Konut (ÇŞB) - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Haber Girişi: 05.07.2021 - 22:36, Güncelleme: 21.01.2022 - 17:12

İstanbul Vakıflar Müdürlüğünden Kiralık Gayrimenkuller

 

İstanbul Vakıflar Müdürlüğünden Kiralık Gayrimenkuller

T.C. İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER 28.07.2021 TARİHLİ KİRA İHALE LİSTESİ VE ŞARTNAMESİ
T.C. İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER 28.07.2021 TARİHLİ KİRA İHALE LİSTESİ VE ŞARTNAMESİ 1.Aşağıda mevkileri belirtilmiş Vakıf taşınmazların hizalarında gösterilen muhammen bedeller üzerinden 31.12.2021 tarihine kadar kiralanacaktır. Ancak ihalede ortaya çıkacak aylık kira bedeline sözleşme bitim tarihinde itibaren İdarenin uygun görmesi halinde müteakip yıllar için,Türkiye İstatistik Kurumu’nca belirlenen Tüketici Fiyat Endekslerindeki 12 aylık ortalamalara göre değişimden az olmamak suretiyle kira artışı yapılacaktır. Kira artışını kabul etmeyenlerin kira müddeti uzamamış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75.Maddesi Gereğince tahliye edilecektir. İhale açık teklif usulü ile 28/07/2021 Çarşamba günü Saat 13:30' da Taksim-Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No:2 Beyoğlu /İst. adresindeki İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü ihale salonunda yapılacaktır. 2.Taliplilerin ihaleye girebilmeleri için hizalarında yazılı geçici ve ek teminatı ile şahıs olarak ihaleye girecekler için: İkametgâh Belgesi ve Nüfus Cüzdan Örneği veya Vukûatlı Nüfus Kayıt Örneği ve Yerleşim Yeri Belgesi (Adres Beyanı) ile birlikte, şirket olarak girecekler ise; Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi ile İmza Sirkülerinin aslı veya noterden tasdikli suretleri ile birlikte en son 27/07/2021 Salı günü saat 16:00’ ya kadar İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğümüz ihale bürosuna şahsen müracaat edip, evrakları ile birlikte teminatlarını yatırmaları gerektiğinden, eksik evrakla müracaatlar kabul edilmeyecektir. Geçici teminat mektubu ile müracaat edecekler ise, (Teminat Mektubunu Limit dâhili ve süresiz) teminat mektubunun teyidini idaremize ait 0 212 24364 59 nolu telefona (İhale Bürosunun dikkatine olarak) faks çektirerek, teyit yazısının aslını da mektupla beraber elden getireceklerdir. 3.Şirket sermayeleri, ihaleye çıkan gayrimenkulün muhammen bedelinin yıllık toplamından az olan şirketler ihaleye alınmayacaklardır. 4.Şahıs veya Şirketler ihaleye ortak girmek istedikleri takdirde noterden tasdikli Ortaklık Beyannamesi getirmeleri gerekmektedir. 5.Dilekçe ile müracaat ederek ihale gününün bildirilmesini isteyenlere bu ilanla tebliğ yapılmış sayılacağından, ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır. 6.İhale, 2886 Sayılı Yasa’nın ilgili hükümleri gereğince yapılacak olup, İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir. Bu taşınmazların kiralanması ile ilgili her türlü vergi, harç ve ilan bedeli ile sigorta ve noter masrafları kiracıya aittir. Kiralanan taşınmazların üzerine yapacağı prefabrik yapı ile ilgili, idaremizden ve ilgili belediyesinden izin alınmak şartıyla, üzerine yapacağı prefabrik muhtesatı bedelsiz ve şartsız olarak, noterden idaremiz adına terk ve teberru etmek kaydıyla, idaremizin ve ilgili belediyenin uygun göreceği ve tasdik edilecek proje doğrultusunda yapılacaktır. 8.Kiracı, İdaremizin izni olmadan taşınmazı kısmen veya tamamen başkasına kiralayamaz, kullanma hakkını veya sözleşmesini başkasına devir edemez, idare izni olmadan devir, ortaklık ve iş değişikliği yapamaz. 9.Bu taşınmazların kira bedelleri her ayın 5. günü mesai saati sonuna kadar peşin olarak ödenir. Süresinde Ödenmeyen İdare alacaklarına 5737 Sayılı Vakıflar Kanununun 77. Maddesi gereğince 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki kanun hükümleri uygulanır. 10.İdaremiz, taşınmazın reklâma elverişli yerlerini kiraya verebilir ve kiracı gerekli kolaylığı göstermekle yükümlüdür. 11.Vakıf Gayrimenkulleri Kira Stopajından muaftır. 12.Kira sözleşmesi düzenlenirken kefillerin mali durumu, sözleşmenin gereği mali yükümlüğü karşılayıp karşılamayacağı, lüzumu görüldüğü takdirde şartların tespitini sağlayacak belgelerde istenilerek tespit edilecektir ve sözleşmenin mali tutarına uygun olacak şekilde en az iki kefil alınacaktır.İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde sözleşme yapmadıkları takdirde geçici ve ek teminatları bütçeye irad kaydedilir. Şahıs ve şirketler bir yıl süre ile tüm ihalelere alınmazlar. 14.İhale komisyonu taliplileri ihaleye çağırırken listede belirtilen sıraya bağlı olmayıp, ihaleyi istediği sıradan yapmakta serbesttir. 15.Genel ve Özel şartlar mesai saatleri içerisinde Bölge Müdürlüğümüz İhale panosunda görülebilir. 16.Geçici ve Ek Teminatların geri ödemeleri, katılımcıların banka iban hesaplarına ihaleden sonra 15 gün içerisinde aktarılacaktır.(Banka Hesap (İban)numarası olmayanların ihaleden önce teminat yatırırken herhangi bir bankadan hesap numarası açtırarak, iban numarası ile birlikte gelmeleri gerekmektedir.)Ülkemizde yaşanmakta olan salgınla mücadele çerçevesinde ihalelere müracaat ve katılım esnasında maske takmak zorunludur. (Tel: 0 212 251 88 10 Dâhili (7426) - (Faks: 0 212 243 64 59)  İSTANBUL VAKIFLAR 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER SIRA DOSYA İLİ İLÇESİ MAHALLESİ CADDE / SOKAK KAPI CİNSİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ HİSSE AYLIK MUHAMMEN GEÇİCİ VE İHALE İHALE NO NO BUCAĞI / KÖYÜ MEVKİİ NO NO NO M2 BEDEL EK TEMİNAT TARİHİ SAATİ 1 341130468000 İstanbul Sarıyer Rumelihisarı Bebek Caddesi Hacı Kemalettin Camii Altı Kargir Dükkanlar 71 4,5,6,7, 8,9,10 182,83m2 Tam 40.000,00 TL 110.400,00 TL 28.07.2021 13:30 2 341130468001 İstanbul Sarıyer Rumelihisarı Bebek Caddesi Hacı Kemalettin Camii WC'sı (5 Kabinli) 71 3 27,46m2 Tam 3.500,00 TL 9.660,00 TL 28.07.2021 13:30 3 342130037004 İstanbul Sarıyer Yeniköy Valide Çeşmesi Yeniköy Merkez Camii Pasajı (6-7) nolu Dükkan 310 16 45,50m2 Tam 900,00 TL 2.490,00 TL 28.07.2021 13:30 4 341130558000 İstanbul Sarıyer Tarabya Mecidiye Arsa 457 16 336m2 1/2 Hissesi 1.000,00 TL 2.760,00 TL 28.07.2021 13:30 5 341130151021 İstanbul Sarıyer Tarabya Elmalı Krk.(22) ile işaretli Arsa 508 23 15.206m2'nin 410m2'sı 1/2 Hissesi 800,00 TL 2.210,00 TL 28.07.2021 13:30 6 341130139000 İstanbul Sarıyer Büyükdere Canfes Özel Şartlı Arsa 613 29 44,20m2 Tam 300,00 TL 830,00 TL 28.07.2021 13:30 7 342160007000 İstanbul Şişli Teşvikiye Teşvikiye Cad. Teşvikiye Camii WC'Si(14 Kabinli) 824 2 84m2 Tam 6.000,00 TL 16.560,00 TL 28.07.2021 13:30 8 341160027002 İstanbul Şişli Bozkurt Ergenekon Cad. Sultan Beyazıt Camii WC'sı 1291 3 30m2 Tam 1.500,00 TL 4.140,00 TL 28.07.2021 13:30 9 341030592000 İstanbul Beşiktaş Mecidiye Vatman 1/A Kapı nolu Dükkan 185 9 43m2 Tam 5.350,00 TL 14.770,00 TL 28.07.2021 13:30 10 341050589000 İstanbul Beyoğlu Sütlüce Sallabaş 5 Arsa üzeri Muhtesat 2932 4 74m2 Tam 1.000,00 TL 2.760,00 TL 28.07.2021 13:30 11 341052638000 İstanbul Beyoğlu Halıcıoğlu Futacı ve Tataroğlu 23 Apt.Zemin Kat 5 Kapı nolu Özel şartlı Daire 2926 25 75m2 Tam 1.550,00 TL 4.280,00 TL 28.07.2021 13:30 12 341051304000 İstanbul Beyoğlu Halıcıoğlu Maltız Arsa 2943 13 126m2 Tam 600,00 TL 1.660,00 TL 28.07.2021 13:30 13 341050033000 İstanbul Beyoğlu Camikebir Üsteğmen Kara Fatma 10 Kapı Dükkan 1088 13 17m2 Tam 600,00 TL 1.660,00 TL 28.07.2021 13:30 14 341052030000 İstanbul Beyoğlu Yenişehir Ferah Arsa 1372 23 71,50m2 Tam 160,00 TL 450,00 TL 28.07.2021 13:30 15 341052112000 İstanbul Beyoğlu İstiklal Ali Kabuli Arsa 1621 17 63,35m2 3/8 Hissesi 40,00 TL 120,00 TL 28.07.2021 13:30 16 341440118000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Süleyman Çelebi Cad. Evila Konutlar A1-1 Blok Zemin Kat 4 Kapı nolu Dükkan 796 1 69,45m2 Tam 4.000,00 TL 11.040,00 TL 28.07.2021 13:30 17 341440158000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Süleyman Çelebi Cad. Evila Konutları A1-2 Blok 7.Kat 26 Kapı nolu Daire 796 1 160m2 Tam 4.700,00 TL 12.980,00 TL 28.07.2021 13:30 18 341440003000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Hürriyet Bulvarı Cad. Özel Şartlı Arsa 808 2 6.629,40m2 Tam 20.000,00 TL 55.200,00 TL 28.07.2021 13:30 19 341440007001 İstanbul Başakşehir İkitelli Mecidiye Cad. Krk.(A) ile işaretli Özel Şartlı Arsa 811 3 11.103,97m2'nin 5.103,97m2'si Tam 8.000,00 TL 22.080,00 TL 28.07.2021 13:30 20 591200050000 Tekirdağ Süleymanpaşa Turgutlu Hamam Bayırı Bahçeli Tarihi Yalı Hamamı 113 21 1.365,33m2 Tam 8.000,00 TL 22.080,00 TL 28.07.2021 13:30 21 341072164012 İstanbul Fatih Sururi Tarakçı Cafer 15F Kapı nolu Dükkan 315 116 1.494,50m2'nin 100m2'si Tam 40.000,00 TL 110.400,00 TL 28.07.2021 13:30  
T.C. İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER 28.07.2021 TARİHLİ KİRA İHALE LİSTESİ VE ŞARTNAMESİ

T.C. İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER 28.07.2021 TARİHLİ KİRA İHALE LİSTESİ VE ŞARTNAMESİ
1.Aşağıda mevkileri belirtilmiş Vakıf taşınmazların hizalarında gösterilen muhammen bedeller üzerinden 31.12.2021 tarihine kadar kiralanacaktır. Ancak ihalede ortaya çıkacak aylık kira bedeline sözleşme bitim tarihinde itibaren İdarenin uygun görmesi halinde müteakip yıllar için,Türkiye İstatistik Kurumu’nca belirlenen Tüketici Fiyat Endekslerindeki 12 aylık ortalamalara göre değişimden az olmamak suretiyle kira artışı yapılacaktır. Kira artışını kabul etmeyenlerin kira müddeti uzamamış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75.Maddesi Gereğince tahliye edilecektir. İhale açık teklif usulü ile 28/07/2021 Çarşamba günü Saat 13:30' da Taksim-Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No:2 Beyoğlu /İst. adresindeki İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü ihale salonunda yapılacaktır.


2.Taliplilerin ihaleye girebilmeleri için hizalarında yazılı geçici ve ek teminatı ile şahıs olarak ihaleye girecekler için: İkametgâh Belgesi ve Nüfus Cüzdan Örneği veya Vukûatlı Nüfus Kayıt Örneği ve Yerleşim Yeri Belgesi (Adres Beyanı) ile birlikte, şirket olarak girecekler ise; Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi ile İmza Sirkülerinin aslı veya noterden tasdikli suretleri ile birlikte en son 27/07/2021 Salı günü saat 16:00’ ya kadar İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğümüz ihale bürosuna şahsen müracaat edip, evrakları ile birlikte teminatlarını yatırmaları gerektiğinden, eksik evrakla müracaatlar kabul edilmeyecektir. Geçici teminat mektubu ile müracaat edecekler ise, (Teminat Mektubunu Limit dâhili ve süresiz) teminat mektubunun teyidini idaremize ait 0 212 24364 59 nolu telefona (İhale Bürosunun dikkatine olarak) faks çektirerek, teyit yazısının aslını da mektupla beraber elden getireceklerdir.
3.Şirket sermayeleri, ihaleye çıkan gayrimenkulün muhammen bedelinin yıllık toplamından az olan şirketler ihaleye alınmayacaklardır.
4.Şahıs veya Şirketler ihaleye ortak girmek istedikleri takdirde noterden tasdikli Ortaklık Beyannamesi getirmeleri gerekmektedir.
5.Dilekçe ile müracaat ederek ihale gününün bildirilmesini isteyenlere bu ilanla tebliğ yapılmış sayılacağından, ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.
6.İhale, 2886 Sayılı Yasa’nın ilgili hükümleri gereğince yapılacak olup, İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir. Bu taşınmazların kiralanması ile ilgili her türlü vergi, harç ve ilan bedeli ile sigorta ve noter masrafları kiracıya aittir.

Kiralanan taşınmazların üzerine yapacağı prefabrik yapı ile ilgili, idaremizden ve ilgili belediyesinden izin alınmak şartıyla, üzerine yapacağı prefabrik muhtesatı bedelsiz ve şartsız olarak, noterden idaremiz adına terk ve teberru etmek kaydıyla,
idaremizin ve ilgili belediyenin uygun göreceği ve tasdik edilecek proje doğrultusunda yapılacaktır.
8.Kiracı, İdaremizin izni olmadan taşınmazı kısmen veya tamamen başkasına kiralayamaz, kullanma hakkını veya sözleşmesini başkasına devir edemez, idare izni olmadan devir, ortaklık ve iş değişikliği yapamaz.
9.Bu taşınmazların kira bedelleri her ayın 5. günü mesai saati sonuna kadar peşin olarak ödenir. Süresinde Ödenmeyen İdare alacaklarına 5737 Sayılı Vakıflar Kanununun 77. Maddesi gereğince 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü
hakkındaki kanun hükümleri uygulanır.
10.İdaremiz, taşınmazın reklâma elverişli yerlerini kiraya verebilir ve kiracı gerekli kolaylığı göstermekle yükümlüdür.
11.Vakıf Gayrimenkulleri Kira Stopajından muaftır.
12.Kira sözleşmesi düzenlenirken kefillerin mali durumu, sözleşmenin gereği mali yükümlüğü karşılayıp karşılamayacağı, lüzumu görüldüğü takdirde şartların tespitini sağlayacak belgelerde istenilerek tespit edilecektir ve sözleşmenin mali tutarına uygun
olacak şekilde en az iki kefil alınacaktır.İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde sözleşme yapmadıkları takdirde geçici ve ek teminatları bütçeye irad kaydedilir. Şahıs ve şirketler bir yıl süre ile tüm ihalelere alınmazlar.
14.İhale komisyonu taliplileri ihaleye çağırırken listede belirtilen sıraya bağlı olmayıp, ihaleyi istediği sıradan yapmakta serbesttir.
15.Genel ve Özel şartlar mesai saatleri içerisinde Bölge Müdürlüğümüz İhale panosunda görülebilir.
16.Geçici ve Ek Teminatların geri ödemeleri, katılımcıların banka iban hesaplarına ihaleden sonra 15 gün içerisinde aktarılacaktır.(Banka Hesap (İban)numarası olmayanların ihaleden önce teminat yatırırken herhangi bir bankadan hesap numarası açtırarak, iban numarası ile birlikte gelmeleri gerekmektedir.)Ülkemizde yaşanmakta olan salgınla mücadele çerçevesinde ihalelere müracaat ve katılım esnasında maske takmak zorunludur.
(Tel: 0 212 251 88 10 Dâhili (7426) - (Faks: 0 212 243 64 59) 

İSTANBUL VAKIFLAR 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER
SIRA DOSYA İLİ İLÇESİ MAHALLESİ CADDE / SOKAK KAPI CİNSİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ HİSSE AYLIK
MUHAMMEN GEÇİCİ VE İHALE İHALE
NO NO BUCAĞI / KÖYÜ MEVKİİ NO NO NO M2 BEDEL EK TEMİNAT TARİHİ SAATİ

1 341130468000 İstanbul Sarıyer Rumelihisarı Bebek Caddesi Hacı Kemalettin Camii Altı Kargir Dükkanlar 71 4,5,6,7,
8,9,10 182,83m2 Tam 40.000,00 TL 110.400,00 TL 28.07.2021 13:30
2 341130468001 İstanbul Sarıyer Rumelihisarı Bebek Caddesi Hacı Kemalettin Camii WC'sı (5 Kabinli) 71 3 27,46m2 Tam 3.500,00 TL 9.660,00 TL 28.07.2021 13:30
3 342130037004 İstanbul Sarıyer Yeniköy Valide Çeşmesi Yeniköy Merkez Camii Pasajı (6-7) nolu Dükkan 310 16 45,50m2 Tam 900,00 TL 2.490,00 TL 28.07.2021 13:30
4 341130558000 İstanbul Sarıyer Tarabya Mecidiye Arsa 457 16 336m2 1/2 Hissesi 1.000,00 TL 2.760,00 TL 28.07.2021 13:30
5 341130151021 İstanbul Sarıyer Tarabya Elmalı Krk.(22) ile işaretli Arsa 508 23 15.206m2'nin
410m2'sı 1/2 Hissesi 800,00 TL 2.210,00 TL 28.07.2021 13:30
6 341130139000 İstanbul Sarıyer Büyükdere Canfes Özel Şartlı Arsa 613 29 44,20m2 Tam 300,00 TL 830,00 TL 28.07.2021 13:30
7 342160007000 İstanbul Şişli Teşvikiye Teşvikiye Cad. Teşvikiye Camii WC'Si(14 Kabinli) 824 2 84m2 Tam 6.000,00 TL 16.560,00 TL 28.07.2021 13:30
8 341160027002 İstanbul Şişli Bozkurt Ergenekon Cad. Sultan Beyazıt Camii WC'sı 1291 3 30m2 Tam 1.500,00 TL 4.140,00 TL 28.07.2021 13:30
9 341030592000 İstanbul Beşiktaş Mecidiye Vatman 1/A Kapı nolu Dükkan 185 9 43m2 Tam 5.350,00 TL 14.770,00 TL 28.07.2021 13:30
10 341050589000 İstanbul Beyoğlu Sütlüce Sallabaş 5 Arsa üzeri Muhtesat 2932 4 74m2 Tam 1.000,00 TL 2.760,00 TL 28.07.2021 13:30
11 341052638000 İstanbul Beyoğlu Halıcıoğlu Futacı ve Tataroğlu 23 Apt.Zemin Kat 5 Kapı nolu Özel şartlı Daire 2926 25 75m2 Tam 1.550,00 TL 4.280,00 TL 28.07.2021 13:30
12 341051304000 İstanbul Beyoğlu Halıcıoğlu Maltız Arsa 2943 13 126m2 Tam 600,00 TL 1.660,00 TL 28.07.2021 13:30
13 341050033000 İstanbul Beyoğlu Camikebir Üsteğmen Kara Fatma 10 Kapı Dükkan 1088 13 17m2 Tam 600,00 TL 1.660,00 TL 28.07.2021 13:30
14 341052030000 İstanbul Beyoğlu Yenişehir Ferah Arsa 1372 23 71,50m2 Tam 160,00 TL 450,00 TL 28.07.2021 13:30
15 341052112000 İstanbul Beyoğlu İstiklal Ali Kabuli Arsa 1621 17 63,35m2 3/8 Hissesi 40,00 TL 120,00 TL 28.07.2021 13:30
16 341440118000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Süleyman Çelebi Cad. Evila Konutlar A1-1 Blok Zemin Kat 4 Kapı nolu Dükkan 796 1 69,45m2 Tam 4.000,00 TL 11.040,00 TL 28.07.2021 13:30
17 341440158000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Süleyman Çelebi Cad. Evila Konutları A1-2 Blok 7.Kat 26 Kapı nolu Daire 796 1 160m2 Tam 4.700,00 TL 12.980,00 TL 28.07.2021 13:30
18 341440003000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Hürriyet Bulvarı Cad. Özel Şartlı Arsa 808 2 6.629,40m2 Tam 20.000,00 TL 55.200,00 TL 28.07.2021 13:30
19 341440007001 İstanbul Başakşehir İkitelli Mecidiye Cad. Krk.(A) ile işaretli Özel Şartlı Arsa 811 3 11.103,97m2'nin 5.103,97m2'si Tam 8.000,00 TL 22.080,00 TL 28.07.2021 13:30
20 591200050000 Tekirdağ Süleymanpaşa Turgutlu Hamam Bayırı Bahçeli Tarihi Yalı Hamamı 113 21 1.365,33m2 Tam 8.000,00 TL 22.080,00 TL 28.07.2021 13:30
21 341072164012 İstanbul Fatih Sururi Tarakçı Cafer 15F Kapı nolu Dükkan 315 116 1.494,50m2'nin
100m2'si Tam 40.000,00 TL 110.400,00 TL 28.07.2021 13:30

 

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve imarhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.