihalelere katılmaktan yasaklı olmamaları gerekmektedir.

6-İhale Komisyonu olarak Aydın Büyükşehir Belediyesi Encümeni, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İş bu ilan 6 maddeden ibarettir

S.
No
İlçe Adresi Niteliği Kullanım  Alanı (m²) Tahmini  Yıllık Kira Bedeli (TL/YIL)+KDV Geçici Teminatı (TL)
  1 Efeler Yedieylül Mh.ES-KO İşhanı B.Kat C Blok No:2 Dükkan 29,00 2.500,00   75,00
  2 Efeler Yedieylül Mh.ES-KO İşhanı B.Kat C Blok No:11 Dükkan 29,00 2.400,00   72,00
  3 Efeler Yedieylül Mh.ES-KO İşhanı B.Kat C Blok No:15 Dükkan 29,00 2.400,00   72,00
  4 Efeler Yedieylül Mh.ES-KO İşhanı B.Kat C Blok No:26 Dükkan 29,00 2.400,00   72,00
  5 Efeler Yedieylül Mh.ES-KO İşhanı B.Kat B Blok No:12 Dükkan 29,00 2.400,00   72,00
  6 Efeler Yedieylül Mh.ES-KO İşhanı B.Kat B Blok No:19 Dükkan 29,00 2.400,00   72,00
  7 Efeler Yedieylül Mh.ES-KO İşhanı B.Kat B Blok No:22 Dükkan 29,00 2.400,00   72,00
  8 Efeler Yedieylül Mh.ES-KO İşhanı B.Kat B Blok No:24 Dükkan 29,00 2.400,00   72,00
  9 Efeler Yedieylül Mh.ES-KO İşhanı B.Kat B Blok No:25 Dükkan 29,00 2.400,00   72,00
10 Efeler Yedieylül Mh.ES-KO İşhanı B.Kat B Blok No:26 Dükkan 29,00 2.400,00   72,00
11 Efeler Yedieylül Mh.ES-KO İşhanı B.Kat B Blok No:31 Dükkan 29,00 2.400,00   72,00
12 Efeler Yedieylül Mh.ES-KO İşhanı Z.Kat B Blok No:8 Dükkan 29,00 4.800,00 144,00
13 Efeler Yedieylül Mh.ES-KO İşhanı Z.Kat B Blok No:9 Dükkan 29,00 4.800,00 144,00
14 Efeler Yedieylül Mh.ES-KO İşhanı Z.Kat B Blok No:14 Dükkan 29,00 4.800,00 144,00
15 Efeler Yedieylül Mh.ES-KO İşhanı Z.Kat B Blok No:21 Dükkan 29,00 3.600,00 108,00
16 Efeler Yedieylül Mh.ES-KO İşhanı Z.Kat B Blok No:22 Dükkan 29,00 3.600,00 108,00
17 Efeler Yedieylül Mh.ES-KO İşhanı Z.Kat A Blok No:5 Dükkan 29,00 3.600,00 108,00
18 Efeler Yedieylül Mh.ES-KO İşhanı Z.Kat A Blok No:7 Dükkan 29,00 3.600,00 108,00
19 Efeler Yedieylül Mh.ES-KO İşhanı 1.Kat C Blok No:18 Dükkan 29,00 3.600,00 108,00
20 Efeler Yedieylül Mh.ES-KO İşhanı 1.Kat B Blok No:11 Dükkan 29,00 4.800,00 144,00
21 Efeler Yedieylül Mh.ES-KO İşhanı 1.Kat B Blok No:20 Dükkan 29,00 3.600,00 108,00
22 Efeler Yedieylül Mh.ES-KO İşhanı 1.Kat B Blok No:21 Dükkan 29,00 3.600,00 108,00
23 Efeler Yedieylül Mh.ES-KO İşhanı 1.Kat B Blok No:28 Dükkan 29,00 4.800,00 144,00
24 Efeler Yedieylül Mh.ES-KO İşhanı 1.Kat A Blok No:17 Dükkan 29,00 3.600,00 108,00
25 Efeler Yedieylül Mh.ES-KO İşhanı 1.Kat A Blok No:18 Dükkan 29,00 3.600,00 108,00
26 Efeler Yedieylül Mh.ES-KO İşhanı 2.Kat B Blok No:18 Dükkan 29,00 3.600,00 108,00
27 Efeler Ramazanpaşa Mh.Barbaros Cd.No:16 Kat:2 A Blok No:205 Büro 79,73 1.600,00   48,00
28 Efeler Ramazanpaşa Mh.Barbaros Cd.No:16 Kat:2 A Blok No:220 Büro 45,39 1.400,00   42,00
29 Efeler Ramazanpaşa Mh.Barbaros Cd.No:16 Kat:2 A Blok No:225 Büro 59,35 1.500,00   45,00
Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve imarhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.