Konut (ÇŞB) - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Haber Girişi: 10.07.2021 - 21:40, Güncelleme: 21.01.2022 - 17:08

Muğla Büyükşehir Belediyesi 111 İşyerini Kiraya Veriyor

 

Muğla Büyükşehir Belediyesi 111 İşyerini Kiraya Veriyor

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 111 adet işyeri kiraya verilecektir
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığının mülkiyeti, yönetimi ve tasarrufu altında bulunan 111 adet taşınmaz kiraya verilecek.  İşyeri, market, büfe, bilet satış yeri, restoran, terzi, berber vb. nitelikteki işyerleri, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde bulunan çok amaçlı salonda toplanacak ihale komisyonu huzurunda 29 Temmuz 2021 tarihinde açık teklif usulü ile kiralanacak. Bodrum, Dalaman, Datça, Fethiye ve Köyceğiz ilçelerindeki taşınmazların ihalesi saat 10.00’da; Marmaris, Menteşe, Milas, Ortaca, Seydikemer, Ula ve Yatağan ilçelerindeki taşınmazların ihalesi ise saat 14.00’de ilanda belirtilen sıraya göre yapılacaktır. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığının mülkiyeti, yönetimi ve tasarrufu altında bulunan, aşağıda nitelikleri yıllık tahmini kira ve geçici teminat bedelleri belirtilen 111 adet taşınmaz; Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No: 2 Menteşe/MUĞLA adresindeki Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde bulunan ‘Çok Amaçlı Salon’da, İhale Komisyonu (Encümen) huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile kiralanmak üzere 29.07.2021 tarihinde ihale edilecektir. İlanda yer alan Bodrum, Dalaman, Datça, Fethiye ve Köyceğiz ilçelerindeki taşınmazların ihalesi saat 10.00’da; Marmaris, Menteşe, Milas, Ortaca, Seydikemer, Ula ve Yatağan ilçelerindeki taşınmazların ihalesi saat 14.00’de ilanda belirtilen sıraya göre yapılacaktır. İhale dokümanı (Şartname ve ekleri, Yer Görme ile Borcu Yoktur Belgeleri) Şeyh Mahallesi, Kocamustafendi Caddesi, 1 Nolu Belediye Hizmet Binası, Kat: 3 (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı), Menteşe, Muğla adresinden bedelsiz olarak temin edilebilir. İhaleye katılacakların, istenilen belgeleri 27.07.2021 Salı günü saat 17:00’ ye kadar Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmez. Ancak; istekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun düzenleyecekleri teklifleri ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydı ile iadeli taahhütlü mektupla da gönderilebilirler. Postadaki gecikme nedeniyle Komisyon Başkanlığına ulaşmayan teklifler işleme konulmaz. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen kişiler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme feshedilir. İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler. İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir. Kiralananın yıllık kira bedelleri aylık olarak 12 eşit taksitte ödenecektir. İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler: A) GERÇEK KİŞİLERDEN: Kimlik Sureti ve T.C Kimlik Numarası,Yerleşim Yeri (İkametgâh) Belgesi ve Nüfus Aile Kayıt Örneği (www.turkiye.gov.tr (e-Devlet) adresinden alınacaktır),Nitelik (faaliyet konusu) tanımı yapılan taşınmazlar için, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ihale ilan tarihinden önce kaydı olduğunu gösterir belge veya oda kayıt belgesinin bulunmaması halinde ilgili faaliyet konusuna ilişkin ustalık belgesi,Temsil durumunda vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname, B) TÜZEL KİŞİLERDEN: Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, dernekler müdürlüğünden veya ilgili makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküsü.Temsil durumunda vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname,Vergi kimlik numarası, C) ORTAK BELGELER: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesine uygun olarak hazırlanacak Geçici Teminat Belgesi,Türkiye’de tebligat için adres beyanı,İdare ve istekliler tarafından onaylı şartname ve ekleri,İstekliler tarafından onaylı yer görme belgesi,Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne vadesi geçmiş herhangi bir borcunun bulunmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve 1. Hukuk Müşavirliğince onaylanmış belge,Bilet Satış Yeri başvurusu için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından verilen B-1/D-1/F-1/F-2 Yetki Belgelerinden herhangi biri, Ç) İŞ ORTAKLIĞI OLMASI HALİNDE: Noter tasdikli iş ortaklığı beyannamesi,İş ortaklığında her bir ortağın (A) ve/veya (B) ile (C) bölümlerinde istenen belgeleri ayrı ayrı sunmaları zorunludur. D) YABANCI KATILIMCILAR: Yabancı katılımcıların sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini taşıması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir. İlan Sahibi: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI  İlan Numarası: ILN01409341Şehir: MUĞLAİlçe: Menteşeİlan Türü: İHALEİhale Usulü: 2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulüİhale Türü: Kiraya Vermeİhale ve Teklif Açma Tarihi:29.07.2021 10:00İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru AdresiOrhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No: 2 Menteşe/MUĞLA adresindeki Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde bulunan ‘Çok Amaçlı Salonu S.N.İLÇEMAHALLEMEVKİADAPARSELNİTELİKALAN (m²)BAĞ. BÖL. NOKAPI NOKİRA SÜRESİ (Yıl)YILLIK TAHMİNİ BEDEL(₺)GEÇİCİ TEMİNAT BEDEL(₺)1BodrumGündoğanYalı511194Tuvalet20,00--31.300,00+KDV117,002BodrumTorbaTorba15360Tuvalet81,00233370.000,00+KDV33.300,003BodrumTürkkuyusu -11434Taksi Durağı12,00-47/12338.500,00+KDV3.465,004DalamanTaşlıburunMilcivarı15110Büfe11,73-253.800,00+KDV570,005DalamanTaşlıburunMilcivarı15110Bilet Satış Yeri11,65-355.400,00+KDV810,006DalamanTaşlıburunMilcivarı15110Bilet Satış Yeri11,46-455.400,00+KDV810,007DalamanTaşlıburunMilcivarı15110Bilet Satış Yeri12,36-555.400,00+KDV810,008DalamanTaşlıburunMilcivarı15110Bilet Satış Yeri12,32-755.400,00+KDV810,009DalamanTaşlıburunMilcivarı15110Bilet Satış Yeri12,01-852.400,00+KDV360,0010DalamanTaşlıburunMilcivarı15110Santral Odası12,00-3153.600,00+KDV540,0011DatçaİskeleKavakyanı2899Bilet Satış Yeri5,75-2511.000,00+KDV1.650,0012DatçaİskeleKavakyanı2899Bilet Satış Yeri5,75-3511.000,00+KDV1.650,0013DatçaİskeleKavakyanı2899Bilet Satış Yeri4,00-5510.000,00+KDV1.500,0014DatçaİskeleKavakyanı2899Bilet Satış Yeri8,76-6513.500,00+KDV2.025,0015DatçaİskeleKavakyanı2899Kafeterya14,06-3-G58.300,00+KDV1.245,0016FethiyeEldirekKöyiçi1409Kahvehane67,50--33.800,00+KDV342,0017FethiyeGöcekİskele4161Tuvalet84,005-6-1013.500,00+KDV4.050,0018FethiyeKaraçulhaToptancı Hali--Lokanta54,00-1-f520.000,00+KDV3.000,0019FethiyeKaraçulhaToptancı Hali--Lokanta54,00-2-f519.000,00+KDV2.850,0020FethiyeKaraçulhaToptancı Hali--Zirai İlaç Satış Yeri54,00-5-f517.500,00+KDV2.625,0021FethiyeKaraçulhaToptancı Hali--Lokanta54,00-6-f517.500,00+KDV2.625,0022FethiyeKaraçulhaToptancı Hali--İşyeri54,00-8-f517.000,002.550,0023FethiyeKaraçulhaToptancı Hali--Market54,00-11-f516.000,00+KDV2.400,0024FethiyeKaraçulhaToptancı Hali--Market54,00-12-f514.500,00+KDV2.175,0025FethiyeKaraçulhaToptancı Hali--Market54,00-13-f514.000,00+KDV2.100,0026FethiyeKaraçulhaToptancı Hali--Market54,00-14-f514.000,00+KDV2.100,0027FethiyeKaraçulhaToptancı Hali--İşyeri54,00-16-f510.500,001.575,0028FethiyeKaraçulhaToptancı Hali--Kafeterya54,00-17-f59.900,00+KDV1.485,0029FethiyeKaraçulhaToptancı Hali--İşyeri54,00-18-f55.600,00840,0030FethiyeKaraçulhaToptancı Hali--Fırın54,00-19-f511.500,00+KDV1.725,0031FethiyeKaraçulhaToptancı Hali--Fırın54,00-20-f511.500,00+KDV1.725,0032FethiyeKaraçulhaToptancı Hali--Cep Telefonu ve Aksesuarları Satış Yeri28,00-2-g54.700,00+KDV705,0033FethiyeKaraçulhaToptancı Hali--Tüp Satış Yeri28,00-3-g54.700,00+KDV705,0034FethiyeKaraçulhaToptancı Hali--Berber28,00-5-g56.200,00+KDV930,0035FethiyeKaraçulhaToptancı Hali--İşyeri28,00-7-g54.400,00660,0036FethiyeKaraçulhaToptancı Hali--Cep Telefonu ve Aksesuarları Satış Yeri28,00-13-g511.000,00+KDV1.650,0037FethiyeKaraçulhaToptancı Hali--Berber28,00-14-g511.500,00+KDV1.725,0038FethiyeKaraçulhaToptancı Hali--Berber28,00-15-g512.500,00+KDV1.875,0039FethiyeKaraçulhaToptancı Hali--İşyeri28,00-17-g514.000,002.100,0040FethiyeKaraçulhaToptancı Hali--Nakliye ve Ambar İşletmeciliği Bürosu60,00-1-h517.000,00+KDV2.550,0041FethiyeKaraçulhaToptancı Hali--Nakliye ve Ambar İşletmeciliği Bürosu60,00-5-h517.000,00+KDV2.550,0042FethiyeKaraçulhaToptancı Hali--Zirai İlaç Satış Yeri60,00-6-h517.000,00+KDV2.550,0043FethiyeKaraçulhaToptancı Hali--İşyeri60,00-7-h519.000,002.850,0044FethiyeKaraçulhaToptancı Hali--Ambalaj Malzemeleri Satış Yeri60,00-8-h517.000,00+KDV2.550,0045FethiyeKaraçulhaToptancı Hali--Pastane60,00-9-h517.000,00+KDV2.550,0046FethiyeKaraçulhaToptancı Hali--Zirai İlaç Satış Yeri60,00-11-h520.000,00+KDV3.000,0047FethiyeKaraçulhaToptancı Hali--Kantar ve Yeri100,00-1-O532.000,00+KDV4.800,0048FethiyeKesikkapı-10075Tuvalet86,00--32.900,00+KDV261,0049KöyceğizToparlarKöy İçi15971Santral Odası24,00--32.800,00+KDV252,0050KöyceğizToparlarKöy İçi15971Kahvehane113,80-18-C38.500,00+KDV765,0051KöyceğizUlucamiFethiye Şosesi1022Büfe63,00-1523.500,00+KDV3.525,0052KöyceğizUlucamiFethiye Şosesi1022Bilet Satış Yeri10,20-359.700,00+KDV1.455,0053KöyceğizUlucamiFethiye Şosesi1022Bilet Satış Yeri10,20-659.800,00+KDV1.470,0054MarmarisArmutalanBakacak-202Büfe ve Çay BahçesiKapalı Alan:48,00 Açık Alanı:100,00--360.000,00+KDV5.400,0055MarmarisTepeOtobüs Terminali--Bilet Satış Yeri39,05-17/T-U551.000,00+KDV7.650,0056MarmarisTepeOtobüs Terminali--Bilet Satış Yeri17,54-17/S526.000,00+KDV3.900,0057MarmarisTepeOtobüs Terminali--Bilet Satış Yeri17,67-17/R523.500,00+KDV3.525,0058MarmarisTepeOtobüs Terminali--Bilet Satış Yeri34,41-17/N-O545.000,00+KDV6.750,0059MarmarisTepeOtobüs Terminali--Bilet Satış Yeri35,67-17/L-M546.000,00+KDV6.900,0060MarmarisTepeOtobüs Terminali--Bilet Satış Yeri18,99-17/K525.000,00+KDV3.750,0061MarmarisTepeOtobüs Terminali--Bilet Satış Yeri18,92-17/I525.000,00+KDV3.750,0062MarmarisTepeOtobüs Terminali--Bilet Satış Yeri17,08-17/D522.500,00+KDV3.375,0063MarmarisTepeOtobüs Terminali--Bilet Satış Yeri34,49-17/A-B545.000,00+KDV6.750,0064MarmarisTepeOtobüs Terminali--Berber14,09-17/6512.500,00+KDV1.875,0065MarmarisTepeOtobüs Terminali--Tuvalet71,50-17/85172.000,00+KDV25.800,0066MarmarisTepeOtobüs Terminali--Taksi Durağı6,25-17/9515.000,00+KDV2.250,0067MarmarisTepeOtobüs Terminali--Şoför Bekleme Kabini9,70-17/1155.100,00+KDV765,0068MarmarisTepeOtobüs Terminali--Şoför Bekleme Kabini15,20-17/1257.900,00+KDV1.185,0069MenteşeEmibeyazıtMuğla 2000 Derneği Parkı--Büfe ve Çay BahçesiKapalı Alan:84,00 Açık Alanı:250,00-303290.000,00+KDV26.100,0070MenteşeEmirbeyazıtSaatli Kule Kurşunlu Cad.37046Restoran-Kafeterya177,201-3180.000,00+KDV16.200,0071MenteşeEmirbeyazıtSaatli Kule Kurşunlu Cad.37046Restoran-Kafeterya75,002-380.000,00+KDV7.200,0072MenteşeMuslihittinDirgeme Yolu432271LokantaKapalı Alan:94,75 Teras Alanı:24,50 Depo: 7,071-542.000,00+KDV6.300,0073MenteşeOrhaniye -1026333Halı Saha-Soyunma Odaları ve Kafeterya2.200,00--343.000,00+KDV3.870,0074MenteşeOrhaniyeKurupınar11161Büfe-Kafeterya29,54--312.500,00+KDV1.125,0075MenteşeOrhaniye -10276Atölye860,002-3180.000,00+KDV16.200,0076MenteşeOrhaniye -10276Kafeterya395,006-360.000,00+KDV5.400,0077MenteşeOrhaniye -10276Spor SalonuKapalı Alan:758,00 Açık Alan:291,0023-3216.000,00+KDV19.440,0078MilasBahçeburun -1193Kahvehane80,00--36.900,00+KDV621,0079Milas BurgazKule386Bilet Satış Yeri12,16-11524.000,00+KDV3.600,0080Milas BurgazKule386Bilet Satış Yeri15,60-13525.000,00+KDV3.750,0081Milas BurgazKule386Market26,15-22518.000,00+KDV2.700,0082Milas BurgazKule386Market14,18-24514.000,00+KDV2.100,0083Milas BurgazKule386Pide Salonu65,30-25535.500,00+KDV5.325,0084Milas BurgazKule386Lokanta12,62-26520.500,00+KDV3.075,0085Milas BurgazKule386Lokanta16,30-27524.000,00+KDV3.600,0086Milas BurgazKule386Tuvalet18,00-C5118.000,00+KDV17.700,0087MilasİkiztaşKöyiçi1095İşyeri60,00--3600,0054,0088OrtacaMerkezKöyiçi3217,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18İşyeri25,75-1314.500,001.305,0089OrtacaMerkezKöyiçi3217,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18Berber6,58-635.000,00+KDV450,0090OrtacaMerkezKöyiçi3217,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18Hırdavatçı26,18-6312.500,00+KDV1.125,0091OrtacaMerkezKöyiçi3217,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18Bilet Satış Yeri18,55-7316.500,00+KDV1.485,0092OrtacaMerkezKöyiçi3217,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18Büfe68,36-12342.000,00+KDV3.780,0093OrtacaMerkezKöyiçi3217,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18İşyeri28,60-16314.000,001.260,0094OrtacaMerkezKöyiçi3217,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18Market30,44-18314.000,00+KDV1.260,0095OrtacaMerkezKöyiçi3217,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18Sigorta Acentesi46,89-20/1312.500,00+KDV1.125,0096OrtacaMerkezKöyiçi3217,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18BüfeKapalı Alan:35,60 Açık Alanı:28,00-24325.000,00+KDV2.250,0097OrtacaMerkezKöyiçi3217,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18Berber19,65-88316.500,00+KDV1.485,0098OrtacaMerkezKöyiçi3217,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18Cep Telefonu ve Aksesuarları Satış Yeri17,13-90326.500,00+KDV2.385,0099OrtacaMerkezKöyiçi3217,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18Büfe22,76-94330.000,00+KDV2.700,00100OrtacaMerkezKöyiçi3217,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18İşyeri20,74-96325.000,002.250,00101OrtacaMerkezKöyiçi3217,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18Zirai İlaç Satış Yeri26,49-98330.000,00+KDV2.700,00102SeydikemerEşen-1672Kırtasiye29,50-1-B33.900,00+KDV351,00103SeydikemerEşen-1672Terzi21,00-1-C33.900,00+KDV351,00104SeydikemerKumluovaHarıkağzı21611İşyeri51,35--37.300,00657,00105SeydikemerSekiAkpınar-1395İşyeri50,00-1734.200,00378,00106SeydikemerSekiAkpınar-1395İşyeri50,00-1934.200,00378,00107UlaGökovaKozlukuyu-3290Kahvehane51,15--318.000,00+KDV1.620,00108YatağanBencikKarakulluk17111Halı Saha 2 Adet Soyunma Odası-Kafeterya-WCHalı Saha: 1,415,00 2 Adet Soyunma Odası-Kafeterya-WC:106,60--31.500,00+KDV135,00109YatağanŞahinlerKöyiçi-522İşyeri38,00--31.200,00108,00110YatağanBozüyükKöyiçi-1197Kafeterya3.314,16--575.000,00+KDV11.250,00111YatağanEskihisarKöyiçi-2877Yöresel El Ürünleri  İmalat ve Satış Yeri35,00--34.500,00+KDV405,00
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 111 adet işyeri kiraya verilecektir

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığının mülkiyeti, yönetimi ve tasarrufu altında bulunan 111 adet taşınmaz kiraya verilecek. 

İşyeri, market, büfe, bilet satış yeri, restoran, terzi, berber vb. nitelikteki işyerleri, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde bulunan çok amaçlı salonda toplanacak ihale komisyonu huzurunda 29 Temmuz 2021 tarihinde açık teklif usulü ile kiralanacak. Bodrum, Dalaman, Datça, Fethiye ve Köyceğiz ilçelerindeki taşınmazların ihalesi saat 10.00’da; Marmaris, Menteşe, Milas, Ortaca, Seydikemer, Ula ve Yatağan ilçelerindeki taşınmazların ihalesi ise saat 14.00’de ilanda belirtilen sıraya göre yapılacaktır.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığının mülkiyeti, yönetimi ve tasarrufu altında bulunan, aşağıda nitelikleri yıllık tahmini kira ve geçici teminat bedelleri belirtilen 111 adet taşınmaz; Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No: 2 Menteşe/MUĞLA adresindeki Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde bulunan ‘Çok Amaçlı Salon’da, İhale Komisyonu (Encümen) huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile kiralanmak üzere 29.07.2021 tarihinde ihale edilecektir. İlanda yer alan Bodrum, Dalaman, Datça, Fethiye ve Köyceğiz ilçelerindeki taşınmazların ihalesi saat 10.00’da; Marmaris, Menteşe, Milas, Ortaca, Seydikemer, Ula ve Yatağan ilçelerindeki taşınmazların ihalesi saat 14.00’de ilanda belirtilen sıraya göre yapılacaktır.

İhale dokümanı (Şartname ve ekleri, Yer Görme ile Borcu Yoktur Belgeleri) Şeyh Mahallesi, Kocamustafendi Caddesi, 1 Nolu Belediye Hizmet Binası, Kat: 3 (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı), Menteşe, Muğla adresinden bedelsiz olarak temin edilebilir.

İhaleye katılacakların, istenilen belgeleri 27.07.2021 Salı günü saat 17:00’ ye kadar Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmez. Ancak; istekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun düzenleyecekleri teklifleri ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydı ile iadeli taahhütlü mektupla da gönderilebilirler. Postadaki gecikme nedeniyle Komisyon Başkanlığına ulaşmayan teklifler işleme konulmaz. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. 

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen kişiler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme feshedilir.

İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

Kiralananın yıllık kira bedelleri aylık olarak 12 eşit taksitte ödenecektir.

İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

Kimlik Sureti ve T.C Kimlik Numarası,Yerleşim Yeri (İkametgâh) Belgesi ve Nüfus Aile Kayıt Örneği (www.turkiye.gov.tr (e-Devlet) adresinden alınacaktır),Nitelik (faaliyet konusu) tanımı yapılan taşınmazlar için, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ihale ilan tarihinden önce kaydı olduğunu gösterir belge veya oda kayıt belgesinin bulunmaması halinde ilgili faaliyet konusuna ilişkin ustalık belgesi,Temsil durumunda vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname,

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, dernekler müdürlüğünden veya ilgili makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküsü.Temsil durumunda vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname,Vergi kimlik numarası,

C) ORTAK BELGELER:

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesine uygun olarak hazırlanacak Geçici Teminat Belgesi,Türkiye’de tebligat için adres beyanı,İdare ve istekliler tarafından onaylı şartname ve ekleri,İstekliler tarafından onaylı yer görme belgesi,Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne vadesi geçmiş herhangi bir borcunun bulunmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve 1. Hukuk Müşavirliğince onaylanmış belge,Bilet Satış Yeri başvurusu için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından verilen B-1/D-1/F-1/F-2 Yetki Belgelerinden herhangi biri,

Ç) İŞ ORTAKLIĞI OLMASI HALİNDE:

Noter tasdikli iş ortaklığı beyannamesi,İş ortaklığında her bir ortağın (A) ve/veya (B) ile (C) bölümlerinde istenen belgeleri ayrı ayrı sunmaları zorunludur.

D) YABANCI KATILIMCILAR:
Yabancı katılımcıların sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini taşıması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir.

İlan Sahibi: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI  İlan Numarası: ILN01409341Şehir: MUĞLAİlçe: Menteşeİlan Türü: İHALEİhale Usulü: 2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulüİhale Türü: Kiraya Vermeİhale ve Teklif Açma Tarihi:29.07.2021 10:00İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru AdresiOrhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No: 2 Menteşe/MUĞLA adresindeki Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde bulunan ‘Çok Amaçlı Salonu S.N.İLÇEMAHALLEMEVKİADAPARSELNİTELİKALAN
(m²)BAĞ. BÖL. NOKAPI NOKİRA SÜRESİ (Yıl)YILLIK TAHMİNİ BEDEL(₺)GEÇİCİ TEMİNAT BEDEL(₺)1BodrumGündoğanYalı511194Tuvalet20,00--31.300,00+KDV117,002BodrumTorbaTorba15360Tuvalet81,00233370.000,00+KDV33.300,003BodrumTürkkuyusu -11434Taksi Durağı12,00-47/12338.500,00+KDV3.465,004DalamanTaşlıburunMilcivarı15110Büfe11,73-253.800,00+KDV570,005DalamanTaşlıburunMilcivarı15110Bilet Satış Yeri11,65-355.400,00+KDV810,006DalamanTaşlıburunMilcivarı15110Bilet Satış Yeri11,46-455.400,00+KDV810,007DalamanTaşlıburunMilcivarı15110Bilet Satış Yeri12,36-555.400,00+KDV810,008DalamanTaşlıburunMilcivarı15110Bilet Satış Yeri12,32-755.400,00+KDV810,009DalamanTaşlıburunMilcivarı15110Bilet Satış Yeri12,01-852.400,00+KDV360,0010DalamanTaşlıburunMilcivarı15110Santral Odası12,00-3153.600,00+KDV540,0011DatçaİskeleKavakyanı2899Bilet Satış Yeri5,75-2511.000,00+KDV1.650,0012DatçaİskeleKavakyanı2899Bilet Satış Yeri5,75-3511.000,00+KDV1.650,0013DatçaİskeleKavakyanı2899Bilet Satış Yeri4,00-5510.000,00+KDV1.500,0014DatçaİskeleKavakyanı2899Bilet Satış Yeri8,76-6513.500,00+KDV2.025,0015DatçaİskeleKavakyanı2899Kafeterya14,06-3-G58.300,00+KDV1.245,0016FethiyeEldirekKöyiçi1409Kahvehane67,50--33.800,00+KDV342,0017FethiyeGöcekİskele4161Tuvalet84,005-6-1013.500,00+KDV4.050,0018FethiyeKaraçulhaToptancı Hali--Lokanta54,00-1-f520.000,00+KDV3.000,0019FethiyeKaraçulhaToptancı Hali--Lokanta54,00-2-f519.000,00+KDV2.850,0020FethiyeKaraçulhaToptancı Hali--Zirai İlaç Satış Yeri54,00-5-f517.500,00+KDV2.625,0021FethiyeKaraçulhaToptancı Hali--Lokanta54,00-6-f517.500,00+KDV2.625,0022FethiyeKaraçulhaToptancı Hali--İşyeri54,00-8-f517.000,002.550,0023FethiyeKaraçulhaToptancı Hali--Market54,00-11-f516.000,00+KDV2.400,0024FethiyeKaraçulhaToptancı Hali--Market54,00-12-f514.500,00+KDV2.175,0025FethiyeKaraçulhaToptancı Hali--Market54,00-13-f514.000,00+KDV2.100,0026FethiyeKaraçulhaToptancı Hali--Market54,00-14-f514.000,00+KDV2.100,0027FethiyeKaraçulhaToptancı Hali--İşyeri54,00-16-f510.500,001.575,0028FethiyeKaraçulhaToptancı Hali--Kafeterya54,00-17-f59.900,00+KDV1.485,0029FethiyeKaraçulhaToptancı Hali--İşyeri54,00-18-f55.600,00840,0030FethiyeKaraçulhaToptancı Hali--Fırın54,00-19-f511.500,00+KDV1.725,0031FethiyeKaraçulhaToptancı Hali--Fırın54,00-20-f511.500,00+KDV1.725,0032FethiyeKaraçulhaToptancı Hali--Cep Telefonu ve Aksesuarları Satış Yeri28,00-2-g54.700,00+KDV705,0033FethiyeKaraçulhaToptancı Hali--Tüp Satış Yeri28,00-3-g54.700,00+KDV705,0034FethiyeKaraçulhaToptancı Hali--Berber28,00-5-g56.200,00+KDV930,0035FethiyeKaraçulhaToptancı Hali--İşyeri28,00-7-g54.400,00660,0036FethiyeKaraçulhaToptancı Hali--Cep Telefonu ve Aksesuarları Satış Yeri28,00-13-g511.000,00+KDV1.650,0037FethiyeKaraçulhaToptancı Hali--Berber28,00-14-g511.500,00+KDV1.725,0038FethiyeKaraçulhaToptancı Hali--Berber28,00-15-g512.500,00+KDV1.875,0039FethiyeKaraçulhaToptancı Hali--İşyeri28,00-17-g514.000,002.100,0040FethiyeKaraçulhaToptancı Hali--Nakliye ve Ambar İşletmeciliği Bürosu60,00-1-h517.000,00+KDV2.550,0041FethiyeKaraçulhaToptancı Hali--Nakliye ve Ambar İşletmeciliği Bürosu60,00-5-h517.000,00+KDV2.550,0042FethiyeKaraçulhaToptancı Hali--Zirai İlaç Satış Yeri60,00-6-h517.000,00+KDV2.550,0043FethiyeKaraçulhaToptancı Hali--İşyeri60,00-7-h519.000,002.850,0044FethiyeKaraçulhaToptancı Hali--Ambalaj Malzemeleri Satış Yeri60,00-8-h517.000,00+KDV2.550,0045FethiyeKaraçulhaToptancı Hali--Pastane60,00-9-h517.000,00+KDV2.550,0046FethiyeKaraçulhaToptancı Hali--Zirai İlaç Satış Yeri60,00-11-h520.000,00+KDV3.000,0047FethiyeKaraçulhaToptancı Hali--Kantar ve Yeri100,00-1-O532.000,00+KDV4.800,0048FethiyeKesikkapı-10075Tuvalet86,00--32.900,00+KDV261,0049KöyceğizToparlarKöy İçi15971Santral Odası24,00--32.800,00+KDV252,0050KöyceğizToparlarKöy İçi15971Kahvehane113,80-18-C38.500,00+KDV765,0051KöyceğizUlucamiFethiye Şosesi1022Büfe63,00-1523.500,00+KDV3.525,0052KöyceğizUlucamiFethiye Şosesi1022Bilet Satış Yeri10,20-359.700,00+KDV1.455,0053KöyceğizUlucamiFethiye Şosesi1022Bilet Satış Yeri10,20-659.800,00+KDV1.470,0054MarmarisArmutalanBakacak-202Büfe ve Çay BahçesiKapalı Alan:48,00
Açık Alanı:100,00--360.000,00+KDV5.400,0055MarmarisTepeOtobüs Terminali--Bilet Satış Yeri39,05-17/T-U551.000,00+KDV7.650,0056MarmarisTepeOtobüs Terminali--Bilet Satış Yeri17,54-17/S526.000,00+KDV3.900,0057MarmarisTepeOtobüs Terminali--Bilet Satış Yeri17,67-17/R523.500,00+KDV3.525,0058MarmarisTepeOtobüs Terminali--Bilet Satış Yeri34,41-17/N-O545.000,00+KDV6.750,0059MarmarisTepeOtobüs Terminali--Bilet Satış Yeri35,67-17/L-M546.000,00+KDV6.900,0060MarmarisTepeOtobüs Terminali--Bilet Satış Yeri18,99-17/K525.000,00+KDV3.750,0061MarmarisTepeOtobüs Terminali--Bilet Satış Yeri18,92-17/I525.000,00+KDV3.750,0062MarmarisTepeOtobüs Terminali--Bilet Satış Yeri17,08-17/D522.500,00+KDV3.375,0063MarmarisTepeOtobüs Terminali--Bilet Satış Yeri34,49-17/A-B545.000,00+KDV6.750,0064MarmarisTepeOtobüs Terminali--Berber14,09-17/6512.500,00+KDV1.875,0065MarmarisTepeOtobüs Terminali--Tuvalet71,50-17/85172.000,00+KDV25.800,0066MarmarisTepeOtobüs Terminali--Taksi Durağı6,25-17/9515.000,00+KDV2.250,0067MarmarisTepeOtobüs Terminali--Şoför Bekleme Kabini9,70-17/1155.100,00+KDV765,0068MarmarisTepeOtobüs Terminali--Şoför Bekleme Kabini15,20-17/1257.900,00+KDV1.185,0069MenteşeEmibeyazıtMuğla 2000 Derneği Parkı--Büfe ve Çay BahçesiKapalı Alan:84,00
Açık Alanı:250,00-303290.000,00+KDV26.100,0070MenteşeEmirbeyazıtSaatli Kule Kurşunlu Cad.37046Restoran-Kafeterya177,201-3180.000,00+KDV16.200,0071MenteşeEmirbeyazıtSaatli Kule Kurşunlu Cad.37046Restoran-Kafeterya75,002-380.000,00+KDV7.200,0072MenteşeMuslihittinDirgeme Yolu432271LokantaKapalı Alan:94,75
Teras Alanı:24,50
Depo: 7,071-542.000,00+KDV6.300,0073MenteşeOrhaniye -1026333Halı Saha-Soyunma Odaları ve Kafeterya2.200,00--343.000,00+KDV3.870,0074MenteşeOrhaniyeKurupınar11161Büfe-Kafeterya29,54--312.500,00+KDV1.125,0075MenteşeOrhaniye -10276Atölye860,002-3180.000,00+KDV16.200,0076MenteşeOrhaniye -10276Kafeterya395,006-360.000,00+KDV5.400,0077MenteşeOrhaniye -10276Spor SalonuKapalı Alan:758,00
Açık Alan:291,0023-3216.000,00+KDV19.440,0078MilasBahçeburun -1193Kahvehane80,00--36.900,00+KDV621,0079Milas BurgazKule386Bilet Satış Yeri12,16-11524.000,00+KDV3.600,0080Milas BurgazKule386Bilet Satış Yeri15,60-13525.000,00+KDV3.750,0081Milas BurgazKule386Market26,15-22518.000,00+KDV2.700,0082Milas BurgazKule386Market14,18-24514.000,00+KDV2.100,0083Milas BurgazKule386Pide Salonu65,30-25535.500,00+KDV5.325,0084Milas BurgazKule386Lokanta12,62-26520.500,00+KDV3.075,0085Milas BurgazKule386Lokanta16,30-27524.000,00+KDV3.600,0086Milas BurgazKule386Tuvalet18,00-C5118.000,00+KDV17.700,0087MilasİkiztaşKöyiçi1095İşyeri60,00--3600,0054,0088OrtacaMerkezKöyiçi3217,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18İşyeri25,75-1314.500,001.305,0089OrtacaMerkezKöyiçi3217,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18Berber6,58-635.000,00+KDV450,0090OrtacaMerkezKöyiçi3217,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18Hırdavatçı26,18-6312.500,00+KDV1.125,0091OrtacaMerkezKöyiçi3217,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18Bilet Satış Yeri18,55-7316.500,00+KDV1.485,0092OrtacaMerkezKöyiçi3217,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18Büfe68,36-12342.000,00+KDV3.780,0093OrtacaMerkezKöyiçi3217,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18İşyeri28,60-16314.000,001.260,0094OrtacaMerkezKöyiçi3217,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18Market30,44-18314.000,00+KDV1.260,0095OrtacaMerkezKöyiçi3217,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18Sigorta Acentesi46,89-20/1312.500,00+KDV1.125,0096OrtacaMerkezKöyiçi3217,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18BüfeKapalı Alan:35,60
Açık Alanı:28,00-24325.000,00+KDV2.250,0097OrtacaMerkezKöyiçi3217,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18Berber19,65-88316.500,00+KDV1.485,0098OrtacaMerkezKöyiçi3217,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18Cep Telefonu ve Aksesuarları Satış Yeri17,13-90326.500,00+KDV2.385,0099OrtacaMerkezKöyiçi3217,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18Büfe22,76-94330.000,00+KDV2.700,00100OrtacaMerkezKöyiçi3217,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18İşyeri20,74-96325.000,002.250,00101OrtacaMerkezKöyiçi3217,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18Zirai İlaç Satış Yeri26,49-98330.000,00+KDV2.700,00102SeydikemerEşen-1672Kırtasiye29,50-1-B33.900,00+KDV351,00103SeydikemerEşen-1672Terzi21,00-1-C33.900,00+KDV351,00104SeydikemerKumluovaHarıkağzı21611İşyeri51,35--37.300,00657,00105SeydikemerSekiAkpınar-1395İşyeri50,00-1734.200,00378,00106SeydikemerSekiAkpınar-1395İşyeri50,00-1934.200,00378,00107UlaGökovaKozlukuyu-3290Kahvehane51,15--318.000,00+KDV1.620,00108YatağanBencikKarakulluk17111Halı Saha
2 Adet Soyunma Odası-Kafeterya-WCHalı Saha:
1,415,00
2 Adet Soyunma Odası-Kafeterya-WC:106,60--31.500,00+KDV135,00109YatağanŞahinlerKöyiçi-522İşyeri38,00--31.200,00108,00110YatağanBozüyükKöyiçi-1197Kafeterya3.314,16--575.000,00+KDV11.250,00111YatağanEskihisarKöyiçi-2877Yöresel El Ürünleri
 İmalat ve Satış Yeri35,00--34.500,00+KDV405,00

Muğla HABERİ

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve imarhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.