Kentsel Dönüşüm (ÇŞB) - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Haber Girişi: 28.09.2022 - 11:25, Güncelleme: 28.09.2022 - 11:25

Kütahya'da Birçok Bölge Doğal Sit Alanı Tescillendi

 

Kütahya'da Birçok Bölge Doğal Sit Alanı Tescillendi

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kütahya Frig Vadisi, Fındık Vadisi, Söğüt Nekropolü, Kocataştepe ve İnli Köy Merkezinde Bir Çok Alanı Doğal Sit Alanı Olarak Tescilledi.
Kütahya ili, Merkez ilçesi, Frig Vadisi - Kocataştepe Doğal Sit Alanı aşağıdaki haritada gösterildiği şekliyle Bakanlık Makamının 13.09.2022 tarihli ve 4547329 sayılı Olur’u ile “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı” olarak tescil edilmiştir. 27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” in 2. maddesinin (j) bendinde yer alan “Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur.” hükmü gereği ekteki haritada belirtilen doğal sit alanının tescili tebliğ olunur. Kütahya ili, Merkez ilçesi, Frig Vadisi - Söğüt Nekropolü Doğal Sit Alanı aşağıdaki haritada gösterildiği şekliyle Bakanlık Makamının 13.09.2022 tarihli ve 4547142 sayılı Olur’u ile “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı” olarak tescil edilmiştir. 27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” in 2. maddesinin (j) bendinde yer alan “Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur.” hükmü gereği ekteki haritada belirtilen doğal sit alanının tescili tebliğ olunur. Kütahya ili, Merkez ilçesi, Frig Vadisi - İnli Köy Merkezi Doğal Sit Alanı aşağıdaki haritada gösterildiği şekliyle Bakanlık Makamının 13.09.2022 tarihli ve 4547006 sayılı Olur’u ile ”Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edilmiştir. 27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” in 2. maddesinin (j) bendinde yer alan “Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur.” hükmü gereği ekteki haritada belirtilen doğal sit alanının tescili tebliğ olunur.  Kütahya ili, Merkez ilçesi, Frig Vadisi - Fındık Vadisi Doğal Sit Alanı aşağıdaki haritada gösterildiği şekliyle Bakanlık Makamının 13.09.2022 tarihli ve 4547253 sayılı Olur’u ile “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve ”Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edilmiştir. 27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” in 2. maddesinin (j) bendinde yer alan “Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur.” hükmü gereği ekteki haritada belirtilen doğal sit alanının tescili tebliğ olunur. Alanlara ait koordinat ve parsel bilgileri says.csb.gov.tr internet adresinde mevcuttur. 
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kütahya Frig Vadisi, Fındık Vadisi, Söğüt Nekropolü, Kocataştepe ve İnli Köy Merkezinde Bir Çok Alanı Doğal Sit Alanı Olarak Tescilledi.

Kütahya ili, Merkez ilçesi, Frig Vadisi - Kocataştepe Doğal Sit Alanı aşağıdaki haritada gösterildiği şekliyle Bakanlık Makamının 13.09.2022 tarihli ve 4547329 sayılı Olur’u ile “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı” olarak tescil edilmiştir. 27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” in 2. maddesinin (j) bendinde yer alan “Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur.” hükmü gereği ekteki haritada belirtilen doğal sit alanının tescili tebliğ olunur.