Arsa Haber Girişi: 02.09.2021 - 10:34, Güncelleme: 19.01.2022 - 10:37

Kayseri Büyükşehir Belediyesince 104 Adet Konut Arsası Satışa Çıkarıldı

 

Kayseri Büyükşehir Belediyesince 104 Adet Konut Arsası Satışa Çıkarıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan Güneşli Mahallesi'nde bulunan 104 adet "Konut Alanı" nitelikli arsayı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ihale ile ayrı ayrı satacak.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan Güneşli Mahallesi'nde bulunan 104 adet "Konut Alanı" nitelikli arsayı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ihale ile ayrı ayrı satacak. İhale 14 Eylül 2021 Salı günü saat 12.00’de Kadir Has Kongre Kültür ve Sanat Merkezi Salonunda yapılacak. İhaleye katılmak isteyenler için son müracaat tarihi ihale günü en geç saat 11.00 olarak açıklandı. Müracaatlar Gelir Şube Müdürlüğü’ne yapılacak olup konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri, Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir. Mülkiyeti Belediyemize ait Kocasinan İlçesi Güneşli Mahallesinde bulunan 104 adet Konut Alanı arsası, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince yapılacak “Açık Teklif Usulü” ihale ile ayrı ayrı satılacaktır. 1-İhale 14/09/2021 Salı günü saat 12:00’de Belediyemiz Kadir Has Kongre Kültür ve Sanat Merkezi Salonunda yapılacaktır. 2-İhale katılımcılarından istenecek belgeler: a)Gerçek kişilerde ikametgâh ilmühaberi ve noter tasdikli imza beyannamesi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı. b)Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri c)Vekaleten katılınması halinde noter tasdikli vekaletname. ç)2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname. d)Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri esas alınır.) e)Şartname bedeli 100,00.-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi. f)Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (a), (b), (ç) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.) 3- Son müracaat tarihi 14/09/2021 Salı günü en geç saat 11:00 olup, müracaatlar Belediyemiz Gelir Şube Müdürlüğü’ne yapılacaktır. 4- Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri, Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Sıra No Mevkii Ada Parsel M2 Cinsi Muhammen Bedel Geçici Teminat 1 Güneşli 12361 1 693,26 Konut 138.000,00-TL 4.140,00-TL 2 Güneşli 12361 2 693,26 Konut 125.000,00-TL 3.750,00-TL 3 Güneşli 12361 3 693,26 Konut 125.000,00-TL 3.750,00-TL 4 Güneşli 12361 4 693,26 Konut 125.000,00-TL 3.750,00-TL 5 Güneşli 12361 5 693,26 Konut 125.000,00-TL 3.750,00-TL 6 Güneşli 12361 6 693,26 Konut 125.000,00-TL 3.750,00-TL 7 Güneşli 12361 7 693,29 Konut 138.000,00-TL 4.140,00-TL 8 Güneşli 12361 8 659,24 Konut 131.000,00-TL 3.930,00-TL 9 Güneşli 12361 9 659,23 Konut 119.000,00-TL 3.570,00-TL 10 Güneşli 12361 10 659,23 Konut 119.000,00-TL 3.570,00-TL 11 Güneşli 12361 11 659,23 Konut 119.000,00-TL 3.570,00-TL 12 Güneşli 12361 12 659,23 Konut 119.000,00-TL 3.570,00-TL 13 Güneşli 12361 13 659,23 Konut 119.000,00-TL 3.570,00-TL 14 Güneşli 12361 14 659,23 Konut 119.000,00-TL 3.570,00-TL 15 Güneşli 12361 15 659,23 Konut 131.000,00-TL 3.930,00-TL 16 Güneşli 12362 1 692,34 Konut 138.000,00-TL 4.140,00-TL 17 Güneşli 12362 2 692,48 Konut 125.000,00-TL 3.750,00-TL 18 Güneşli 12362 3 692,48 Konut 125.000,00-TL 3.750,00-TL 19 Güneşli 12362 4 692,48 Konut 125.000,00-TL 3.750,00-TL 20 Güneşli 12362 5 692,48 Konut 125.000,00-TL 3.750,00-TL 21 Güneşli 12362 6 667,34 Konut 120.000,00-TL 3.600,00-TL 22 Güneşli 12362 7 665,00 Konut 120.000,00-TL 3.600,00-TL 23 Güneşli 12362 8 670,35 Konut 133.000,00-TL 3.990,00-TL 24 Güneşli 12362 9 728,11 Konut 175.000,00-TL 5.250,00-TL 25 Güneşli 12362 10 728,00 Konut 159.000,00-TL 4.770,00-TL 26 Güneşli 12362 11 727,00 Konut 159.000,00-TL 4.770,00-TL 27 Güneşli 12362 12 752,62 Konut 164.000,00-TL 4.920,00-TL 28 Güneşli 12362 13 752,62 Konut 164.000,00-TL 4.920,00-TL 29 Güneşli 12362 14 752,62 Konut 164.000,00-TL 4.920,00-TL 30 Güneşli 12362 15 752,62 Konut 164.000,00-TL 4.920,00-TL 31 Güneşli 12362 16 692,34 Konut 166.000,00-TL 4.980,00-TL 32 Güneşli 12362 17 700,33 Konut 126.000,00-TL 3.780,00-TL 33 Güneşli 12360 1 4440,44 Konut 800.000,00-TL 24.000,00-TL 34 Güneşli 12367 1 3627,03 Konut 655.000,00-TL 19.650,00-TL 35 Güneşli 12368 1 654,13 Konut 130.000,00-TL 3.900,00-TL 36 Güneşli 12368 2 654,09 Konut 118.000,00-TL 3.540,00-TL 37 Güneşli 12368 3 654,09 Konut 118.000,00-TL 3.540,00-TL 38 Güneşli 12368 4 654,09 Konut 118.000,00-TL 3.540,00-TL 39 Güneşli 12368 5 654,09 Konut 118.000,00-TL 3.540,00-TL 40 Güneşli 12368 6 654,09 Konut 118.000,00-TL 3.540,00-TL 41 Güneşli 12368 7 654,09 Konut 118.000,00-TL 3.540,00-TL 42 Güneşli 12368 8 654,09 Konut 130.000,00-TL 3.900,00-TL 43 Güneşli 12368 9 687,39 Konut 165.000,00-TL 4.950,00-TL 44 Güneşli 12368 10 687,39 Konut 150.000,00-TL 4.500,00-TL 45 Güneşli 12368 11 687,39 Konut 150.000,00-TL 4.500,00-TL 46 Güneşli 12368 12 687,39 Konut 150.000,00-TL 4.500,00-TL 47 Güneşli 12368 13 687,39 Konut 150.000,00-TL 4.500,00-TL 48 Güneşli 12368 14 687,39 Konut 150.000,00-TL 4.500,00-TL 49 Güneşli 12368 15 687,42 Konut 165.000,00-TL 4.950,00-TL 50 Güneşli 12369 1 692,34 Konut 137.000,00-TL 4.110,00-TL 51 Güneşli 12369 2 709,45 Konut 128.000,00-TL 3.840,00-TL 52 Güneşli 12369 3 709,45 Konut 128.000,00-TL 3.840,00-TL 53 Güneşli 12369 4 709,45 Konut 128.000,00-TL 3.840,00-TL 54 Güneşli 12369 5 709,45 Konut 128.000,00-TL 3.840,00-TL 55 Güneşli 12369 6 703,12 Konut 140.000,00-TL 4.200,00-TL 56 Güneşli 12369 7 848,50 Konut 204.000,00-TL 6.120,00-TL 57 Güneşli 12369 8 854,83 Konut 187.000,00-TL 5.610,00-TL 58 Güneşli 12369 9 854,83 Konut 187.000,00-TL 5.610,00-TL 59 Güneşli 12369 10 692,34 Konut 166.000,00-TL 4.980,00-TL 60 Güneşli 12369 11 700,33 Konut 126.000,00-TL 3.780,00-TL 61 Güneşli 12371 1 675,24 Konut 134.000,00-TL 4.020,00-TL 62 Güneşli 12371 2 675,34 Konut 122.000,00-TL 3.660,00-TL 63 Güneşli 12371 3 675,34 Konut 122.000,00-TL 3.660,00-TL 64 Güneşli 12371 4 675,34 Konut 122.000,00-TL 3.660,00-TL 65 Güneşli 12371 5 675,34 Konut 122.000,00-TL 3.660,00-TL 66 Güneşli 12371 6 675,34 Konut 122.000,00-TL 3.660,00-TL 67 Güneşli 12371 7 675,34 Konut 122.000,00-TL 3.660,00-TL 68 Güneşli 12371 8 675,34 Konut 122.000,00-TL 3.660,00-TL 69 Güneşli 12371 9 675,34 Konut 122.000,00-TL 3.660,00-TL 70 Güneşli 12371 10 675,34 Konut 122.000,00-TL 3.660,00-TL 71 Güneşli 12371 11 675,33 Konut 122.000,00-TL 3.660,00-TL 72 Güneşli 12371 12 675,34 Konut 122.000,00-TL 3.660,00-TL 73 Güneşli 12371 13 675,43 Konut 134.000,00-TL 4.020,00-TL 74 Güneşli 12371 14 695,72 Konut 138.000,00-TL 4.140,00-TL 75 Güneşli 12371 15 695,70 Konut 126.000,00-TL 3.780,00-TL 76 Güneşli 12371 16 695,70 Konut 126.000,00-TL 3.780,00-TL 77 Güneşli 12371 17 695,70 Konut 126.000,00-TL 3.780,00-TL 78 Güneşli 12371 18 695,70 Konut 126.000,00-TL 3.780,00-TL 79 Güneşli 12371 19 695,70 Konut 126.000,00-TL 3.780,00-TL 80 Güneşli 12371 20 695,70 Konut 126.000,00-TL 3.780,00-TL 81 Güneşli 12371 21 695,70 Konut 126.000,00-TL 3.780,00-TL 82 Güneşli 12371 22 695,70 Konut 126.000,00-TL 3.780,00-TL 83 Güneşli 12371 23 695,70 Konut 126.000,00-TL 3.780,00-TL 84 Güneşli 12371 24 695,70 Konut 138.000,00-TL 4.140,00-TL 85 Güneşli 12374 1 760,00 Konut 183.000,00-TL 5.490,00-TL 86 Güneşli 12374 2 760,00 Konut 137.000,00-TL 4.110,00-TL 87 Güneşli 12374 3 760,00 Konut 137.000,00-TL 4.110,00-TL 88 Güneşli 12374 4 760,00 Konut 137.000,00-TL 4.110,00-TL 89 Güneşli 12374 5 760,00 Konut 137.000,00-TL 4.110,00-TL 90 Güneşli 12374 6 760,00 Konut 137.000,00-TL 4.110,00-TL 91 Güneşli 12374 7 760,00 Konut 137.000,00-TL 4.110,00-TL 92 Güneşli 12374 8 760,00 Konut 137.000,00-TL 4.110,00-TL 93 Güneşli 12374 9 761,96 Konut 151.000,00-TL 4.530,00-TL 94 Güneşli 12374 10 735,84 Konut 146.000,00-TL 4.380,00-TL 95 Güneşli 12374 11 734,00 Konut 160.000,00-TL 4.800,00-TL 96 Güneşli 12374 12 734,00 Konut 160.000,00-TL 4.800,00-TL 97 Güneşli 12374 13 734,00 Konut 160.000,00-TL 4.800,00-TL 98 Güneşli 12374 14 734,00 Konut 160.000,00-TL 4.800,00-TL 99 Güneşli 12374 15 734,00 Konut 177.000,00-TL 5.310,00-TL 100 Güneşli 12375 1 695,08 Konut 138.000,00-TL 4.140,00-TL 101 Güneşli 12375 2 696,35 Konut 126.000,00-TL 3.780,00-TL 102 Güneşli 12375 3 695,28 Konut 125.000,00-TL 3.750,00-TL 103 Güneşli 12375 4 695,80 Konut 125.000,00-TL 3.750,00-TL 104 Güneşli 12375 5 695,99 Konut 138.000,00-TL 4.140,00-TL KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI  İlan Numarası: ILN01440137 İlan Türü: 104 adet Konut Alanı arsası
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan Güneşli Mahallesi'nde bulunan 104 adet "Konut Alanı" nitelikli arsayı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ihale ile ayrı ayrı satacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan Güneşli Mahallesi'nde bulunan 104 adet "Konut Alanı" nitelikli arsayı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ihale ile ayrı ayrı satacak.

İhale 14 Eylül 2021 Salı günü saat 12.00’de Kadir Has Kongre Kültür ve Sanat Merkezi Salonunda yapılacak. İhaleye katılmak isteyenler için son müracaat tarihi ihale günü en geç saat 11.00 olarak açıklandı. Müracaatlar Gelir Şube Müdürlüğü’ne yapılacak olup konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri, Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

Mülkiyeti Belediyemize ait Kocasinan İlçesi Güneşli Mahallesinde bulunan 104 adet Konut Alanı arsası, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince yapılacak “Açık Teklif Usulü” ihale ile ayrı ayrı satılacaktır.

1-İhale 14/09/2021 Salı günü saat 12:00’de Belediyemiz Kadir Has Kongre Kültür ve Sanat Merkezi Salonunda yapılacaktır.

2-İhale katılımcılarından istenecek belgeler:

a)Gerçek kişilerde ikametgâh ilmühaberi ve noter tasdikli imza beyannamesi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı.

b)Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri

c)Vekaleten katılınması halinde noter tasdikli vekaletname.

ç)2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.

d)Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)

e)Şartname bedeli 100,00.-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.

f)Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (a), (b), (ç) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)

3- Son müracaat tarihi 14/09/2021 Salı günü en geç saat 11:00 olup, müracaatlar Belediyemiz Gelir Şube Müdürlüğü’ne yapılacaktır.

4- Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri, Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

Sıra No Mevkii Ada Parsel M2 Cinsi Muhammen Bedel Geçici Teminat

1 Güneşli 12361 1 693,26 Konut 138.000,00-TL 4.140,00-TL

2 Güneşli 12361 2 693,26 Konut 125.000,00-TL 3.750,00-TL

3 Güneşli 12361 3 693,26 Konut 125.000,00-TL 3.750,00-TL

4 Güneşli 12361 4 693,26 Konut 125.000,00-TL 3.750,00-TL

5 Güneşli 12361 5 693,26 Konut 125.000,00-TL 3.750,00-TL

6 Güneşli 12361 6 693,26 Konut 125.000,00-TL 3.750,00-TL

7 Güneşli 12361 7 693,29 Konut 138.000,00-TL 4.140,00-TL

8 Güneşli 12361 8 659,24 Konut 131.000,00-TL 3.930,00-TL

9 Güneşli 12361 9 659,23 Konut 119.000,00-TL 3.570,00-TL

10 Güneşli 12361 10 659,23 Konut 119.000,00-TL 3.570,00-TL

11 Güneşli 12361 11 659,23 Konut 119.000,00-TL 3.570,00-TL

12 Güneşli 12361 12 659,23 Konut 119.000,00-TL 3.570,00-TL

13 Güneşli 12361 13 659,23 Konut 119.000,00-TL 3.570,00-TL

14 Güneşli 12361 14 659,23 Konut 119.000,00-TL 3.570,00-TL

15 Güneşli 12361 15 659,23 Konut 131.000,00-TL 3.930,00-TL

16 Güneşli 12362 1 692,34 Konut 138.000,00-TL 4.140,00-TL

17 Güneşli 12362 2 692,48 Konut 125.000,00-TL 3.750,00-TL

18 Güneşli 12362 3 692,48 Konut 125.000,00-TL 3.750,00-TL

19 Güneşli 12362 4 692,48 Konut 125.000,00-TL 3.750,00-TL

20 Güneşli 12362 5 692,48 Konut 125.000,00-TL 3.750,00-TL

21 Güneşli 12362 6 667,34 Konut 120.000,00-TL 3.600,00-TL

22 Güneşli 12362 7 665,00 Konut 120.000,00-TL 3.600,00-TL

23 Güneşli 12362 8 670,35 Konut 133.000,00-TL 3.990,00-TL

24 Güneşli 12362 9 728,11 Konut 175.000,00-TL 5.250,00-TL

25 Güneşli 12362 10 728,00 Konut 159.000,00-TL 4.770,00-TL

26 Güneşli 12362 11 727,00 Konut 159.000,00-TL 4.770,00-TL

27 Güneşli 12362 12 752,62 Konut 164.000,00-TL 4.920,00-TL

28 Güneşli 12362 13 752,62 Konut 164.000,00-TL 4.920,00-TL

29 Güneşli 12362 14 752,62 Konut 164.000,00-TL 4.920,00-TL

30 Güneşli 12362 15 752,62 Konut 164.000,00-TL 4.920,00-TL

31 Güneşli 12362 16 692,34 Konut 166.000,00-TL 4.980,00-TL

32 Güneşli 12362 17 700,33 Konut 126.000,00-TL 3.780,00-TL

33 Güneşli 12360 1 4440,44 Konut 800.000,00-TL 24.000,00-TL

34 Güneşli 12367 1 3627,03 Konut 655.000,00-TL 19.650,00-TL

35 Güneşli 12368 1 654,13 Konut 130.000,00-TL 3.900,00-TL

36 Güneşli 12368 2 654,09 Konut 118.000,00-TL 3.540,00-TL

37 Güneşli 12368 3 654,09 Konut 118.000,00-TL 3.540,00-TL

38 Güneşli 12368 4 654,09 Konut 118.000,00-TL 3.540,00-TL

39 Güneşli 12368 5 654,09 Konut 118.000,00-TL 3.540,00-TL

40 Güneşli 12368 6 654,09 Konut 118.000,00-TL 3.540,00-TL

41 Güneşli 12368 7 654,09 Konut 118.000,00-TL 3.540,00-TL

42 Güneşli 12368 8 654,09 Konut 130.000,00-TL 3.900,00-TL

43 Güneşli 12368 9 687,39 Konut 165.000,00-TL 4.950,00-TL

44 Güneşli 12368 10 687,39 Konut 150.000,00-TL 4.500,00-TL

45 Güneşli 12368 11 687,39 Konut 150.000,00-TL 4.500,00-TL

46 Güneşli 12368 12 687,39 Konut 150.000,00-TL 4.500,00-TL

47 Güneşli 12368 13 687,39 Konut 150.000,00-TL 4.500,00-TL

48 Güneşli 12368 14 687,39 Konut 150.000,00-TL 4.500,00-TL

49 Güneşli 12368 15 687,42 Konut 165.000,00-TL 4.950,00-TL

50 Güneşli 12369 1 692,34 Konut 137.000,00-TL 4.110,00-TL

51 Güneşli 12369 2 709,45 Konut 128.000,00-TL 3.840,00-TL

52 Güneşli 12369 3 709,45 Konut 128.000,00-TL 3.840,00-TL

53 Güneşli 12369 4 709,45 Konut 128.000,00-TL 3.840,00-TL

54 Güneşli 12369 5 709,45 Konut 128.000,00-TL 3.840,00-TL

55 Güneşli 12369 6 703,12 Konut 140.000,00-TL 4.200,00-TL

56 Güneşli 12369 7 848,50 Konut 204.000,00-TL 6.120,00-TL

57 Güneşli 12369 8 854,83 Konut 187.000,00-TL 5.610,00-TL

58 Güneşli 12369 9 854,83 Konut 187.000,00-TL 5.610,00-TL

59 Güneşli 12369 10 692,34 Konut 166.000,00-TL 4.980,00-TL

60 Güneşli 12369 11 700,33 Konut 126.000,00-TL 3.780,00-TL

61 Güneşli 12371 1 675,24 Konut 134.000,00-TL 4.020,00-TL

62 Güneşli 12371 2 675,34 Konut 122.000,00-TL 3.660,00-TL

63 Güneşli 12371 3 675,34 Konut 122.000,00-TL 3.660,00-TL

64 Güneşli 12371 4 675,34 Konut 122.000,00-TL 3.660,00-TL

65 Güneşli 12371 5 675,34 Konut 122.000,00-TL 3.660,00-TL

66 Güneşli 12371 6 675,34 Konut 122.000,00-TL 3.660,00-TL

67 Güneşli 12371 7 675,34 Konut 122.000,00-TL 3.660,00-TL

68 Güneşli 12371 8 675,34 Konut 122.000,00-TL 3.660,00-TL

69 Güneşli 12371 9 675,34 Konut 122.000,00-TL 3.660,00-TL

70 Güneşli 12371 10 675,34 Konut 122.000,00-TL 3.660,00-TL

71 Güneşli 12371 11 675,33 Konut 122.000,00-TL 3.660,00-TL

72 Güneşli 12371 12 675,34 Konut 122.000,00-TL 3.660,00-TL

73 Güneşli 12371 13 675,43 Konut 134.000,00-TL 4.020,00-TL

74 Güneşli 12371 14 695,72 Konut 138.000,00-TL 4.140,00-TL

75 Güneşli 12371 15 695,70 Konut 126.000,00-TL 3.780,00-TL

76 Güneşli 12371 16 695,70 Konut 126.000,00-TL 3.780,00-TL

77 Güneşli 12371 17 695,70 Konut 126.000,00-TL 3.780,00-TL

78 Güneşli 12371 18 695,70 Konut 126.000,00-TL 3.780,00-TL

79 Güneşli 12371 19 695,70 Konut 126.000,00-TL 3.780,00-TL

80 Güneşli 12371 20 695,70 Konut 126.000,00-TL 3.780,00-TL

81 Güneşli 12371 21 695,70 Konut 126.000,00-TL 3.780,00-TL

82 Güneşli 12371 22 695,70 Konut 126.000,00-TL 3.780,00-TL

83 Güneşli 12371 23 695,70 Konut 126.000,00-TL 3.780,00-TL

84 Güneşli 12371 24 695,70 Konut 138.000,00-TL 4.140,00-TL

85 Güneşli 12374 1 760,00 Konut 183.000,00-TL 5.490,00-TL

86 Güneşli 12374 2 760,00 Konut 137.000,00-TL 4.110,00-TL

87 Güneşli 12374 3 760,00 Konut 137.000,00-TL 4.110,00-TL

88 Güneşli 12374 4 760,00 Konut 137.000,00-TL 4.110,00-TL

89 Güneşli 12374 5 760,00 Konut 137.000,00-TL 4.110,00-TL

90 Güneşli 12374 6 760,00 Konut 137.000,00-TL 4.110,00-TL

91 Güneşli 12374 7 760,00 Konut 137.000,00-TL 4.110,00-TL

92 Güneşli 12374 8 760,00 Konut 137.000,00-TL 4.110,00-TL

93 Güneşli 12374 9 761,96 Konut 151.000,00-TL 4.530,00-TL

94 Güneşli 12374 10 735,84 Konut 146.000,00-TL 4.380,00-TL

95 Güneşli 12374 11 734,00 Konut 160.000,00-TL 4.800,00-TL

96 Güneşli 12374 12 734,00 Konut 160.000,00-TL 4.800,00-TL

97 Güneşli 12374 13 734,00 Konut 160.000,00-TL 4.800,00-TL

98 Güneşli 12374 14 734,00 Konut 160.000,00-TL 4.800,00-TL

99 Güneşli 12374 15 734,00 Konut 177.000,00-TL 5.310,00-TL

100 Güneşli 12375 1 695,08 Konut 138.000,00-TL 4.140,00-TL

101 Güneşli 12375 2 696,35 Konut 126.000,00-TL 3.780,00-TL

102 Güneşli 12375 3 695,28 Konut 125.000,00-TL 3.750,00-TL

103 Güneşli 12375 4 695,80 Konut 125.000,00-TL 3.750,00-TL

104 Güneşli 12375 5 695,99 Konut 138.000,00-TL 4.140,00-TL

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

İlan Numarası: ILN01440137

İlan Türü: 104 adet Konut Alanı arsası

Kayseri HABERİ

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve imarhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.