Konut Haber Girişi: 05.03.2022 - 20:03, Güncelleme: 06.03.2022 - 21:31

SGK Konutları Satışı Çıkarıldı

 

SGK Konutları Satışı Çıkarıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, İstanbul'da bulunan 17 adet konutu 15 Mart 2022 tarihinde açık artırmayla satacak.
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, İstanbul'da bulunan 17 adet konutu açık artırmayla satacak.  Esenler ilçesi Atışalanı mahallesinde bulunan konutların satış ihalesine katılmak isteyenler, ihale dokümanını İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nde bedelsiz olarak görebilir. Satın alınmak istenilen gayrimenkul için belirlenen şartname satın alma bedeli, tahsilata yetkili bankalara “Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeme yapma” talebiyle müracaatta bulunarak “Beyana Dayalı Tahsilat” menüsünden TCKN veya Vergi Numarası ile 1008 kodundan yatırılacaktır.  Teminat olarak, Devlet İhale Kanunu ile Kamu İhale Kanunu’nda belirtilen tedavüldeki Türk parası, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlar tarafından verilen süresiz kesin teminat mektupları, Resmî Gazete ’de belirlenen günlük bedelleri üzerinden Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetlerin yerine geçen belgeler kabul edilir.  Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin (Kararname Numarası: 423’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23’üncü maddelerine göre (Yönetmeliğin 23’üncü maddesinin (n) bendi hariç olmak üzere) açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır. Kurumumuz 2886 Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp gayrimenkul satış ihalesini yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Satış ihalesi ile ilgili verilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi mahiyetindedir. İhaleye katılmak isteyenler, taşınmazın İhale dokümanını, İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nde bedelsiz olarak görebilir. Satın alınmak istenilen gayrimenkul için belirlenen Şartname satın alma bedeli; tahsilata yetkili bankalara “Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeme yapma” talebiyle müracaatta bulunarak, “Beyana Dayalı Tahsilat” menüsünden TCKN veya Vergi Numarası ile 1008 kodundan yatırılarak, İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nden alınması zorunludur. Teminat olarak, Devlet İhale Kanunu ile Kamu İhale Kanunu’nda belirtilen tedavüldeki Türk parası, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlar tarafından verilen süresiz kesin teminat mektupları, Resmî Gazete ’de belirlenen günlük bedelleri üzerinden Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetlerin yerine geçen belgeler kabul edilir. Başka teminatlar kabul edilmez. Teklif ve belgeler, satın alınmak istenilen gayrimenkulün ihale gününden bir önceki iş günü saat 17:00’ a kadar Sosyal Güvenlik Kurumu, İstanbul İl Müdürlüğü, Pürtelaş Hasanefendi Mahallesi Meclisi Mebusan Caddesi No:43 Fındıklı-Beyoğlu / İSTANBUL adresine teslim edilecektir. Daha fazla bilgi almak isteyenler Kuruma ait; 0212 372 10 00 ’dan 11110 ve 11138 (dahili) veya 0312 585 61 44/ 0 312 585 61 46 / 0312 585 61 47 no.lu telefonlardan bilgi alabilirler. İhale Komisyonuna bizzat müracaat edilerek ihaleye iştirak edilir. Posta ve başka yöntemlerle ihaleye iştirak edip ihaleye katılmayan teklif sahibinin teklifi son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Satın alınmak istenilen gayrimenkule ait teklif ve belgeler teslim tarih ve saatinden sonra idareye ulaşması halinde değerlendirmeye alınmaz. Resmî Gazete’nin 11 Eylül 2014 tarihli ve 29116 sayılı nüshasıyla yürürlüğe giren 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun’un 27’nci maddesi ile değişik 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun Geçici 33’üncü maddesine istinaden KDV’den muaftır.            İhale Aşamasında Teminat Mektubu veya diğer belgelerin asıllarını talep eden iştirakçiler istenilen belgelerin fotokopilerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. İSTANBUL İLİNDE SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Ada Parsel m² Niteliği No Bedel Teminat 823 38 40 Konut A1 Blok 9. Kat No:47 / 1+1 700.000 35.000 823 38 40 Konut A2 Blok 9. Kat No:47 / 1+1 700.000 35.000 823 38 95 Konut A2 Blok 9. Kat No:49 / 2+1 1.600.000 80.000 823 38 95 Konut B1 Blok Z. Kat No:2 / 2+1 1.185.000 59.250 823 38 98 Konut B1 Blok 7. Kat No:40 / 2+1 1.620.000 81.000 823 38 95 Konut B1 Blok 9. Kat No:49 / 2+1 1.600.000 80.000 823 38 98 Konut B1 Blok 9. Kat No:50 / 2+1 1.620.000 81.000 823 38 83 Konut B1 Blok 12.Kat No:61 / 2+1 1.400.000 70.000 823 38 95 Konut B1 Blok 12.Kat No:62 / 2+1 1.600.000 80.000 823 38 98 Konut B2 Blok Z. Kat No:1 / 2+1 1.200.000 60.000 823 38 98 Konut B2 Blok 7. Kat No:46 / 2+1 1.630.000 81.500 823 38 40 Konut B2 Blok 9. Kat No:53 + 1+1 700.000 35.000 823 38 83 Konut B2 Blok 9. Kat No:54 / 2+1 1.400.000 70.000 Ada Parsel Yüzölçümü m² Niteliği Mesken No Bedel Teminat 823 38 95 Konut B2 Blok 9. Kat No:55 / 2+1 1.600.000 80.000 823 38 98 Konut B2 Blok 9. Kat No:56 / 2+1 1.630.000 81.500 1084 4 40 Mesken B1 Blok Z. Kat No:1 / 1+1 315.000 15.750 1084 4 40 Mesken B8 Blok 1.B. Kat No:1 / 1+1 305.000 15.250
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, İstanbul'da bulunan 17 adet konutu 15 Mart 2022 tarihinde açık artırmayla satacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, İstanbul'da bulunan 17 adet konutu açık artırmayla satacak. 

Esenler ilçesi Atışalanı mahallesinde bulunan konutların satış ihalesine katılmak isteyenler, ihale dokümanını İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nde bedelsiz olarak görebilir. Satın alınmak istenilen gayrimenkul için belirlenen şartname satın alma bedeli, tahsilata yetkili bankalara “Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeme yapma” talebiyle müracaatta bulunarak “Beyana Dayalı Tahsilat” menüsünden TCKN veya Vergi Numarası ile 1008 kodundan yatırılacaktır. 

Teminat olarak, Devlet İhale Kanunu ile Kamu İhale Kanunu’nda belirtilen tedavüldeki Türk parası, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlar tarafından verilen süresiz kesin teminat mektupları, Resmî Gazete ’de belirlenen günlük bedelleri üzerinden Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetlerin yerine geçen belgeler kabul edilir. 

Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin (Kararname Numarası:

423’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23’üncü maddelerine göre (Yönetmeliğin 23’üncü maddesinin (n) bendi hariç olmak üzere) açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır.

Kurumumuz 2886 Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp gayrimenkul satış ihalesini yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Satış ihalesi ile ilgili verilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi mahiyetindedir.

İhaleye katılmak isteyenler, taşınmazın İhale dokümanını, İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nde bedelsiz olarak görebilir. Satın alınmak istenilen gayrimenkul için belirlenen Şartname satın alma bedeli; tahsilata yetkili bankalara “Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeme yapma” talebiyle müracaatta bulunarak, “Beyana Dayalı Tahsilat” menüsünden TCKN veya Vergi Numarası ile 1008 kodundan yatırılarak, İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nden alınması zorunludur.

Teminat olarak, Devlet İhale Kanunu ile Kamu İhale Kanunu’nda belirtilen tedavüldeki Türk parası, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlar tarafından verilen süresiz kesin teminat mektupları, Resmî Gazete ’de belirlenen günlük bedelleri üzerinden Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetlerin yerine geçen belgeler kabul edilir. Başka teminatlar kabul edilmez.

Teklif ve belgeler, satın alınmak istenilen gayrimenkulün ihale gününden bir önceki iş günü saat 17:00’ a kadar Sosyal Güvenlik Kurumu, İstanbul İl Müdürlüğü, Pürtelaş Hasanefendi Mahallesi Meclisi Mebusan Caddesi No:43 Fındıklı-Beyoğlu / İSTANBUL adresine teslim edilecektir. Daha fazla bilgi almak isteyenler Kuruma ait; 0212 372 10 00 ’dan 11110 ve 11138 (dahili) veya 0312 585 61 44/ 0 312 585 61 46 / 0312 585 61 47 no.lu telefonlardan bilgi alabilirler.

İhale Komisyonuna bizzat müracaat edilerek ihaleye iştirak edilir. Posta ve başka yöntemlerle ihaleye iştirak edip ihaleye katılmayan teklif sahibinin teklifi son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Satın alınmak istenilen gayrimenkule ait teklif ve belgeler teslim tarih ve saatinden sonra idareye ulaşması halinde değerlendirmeye alınmaz.

Resmî Gazete’nin 11 Eylül 2014 tarihli ve 29116 sayılı nüshasıyla yürürlüğe giren 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun’un 27’nci maddesi ile değişik 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun Geçici 33’üncü maddesine istinaden KDV’den muaftır.           

İhale Aşamasında Teminat Mektubu veya diğer belgelerin asıllarını talep eden iştirakçiler istenilen belgelerin fotokopilerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

İSTANBUL İLİNDE SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

Ada

Parsel

Niteliği

No

Bedel

Teminat

823

38

40

Konut

A1 Blok 9. Kat No:47 / 1+1

700.000

35.000

823

38

40

Konut

A2 Blok 9. Kat No:47 / 1+1

700.000

35.000

823

38

95

Konut

A2 Blok 9. Kat No:49 / 2+1

1.600.000

80.000

823

38

95

Konut

B1 Blok Z. Kat No:2 / 2+1

1.185.000

59.250

823

38

98

Konut

B1 Blok 7. Kat No:40 / 2+1

1.620.000

81.000

823

38

95

Konut

B1 Blok 9. Kat No:49 / 2+1

1.600.000

80.000

823

38

98

Konut

B1 Blok 9. Kat No:50 / 2+1

1.620.000

81.000

823

38

83

Konut

B1 Blok 12.Kat No:61 / 2+1

1.400.000

70.000

823

38

95

Konut

B1 Blok 12.Kat No:62 / 2+1

1.600.000

80.000

823

38

98

Konut

B2 Blok Z. Kat No:1 / 2+1

1.200.000

60.000

823

38

98

Konut

B2 Blok 7. Kat No:46 / 2+1

1.630.000

81.500

823

38

40

Konut

B2 Blok 9. Kat No:53 + 1+1

700.000

35.000

823

38

83

Konut

B2 Blok 9. Kat No:54 / 2+1

1.400.000

70.000

Ada

Parsel

Yüzölçümü m²

Niteliği

Mesken No

Bedel

Teminat

823

38

95

Konut

B2 Blok 9. Kat No:55 / 2+1

1.600.000

80.000

823

38

98

Konut

B2 Blok 9. Kat No:56 / 2+1

1.630.000

81.500

1084

4

40

Mesken

B1 Blok Z. Kat No:1 / 1+1

315.000

15.750

1084

4

40

Mesken

B8 Blok 1.B. Kat No:1 / 1+1

305.000

15.250

İstanbul HABERİ

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve imarhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.