Arsa (İHA) - İhlas Haber Ajansı | Haber Girişi: 18.07.2021 - 10:27, Güncelleme: 19.01.2022 - 18:38

Özelleştirme İdaresince Taşınmazlar Satışa Çıkarıldı

 

Özelleştirme İdaresince Taşınmazlar Satışa Çıkarıldı

Özelleştirme İdaresince Bir Çok İlde Bulunan Taşınmazlar Satışa Çıkarıldı.
T.C.HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞIÖzelleştirme İdaresi Başkanlığı YATIRIMCILARA DUYURU T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından aşağıda belirtilen taşınmazlar, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında “satış” yöntemiyle özelleştirilecektir. İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacaktır. Teklif Sahipleri ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla taşınmaz için teklif verebilirler. Birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleri ile ilişkilendirilemez. İhalelere gerçek ve tüzel kişiler, Ortak Girişim Grupları (OGG), kooperatifler ile kuruluş belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine dair hüküm bulunan dernek ve vakıflar katılabilir. Yatırım fonları ise sadece bir OGG içinde yer alabilirler. İhale konusu taşınmazların ihalelerine katılacak teklif sahiplerinin her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi alması her bir taşınmaz için ayrı teklif sunulması ve teklif ile şartnamede istenilen belgeleri İdare’nin Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme tarihi saat 18.00’e kadar elden teslim etmesi zorunludur. İhale Şartnamesi tutarı İdare’nin; Özelleştirme Fonu Tek İdare Tahsilat Alt Hesaplarından birine yatırılacaktır. İhale Şartnamesi almak için ödenmiş tutarlar her ne surette olursa olsun iade edilmez. İhale Şartnamesi ve ekleri ile Alındı Belgesi, banka dekontu karşılığı İdare’nin aşağıdaki adresinden elden teslim alınabileceği gibi talep edilmesi halinde İhale Şartname bedelinin ödendiğine dair banka dekontunun bir nüshasının en geç son teklif verme tarihinden 7 (yedi) gün öncesine kadar elektronik posta, posta veya kargo yoluyla İdare’ye ulaştırılması ve telefon ile teyidinin alınması kaydıyla, elektronik posta ile birlikte iadeli taahhütlü veya kargo ile gönderilebilecektir. Banka dekontunda ihaleye teklif verenin ismi/unvanı ve ihalenin konusu belirtilecektir (İhaleye teklif verenin OGG olması halinde dekontun OGG’nin veya ortaklarından birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir). Teklif sahiplerinden ihalelere katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarlarda geçici teminat alınacaktır. Geçici teminat bedelinin nakit olarak getirilmesi durumunda İdare’nin; Teminat Hesabına yatırılacaktır. Teklifler Türk Lirası cinsinden verilecek olup ihale bedeli peşin veya vadeli olarak ödenebilecektir. Vadeli ödemelerde; ihale bedelinin asgari %40 (yüzde kırk)’ı peşin, vadeye bırakılan tutarı ise 12 (oniki) ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 48 (kırksekiz) ayda ödenebilecektir. İhale bedelinin vadeye bağlanan tutarına yıllık %16 (yüzde onaltı) oranında basit faiz (vade farkı) uygulanacaktır. İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişilere, yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketlere ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar mevzuatı ve Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla yükümlüdürler. İhaleyi kazanmaları halinde bu kişilerden en kısa sürede gerekli işlemleri yapmaları istenir. İdare ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir. İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulur. Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır. İhaleler ile ilgili diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır. İhale konusu taşınmazlara ilişkin şartnamelerin İdare’den satın alınmasının talep edilmesi durumunda, yukarıda yer alan iletişim numaralarından randevu alınması gerekmektedir. S.Noİhale Konusu TaşınmazlarTeminatŞartnamesi BedeliTarihİletişim 1Ankara/Yenimahalle/Macun-1 42876 ada 4 parseldeki 2.746,00 m2300.000.-1000.-02.08.2021(0312) 58583402Kırşehir ili, Merkez ilçesi, Kındam Mahallesi 4214 ada  1,2,3,4,5,6,7,8 ve 9 parsellerdeki toplam 3.850,00 m2250.000.-1000.-02.08.2021(0312) 58583403Kırşehir ili, Merkez ilçesi, Kındam Mahallesi 4216 ada  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ve 13 parsellerdeki toplam 5.394,00 m2250.000.-1000.-02.08.2021(0312) 58583404Kırşehir ili, Merkez ilçesi, Kındam Mahallesi 4217 ada  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 ve 14 parsellerdeki toplam 5.872,00 m2250.000.-1000.-02.08.2021(0312) 58583405Manisa/Alaşehir/Kavaklıdere 143 ada 1 parseldeki 298,00 m210.000.-250.-02.08.2021(0312) 58583406Manisa/Alaşehir/Yeşilyurt 3317 parseldeki 458,00 m220.000.-250.-02.08.2021(0312) 58583407Manisa/Demirci/Akıncılar 2111 ada 5 parseldeki 249,81 m2’nin (1800/2400 7 parseldeki 315,11 m2’nin (324/2400), 10 parseldeki 387,89 m2’nin (1800/2400), 11 parseldeki 320,82 m2’nin (1800/2400), 12 parseldeki 307,56 m2’nin (1330/2400)  hisseleri toplam 931,88 m230.000.-500.-02.08.2021(0312) 58583408Manisa/Gördes/Güneşli 5384 parseldeki 775,00 m25.000.-250.-02.08.2021(0312) 58583409Manisa/Gördes/Kayacık 1987 parseldeki 428,00 m22.500.-250.-02.08.2021(0312) 585834010Manisa/Salihli/Adala 6 ada 24 ve 25 parsellerdeki toplam 368,00 m215.000.-250.-02.08.2021(0312) 585834011Manisa/Sarıgöl/Sarıgöl 593 parseldeki 540,00 m210.000.-250.-02.08.2021(0312) 585834012Manisa/Saruhanlı/Nuriye 192 ada 7 parseldeki 252,78 m210.000.-250.-02.08.2021(0312) 585834013Manisa/Saruhanlı/Mütevelli 216 ada 4 parseldeki 217,94 m220.000.-250.-02.08.2021(0312) 585834014Manisa/Kırkağaç/Kayadibi 267 ada 4 parseldeki 6.433,00 m2350.000.-1.000.-02.08.2021(0312) 585834015Amasya/Merkez/Kayabaşı 103 ada 3 parseldeki 3.614,61 m2 ve üzerindeki yapılar40.000.-500.-03.08.2021(0312) 585824016Amasya/Merkez/Kayabaşı 150 ada 3 parseldeki 3.818,39 m2 ve üzerindeki yapılar50.000.-500.-03.08.2021(0312) 585824017Bolu/Mudurnu/Kaygana 91 ada 106 parseldeki 6.852,55 m230.000.-500.-03.08.2021(0312) 585824018Bolu/Mudurnu/Kaygana 91 ada 104-107 parsellerdeki toplam 8.642,49 m2 ve üzerindeki yapı45.000.-500.-03.08.2021(0312) 585824019Çorum/Mecitözü/Camikebir 28 ada 69-70 parsellerdeki toplam 4.192,16 m2 ve üzerindeki yapılar45.000.-500.-03.08.2021(0312) 585824020Edirne/Merkez/Kirişhane 2242 ada 1 parseldeki 11.250 m2 ve üzerindeki yapılar1.500.000.-2.000.-03.08.2021(0312) 585824021Edirne/Keşan/Yukarızaferiye 214 ada 16 parseldeki 415 m2 ve üzerindeki yapılar35.000.-500.-03.08.2021(0312) 585824022Kastamonu/Daday/Merkez 283 ada 2 parseldeki 7.275,74 m2 ve üzerindeki yapılar90.000.-500.-03.08.2021(0312) 585824023Kırklareli/Lüleburgaz/Durak 1492 ada 1 parseldeki 1.515,68 m235.000.-500.-03.08.2021(0312) 585824024Kütahya/Simav/Çavdır 949 ada 5 parseldeki 3.184,83 m2 ve üzerindeki yapılar100.000.-500.-03.08.2021(0312) 585824025Manisa/Soma/Kurtuluş 151 ada 2 parseldeki 2.388 m2 ve üzerindeki yapılar500.000.-1.000.-03.08.2021(0312) 585824026Samsun/Çarşamba/Beyyenice 797 ada 3 parseldeki 8.070,37 m2200.000.-1.000.-03.08.2021(0312) 585824027Ankara/Gölbaşı/Kızılcaşar-İmar 396 ada 3-4-5 parsellerdeki toplam 4.500 m2175.000.-500.-04.08.2021(0312) 585811028Ankara/Gölbaşı/Kızılcaşar-İmar 112246 ada 2 parseldeki 1.060 m2100.000.-500.-04.08.2021(0312) 585811029Ankara/Gölbaşı/Kızılcaşar-İmar 112247 ada 6 parseldeki 1.111 m2100.000.-500.-04.08.2021(0312) 585811030Ankara/Gölbaşı/Virancık-İmar 112592 ada 1-2-3-16 parsellerdeki toplam 4.000 m2900.000.-1.000.-04.08.2021(0312) 585811031İzmir/Menemen/Ahıhıdır 427 ada 27 parseldeki 1.889,55 m2175.000.-500.-04.08.2021(0312) 585811032Konya/Kulu/Zincirlikuyu-Torunlar 103 ada 8 parseldeki 105.857,32 m230.000.-500.-04.08.2021(0312) 585811033Nevşehir/Merkez/2000 Evler 3186 ada 1 parseldeki 12.122,06 m21.500.000.-2.000.-04.08.2021(0312) 585811034Sakarya/Kocaali/Kocaali 898 ada 1 parseldeki 4.566,98 m2350.000.-1.000.-04.08.2021(0312) 585811035Ağrı/Merkez/Suçatağı 227 ada 1 parseldeki 1.722,28 m275.000.-500.-10.08.2021(0312) 585824036Ağrı/Merkez/Suçatağı 227 ada 9 parseldeki 1.845,31 m280.000.-500.-10.08.2021(0312) 585824037Ağrı/Merkez/Suçatağı 228 ada 2 parseldeki 1.747,21 m280.000.-500.-10.08.2021(0312) 585824038Ağrı/Merkez/Suçatağı 228 ada 3 parseldeki 1.747,63 m280.000.-500.-10.08.2021(0312) 585824039Ağrı/Merkez/Suçatağı 230 ada 4 parseldeki 1.841,77 m280.000.-500.-10.08.2021(0312) 585824040Ağrı/Merkez/Suçatağı 230 ada 5 parseldeki 1.863,66 m290.000.-500.-10.08.2021(0312) 585824041Ağrı/Merkez/Suçatağı 241 ada 1 parseldeki 1.736,18 m275.000.-500.-10.08.2021(0312) 585824042Ağrı/Merkez/Suçatağı 241 ada 6 parseldeki 1.874,78 m270.000.-500.-10.08.2021(0312) 5858240
Özelleştirme İdaresince Bir Çok İlde Bulunan Taşınmazlar Satışa Çıkarıldı.

T.C.HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞIÖzelleştirme İdaresi Başkanlığı YATIRIMCILARA DUYURU

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından aşağıda belirtilen taşınmazlar, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında “satış” yöntemiyle özelleştirilecektir.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacaktır.

Teklif Sahipleri ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla taşınmaz için teklif verebilirler. Birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleri ile ilişkilendirilemez.

İhalelere gerçek ve tüzel kişiler, Ortak Girişim Grupları (OGG), kooperatifler ile kuruluş belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine dair hüküm bulunan dernek ve vakıflar katılabilir. Yatırım fonları ise sadece bir OGG içinde yer alabilirler.

İhale konusu taşınmazların ihalelerine katılacak teklif sahiplerinin her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi alması her bir taşınmaz için ayrı teklif sunulması ve teklif ile şartnamede istenilen belgeleri İdare’nin Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme tarihi saat 18.00’e kadar elden teslim etmesi zorunludur.

İhale Şartnamesi tutarı İdare’nin; Özelleştirme Fonu Tek İdare Tahsilat Alt Hesaplarından birine yatırılacaktır. İhale Şartnamesi almak için ödenmiş tutarlar her ne surette olursa olsun iade edilmez.

İhale Şartnamesi ve ekleri ile Alındı Belgesi, banka dekontu karşılığı İdare’nin aşağıdaki adresinden elden teslim alınabileceği gibi talep edilmesi halinde İhale Şartname bedelinin ödendiğine dair banka dekontunun bir nüshasının en geç son teklif verme tarihinden 7 (yedi) gün öncesine kadar elektronik posta, posta veya kargo yoluyla İdare’ye ulaştırılması ve telefon ile teyidinin alınması kaydıyla, elektronik posta ile birlikte iadeli taahhütlü veya kargo ile gönderilebilecektir. Banka dekontunda ihaleye teklif verenin ismi/unvanı ve ihalenin konusu belirtilecektir (İhaleye teklif verenin OGG olması halinde dekontun OGG’nin veya ortaklarından birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir).

Teklif sahiplerinden ihalelere katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarlarda geçici teminat alınacaktır. Geçici teminat bedelinin nakit olarak getirilmesi durumunda İdare’nin; Teminat Hesabına yatırılacaktır.

Teklifler Türk Lirası cinsinden verilecek olup ihale bedeli peşin veya vadeli olarak ödenebilecektir. Vadeli ödemelerde; ihale bedelinin asgari %40 (yüzde kırk)’ı peşin, vadeye bırakılan tutarı ise 12 (oniki) ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 48 (kırksekiz) ayda ödenebilecektir. İhale bedelinin vadeye bağlanan tutarına yıllık %16 (yüzde onaltı) oranında basit faiz (vade farkı) uygulanacaktır.

İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişilere, yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketlere ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar mevzuatı ve Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla yükümlüdürler. İhaleyi kazanmaları halinde bu kişilerden en kısa sürede gerekli işlemleri yapmaları istenir.

İdare ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.

İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulur.

Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.

İhaleler ile ilgili diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.

İhale konusu taşınmazlara ilişkin şartnamelerin İdare’den satın alınmasının talep edilmesi durumunda, yukarıda yer alan iletişim numaralarından randevu alınması gerekmektedir.

S.Noİhale Konusu TaşınmazlarTeminatŞartnamesi BedeliTarihİletişim

1Ankara/Yenimahalle/Macun-1 42876 ada 4 parseldeki 2.746,00 m2300.000.-1000.-02.08.2021(0312) 58583402Kırşehir ili, Merkez ilçesi, Kındam Mahallesi 4214 ada  1,2,3,4,5,6,7,8 ve 9 parsellerdeki toplam 3.850,00 m2250.000.-1000.-02.08.2021(0312) 58583403Kırşehir ili, Merkez ilçesi, Kındam Mahallesi 4216 ada  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ve 13 parsellerdeki toplam 5.394,00 m2250.000.-1000.-02.08.2021(0312) 58583404Kırşehir ili, Merkez ilçesi, Kındam Mahallesi 4217 ada  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 ve 14 parsellerdeki toplam 5.872,00 m2250.000.-1000.-02.08.2021(0312) 58583405Manisa/Alaşehir/Kavaklıdere 143 ada 1 parseldeki 298,00 m210.000.-250.-02.08.2021(0312) 58583406Manisa/Alaşehir/Yeşilyurt 3317 parseldeki 458,00 m220.000.-250.-02.08.2021(0312) 58583407Manisa/Demirci/Akıncılar 2111 ada 5 parseldeki 249,81 m2’nin (1800/2400 7 parseldeki 315,11 m2’nin (324/2400), 10 parseldeki 387,89 m2’nin (1800/2400), 11 parseldeki 320,82 m2’nin (1800/2400), 12 parseldeki 307,56 m2’nin (1330/2400)  hisseleri toplam 931,88 m230.000.-500.-02.08.2021(0312) 58583408Manisa/Gördes/Güneşli 5384 parseldeki 775,00 m25.000.-250.-02.08.2021(0312) 58583409Manisa/Gördes/Kayacık 1987 parseldeki 428,00 m22.500.-250.-02.08.2021(0312) 585834010Manisa/Salihli/Adala 6 ada 24 ve 25 parsellerdeki toplam 368,00 m215.000.-250.-02.08.2021(0312) 585834011Manisa/Sarıgöl/Sarıgöl 593 parseldeki 540,00 m210.000.-250.-02.08.2021(0312) 585834012Manisa/Saruhanlı/Nuriye 192 ada 7 parseldeki 252,78 m210.000.-250.-02.08.2021(0312) 585834013Manisa/Saruhanlı/Mütevelli 216 ada 4 parseldeki 217,94 m220.000.-250.-02.08.2021(0312) 585834014Manisa/Kırkağaç/Kayadibi 267 ada 4 parseldeki 6.433,00 m2350.000.-1.000.-02.08.2021(0312) 585834015Amasya/Merkez/Kayabaşı 103 ada 3 parseldeki 3.614,61 m2 ve üzerindeki yapılar40.000.-500.-03.08.2021(0312) 585824016Amasya/Merkez/Kayabaşı 150 ada 3 parseldeki 3.818,39 m2 ve üzerindeki yapılar50.000.-500.-03.08.2021(0312) 585824017Bolu/Mudurnu/Kaygana 91 ada 106 parseldeki 6.852,55 m230.000.-500.-03.08.2021(0312) 585824018Bolu/Mudurnu/Kaygana 91 ada 104-107 parsellerdeki toplam 8.642,49 m2 ve üzerindeki yapı45.000.-500.-03.08.2021(0312) 585824019Çorum/Mecitözü/Camikebir 28 ada 69-70 parsellerdeki toplam 4.192,16 m2 ve üzerindeki yapılar45.000.-500.-03.08.2021(0312) 585824020Edirne/Merkez/Kirişhane 2242 ada 1 parseldeki 11.250 m2 ve üzerindeki yapılar1.500.000.-2.000.-03.08.2021(0312) 585824021Edirne/Keşan/Yukarızaferiye 214 ada 16 parseldeki 415 m2 ve üzerindeki yapılar35.000.-500.-03.08.2021(0312) 585824022Kastamonu/Daday/Merkez 283 ada 2 parseldeki 7.275,74 m2 ve üzerindeki yapılar90.000.-500.-03.08.2021(0312) 585824023Kırklareli/Lüleburgaz/Durak 1492 ada 1 parseldeki 1.515,68 m235.000.-500.-03.08.2021(0312) 585824024Kütahya/Simav/Çavdır 949 ada 5 parseldeki 3.184,83 m2 ve üzerindeki yapılar100.000.-500.-03.08.2021(0312) 585824025Manisa/Soma/Kurtuluş 151 ada 2 parseldeki 2.388 m2 ve üzerindeki yapılar500.000.-1.000.-03.08.2021(0312) 585824026Samsun/Çarşamba/Beyyenice 797 ada 3 parseldeki 8.070,37 m2200.000.-1.000.-03.08.2021(0312) 585824027Ankara/Gölbaşı/Kızılcaşar-İmar 396 ada 3-4-5 parsellerdeki toplam 4.500 m2175.000.-500.-04.08.2021(0312) 585811028Ankara/Gölbaşı/Kızılcaşar-İmar 112246 ada 2 parseldeki 1.060 m2100.000.-500.-04.08.2021(0312) 585811029Ankara/Gölbaşı/Kızılcaşar-İmar 112247 ada 6 parseldeki 1.111 m2100.000.-500.-04.08.2021(0312) 585811030Ankara/Gölbaşı/Virancık-İmar 112592 ada 1-2-3-16 parsellerdeki toplam 4.000 m2900.000.-1.000.-04.08.2021(0312) 585811031İzmir/Menemen/Ahıhıdır 427 ada 27 parseldeki 1.889,55 m2175.000.-500.-04.08.2021(0312) 585811032Konya/Kulu/Zincirlikuyu-Torunlar 103 ada 8 parseldeki 105.857,32 m230.000.-500.-04.08.2021(0312) 585811033Nevşehir/Merkez/2000 Evler 3186 ada 1 parseldeki 12.122,06 m21.500.000.-2.000.-04.08.2021(0312) 585811034Sakarya/Kocaali/Kocaali 898 ada 1 parseldeki 4.566,98 m2350.000.-1.000.-04.08.2021(0312) 585811035Ağrı/Merkez/Suçatağı 227 ada 1 parseldeki 1.722,28 m275.000.-500.-10.08.2021(0312) 585824036Ağrı/Merkez/Suçatağı 227 ada 9 parseldeki 1.845,31 m280.000.-500.-10.08.2021(0312) 585824037Ağrı/Merkez/Suçatağı 228 ada 2 parseldeki 1.747,21 m280.000.-500.-10.08.2021(0312) 585824038Ağrı/Merkez/Suçatağı 228 ada 3 parseldeki 1.747,63 m280.000.-500.-10.08.2021(0312) 585824039Ağrı/Merkez/Suçatağı 230 ada 4 parseldeki 1.841,77 m280.000.-500.-10.08.2021(0312) 585824040Ağrı/Merkez/Suçatağı 230 ada 5 parseldeki 1.863,66 m290.000.-500.-10.08.2021(0312) 585824041Ağrı/Merkez/Suçatağı 241 ada 1 parseldeki 1.736,18 m275.000.-500.-10.08.2021(0312) 585824042Ağrı/Merkez/Suçatağı 241 ada 6 parseldeki 1.874,78 m270.000.-500.-10.08.2021(0312) 5858240

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve imarhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.