Arsa (ÇŞB) - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Haber Girişi: 25.07.2021 - 12:33, Güncelleme: 19.01.2022 - 17:51

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden muhtelif gayrimenkuller satılıktır

 

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden muhtelif gayrimenkuller satılıktır

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden muhtelif gayrimenkuller satılıktır
İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden muhtelif gayrimenkuller satılıktır İSTANBUL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ANADOLU YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN SATILIK KAMU KONUTU NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZLAR Sıra No DOSYA NO İLÇESİ MAHALLE SOKAK / MEVKİİ ADA NO PARSEL NO Ana Taşınmaz Yüzölçümü (m²) CİNSİ BAĞIMSIZ BÖLÜM ARSA PAYI BLOK NO KAT NO BAĞIMSIZ BÖLÜM NO BAĞIMSIZ BÖLÜM BRÜT ALANI ( m²) DAİRE TİPİ FİİLİ DURUMU Öncelikli Alım Hakkı TAHMİNİ BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 1 3,44E+10 Ataşehir Küçük bakkalköy 2. Cadde 1891 2 7.137,00 Mesken 166/15995 D5-1 5. Kat 12 120 _ Dolu Var 881.696,00 88.169,60 09.08.2021 09.30 2 3,42E+10 Maltepe Bağlarbaşı Feyzullah Cad. 15071 13 1.329,50 Daire 48/1184 Beyza Apt. 1. Bodrum Kat 1 100,7 2+1 Dolu Yok 478.325,00 47.832,50 09.08.2021 09.50 İSTANBUL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ANADOLU YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN KADIKÖY EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK TAŞINMAZLAR Sıra No DOSYA NO İLÇESİ MAHALLE SOKAK / MEVKİİ PAFTA ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜM (m²) HAZİNE HİSSESİ (m²) CİNSİ TAHMİNİ BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İMAR DURUMU İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 3 3,44E+10 Sancaktepe Samandıra Recep Tayyip Erdoğan Cad. G22A05C2D 8077 34 314,89 Tam Arsa 740.000,00 185.000,00 Konut Alanı 09.08.2021 10.10 4 3,44E+10 Sancaktepe Samandıra-Veysel Karani Recep Tayyip Erdoğan Cad. G22A05C2D 8923 15 142,97 Tam Arsa 336.000,00 84.000,00 Konut Alanı 09.08.2021 10.30 5 3,44E+10 Sancaktepe Samandıra-Akpınar Rüzgarlı G22A05C1D 8939 11 138,24 Tam Arsa 325.000,00 81.500,00 Konut Alanı 09.08.2021 10.50 6 3,44E+10 Sancaktepe Samandıra-Veysel Karani Recep Tayyip Erdoğan Cad. G22A05C2D 8077 19 128,39 Tam Arsa 302.000,00 75.500,00 Konut Alanı 09.08.2021 11.10 7 3,44E+10 Sancaktepe Samandıra-Akpınar Pehlivan G22A05C1C 7609 11 120,03 Tam Arsa 282.500,00 71.000,00 Konut Alanı 09.08.2021 11.30 KARTAL EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK TAŞINMAZLAR Sıra No DOSYA NO İLÇESİ MAHALLE SOKAK / MEVKİİ PAFTA ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜM (m²) HAZİNE HİSSESİ (m²) CİNSİ TAHMİNİ BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İMAR DURUMU İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 8 3,42E+10 Tuzla Merkez Nurkan 235EG-4-A 8882 1 458,21 Tam Arsa 1.832.840,00 458.210,00 Ticaret + Konut Alanı 09.08.2021 14.00 9 3,42E+10 Tuzla Merkez Doğandere 24/30 8876 15 448,15 Tam Arsa 1.568.525,00 392.131,25 Konut Alanı 09.08.2021 14.20 10 3,42E+10 Kartal Yenimahalle-Soğanlık Karadeniz G22A0972D 10498 760 170,63 Tam Arsa 938.465,00 281.539,50 Konut Alanı, Kısmen Yol 09.08.2021 14.40 11 3,42E+10 Kartal Yenimahalle-Soğanlık Mehmet Emin Yurdakul G22A09C2B 10848 19 127,75 Tam Arsa 511.000,00 153.300,00 Konut Alanı 09.08.2021 15.00 "1- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların ihalesi, gösterilen gün ve saatte, 2886 s. Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca ""Açık Teklif Usulü"" ile İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk No:11 Kat: 1 Cağaloğlu, Fatih/İSTANBUL adresinde, İhale Salonunda yapılacaktır. 2-İhaleye iştirak etmek isteyenlerin; a) Geçici teminatı yatırmaları; (geçici teminat olarak kabul edilebilecek değerler: 1) Tedavüldeki Türk Parası, 2) Mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, 3) Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerdir. (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.) Mevduat ve Katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatlar istekliler tarafından hizmet binamızdaki Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırılması gerekmektedir. Teminat mektuplarının (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, şube limitleri ve işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) ve senetlerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre düzenlenmesi gerekmektedir. b) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren ) Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdan fotokopisi ve İkametgah Belgesini; Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi, Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar Alemdar Mah. Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk. No:11 Valilik Karşısı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Kat:1 Cağaloğlu-Fatih/İstanbul adresinde toplanacak olan ihale Komisyonu Başkanlığına (İhale Servisine) başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir. 3-İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak Müdürlüğümüzde görülebilir. Ayrıca ihale ilanları www.milliemlak.gov.tr adresinde satış/kiralama ilanları bölümünden ve İl Müdürlüğümüzün https://istanbul.csb.gov.tr adresinde Milli Emlak Duyuruları bölümünden takip edilebilir. 4-İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat bedelleri, hizmet binamızdaki Muhasebe Müdürlüğü veznesine başvurmak suretiyle yatırılabilir. 5-İlan tarihi itibariyle listede; Kamu konutu olarak satışa sunulan 1. sırada belirtilen bağımsız bölümde 4706 sayılı Kanunun 4. maddesi uyarınca içerisinde oturanın ön alım hakkı vardır. Söz konusu taşınmaza ilişkin olarak; 4706 sayılı Kanunun 4. maddesi ve 385 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği hükümleri uyarınca, (1) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir. (2) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir. (3) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın alması halinde satış bedeli 385 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği hükümleri uyarınca tahsil edilir. (4) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir. (5) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir. 7-Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir. 8-Satışı yapılan taşınmazlar KDV'den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. 9-Satışı yapılacak taşınmazların; satış bedelleri üzerinden 5.000.000,00-TL'ye (BeşMilyonTL'ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir) 5.000.000,00-TL'den (BeşmilyonTL'den) 10.000.000,00-TL'ye (OnMilyonTL'ye) kadar olan kısmı içim %0.5 (binde beş) 10.000.000,00-TL'yi (OnMilyonTL'yi) aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilir. 11-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.
İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden muhtelif gayrimenkuller satılıktır

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden muhtelif gayrimenkuller satılıktır

İSTANBUL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ANADOLU YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN SATILIK KAMU KONUTU NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZLAR
Sıra No DOSYA NO İLÇESİ MAHALLE SOKAK / MEVKİİ ADA NO PARSEL NO Ana Taşınmaz Yüzölçümü (m²) CİNSİ BAĞIMSIZ BÖLÜM ARSA PAYI BLOK NO KAT NO BAĞIMSIZ BÖLÜM NO BAĞIMSIZ BÖLÜM BRÜT ALANI ( m²) DAİRE TİPİ FİİLİ DURUMU Öncelikli Alım Hakkı TAHMİNİ BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ


1 3,44E+10 Ataşehir Küçük bakkalköy 2. Cadde 1891 2 7.137,00 Mesken 166/15995 D5-1 5. Kat 12 120 _ Dolu Var 881.696,00 88.169,60 09.08.2021 09.30


2 3,42E+10 Maltepe Bağlarbaşı Feyzullah Cad. 15071 13 1.329,50 Daire 48/1184 Beyza Apt. 1. Bodrum Kat 1 100,7 2+1 Dolu Yok 478.325,00 47.832,50 09.08.2021 09.50


İSTANBUL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ANADOLU YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN
KADIKÖY EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK TAŞINMAZLAR
Sıra No DOSYA NO İLÇESİ MAHALLE SOKAK / MEVKİİ PAFTA ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜM (m²) HAZİNE HİSSESİ (m²) CİNSİ TAHMİNİ BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İMAR DURUMU İHALE TARİHİ İHALE SAATİ


3 3,44E+10 Sancaktepe Samandıra Recep Tayyip Erdoğan Cad. G22A05C2D 8077 34 314,89 Tam Arsa 740.000,00 185.000,00 Konut Alanı 09.08.2021 10.10


4 3,44E+10 Sancaktepe Samandıra-Veysel Karani Recep Tayyip Erdoğan Cad. G22A05C2D 8923 15 142,97 Tam Arsa 336.000,00 84.000,00 Konut Alanı 09.08.2021 10.30


5 3,44E+10 Sancaktepe Samandıra-Akpınar Rüzgarlı G22A05C1D 8939 11 138,24 Tam Arsa 325.000,00 81.500,00 Konut Alanı 09.08.2021 10.50


6 3,44E+10 Sancaktepe Samandıra-Veysel Karani Recep Tayyip Erdoğan Cad. G22A05C2D 8077 19 128,39 Tam Arsa 302.000,00 75.500,00 Konut Alanı 09.08.2021 11.10


7 3,44E+10 Sancaktepe Samandıra-Akpınar Pehlivan G22A05C1C 7609 11 120,03 Tam Arsa 282.500,00 71.000,00 Konut Alanı 09.08.2021 11.30


KARTAL EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK TAŞINMAZLAR
Sıra No DOSYA NO İLÇESİ MAHALLE SOKAK / MEVKİİ PAFTA ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜM (m²) HAZİNE HİSSESİ (m²) CİNSİ TAHMİNİ BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İMAR DURUMU İHALE TARİHİ İHALE SAATİ


8 3,42E+10 Tuzla Merkez Nurkan 235EG-4-A 8882 1 458,21 Tam Arsa 1.832.840,00 458.210,00 Ticaret + Konut Alanı 09.08.2021 14.00


9 3,42E+10 Tuzla Merkez Doğandere 24/30 8876 15 448,15 Tam Arsa 1.568.525,00 392.131,25 Konut Alanı 09.08.2021 14.20


10 3,42E+10 Kartal Yenimahalle-Soğanlık Karadeniz G22A0972D 10498 760 170,63 Tam Arsa 938.465,00 281.539,50 Konut Alanı, Kısmen Yol 09.08.2021 14.40


11 3,42E+10 Kartal Yenimahalle-Soğanlık Mehmet Emin Yurdakul G22A09C2B 10848 19 127,75 Tam Arsa 511.000,00 153.300,00 Konut Alanı 09.08.2021 15.00


"1- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların ihalesi, gösterilen gün ve saatte, 2886 s. Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca ""Açık Teklif Usulü"" ile İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk No:11 Kat: 1 Cağaloğlu, Fatih/İSTANBUL adresinde, İhale Salonunda yapılacaktır. 2-İhaleye iştirak etmek isteyenlerin; a) Geçici teminatı yatırmaları; (geçici teminat olarak kabul edilebilecek değerler:
1) Tedavüldeki Türk Parası,
2) Mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları,
3) Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerdir. (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)
Mevduat ve Katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatlar istekliler tarafından hizmet binamızdaki Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırılması gerekmektedir.
Teminat mektuplarının (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, şube limitleri ve işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) ve senetlerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre düzenlenmesi gerekmektedir.
b) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren ) Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdan fotokopisi ve İkametgah Belgesini; Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi, Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar Alemdar Mah. Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk. No:11 Valilik Karşısı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Kat:1 Cağaloğlu-Fatih/İstanbul adresinde toplanacak olan ihale Komisyonu Başkanlığına (İhale Servisine) başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.
3-İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak Müdürlüğümüzde görülebilir. Ayrıca ihale ilanları www.milliemlak.gov.tr adresinde satış/kiralama ilanları bölümünden ve İl Müdürlüğümüzün https://istanbul.csb.gov.tr adresinde Milli Emlak Duyuruları bölümünden takip edilebilir.
4-İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat bedelleri, hizmet binamızdaki Muhasebe Müdürlüğü veznesine başvurmak suretiyle yatırılabilir. 5-İlan tarihi itibariyle listede; Kamu konutu olarak satışa sunulan 1. sırada belirtilen bağımsız bölümde 4706 sayılı Kanunun 4. maddesi uyarınca içerisinde oturanın ön alım hakkı vardır. Söz konusu taşınmaza ilişkin olarak; 4706 sayılı Kanunun 4. maddesi ve 385 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği hükümleri uyarınca,
(1) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.
(2) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.
(3) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın alması halinde satış bedeli 385 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği hükümleri uyarınca tahsil edilir. (4) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir. (5) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir. 7-Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir. 8-Satışı yapılan taşınmazlar KDV'den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. 9-Satışı yapılacak taşınmazların; satış bedelleri üzerinden 5.000.000,00-TL'ye (BeşMilyonTL'ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir) 5.000.000,00-TL'den (BeşmilyonTL'den) 10.000.000,00-TL'ye (OnMilyonTL'ye) kadar olan kısmı içim %0.5 (binde beş) 10.000.000,00-TL'yi (OnMilyonTL'yi) aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilir. 11-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

İstanbul HABERİ

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve imarhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.