(İHA) - İhlas Haber Ajansı | Haber Girişi: 31.05.2019 - 23:36, Güncelleme: 27.08.2021 - 19:24

Sincan Belediyesi 98 Arsasını Satıyor

 

Sincan Belediyesi 98 Arsasını Satıyor

Sincan Belediye Başkanlığı, 98 adet arsanın satış ihalesini gerçekleştirecek. Türkobası Mahallesinde 778 ve 1391 nolu kadastro parsellerinde yapılan imar çalışması sonucu Belediye adına tescil edilen imar planında sanayi arsası olarak belirlenmiş 98 adet parselin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35'inci maddesinin ( a ) fıkrası hükümleri çerçevesinde kapalı teklif usulü ile satış ihalesi, 12 Haziran 2019 tarihinde saat 16:00’da Tandoğan Mahallesi Zeki Uğur Caddesi No:7 2. Kat Meclis Toplantı Salonu 06930 Sincan/Ankara'da yapılacak. 1. İdareye İlişkin Bilgiler:1.1. İdarenin:a) Adı : Sincan Belediye Başkanlığıb) Adresi : Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 Sincan/Ankarac) Telefon ve faks numarası : 4444762/347 - 3122711272d) Elektronik posta adresi : sincanbelediyesi@sincan.bel.tr.e) İlgili personel : Mete BULUM1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler. 2. İhalenin Konusu:2.1. İhalenin konusu; Türkobası Mahallesinde 778 ve 1391 nolu kadastro parsellerinde yapılan imar çalışması sonucu Belediyemiz adına tescil edilen imar planında sanayi arsası olarak belirlenmiş 98 adet parselin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35. maddesinin ( a ) fıkrası hükümleri çerçevesinde 12.06.2019 tarihinde saat 16:00’da Kapalı Teklif Usulü ile satılması.2.2. Arsanın Evsafı, Muhammen bedeli, İhale Tarihi ve Saati:Bu ihaleye ait taşınmazın Muhammen bedeli: 10.880.347,21 TL.’ dir.İhale Tarihi ve Saati: 12.06.2019 tarihinde saat 16:00’ dir. 3-İhale tarih, saat ve yeri: Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın ihalesi, Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No:7 2. Kat Meclis Toplantı Salonu 06930 Sincan/ANKARA adresinde 12.06.2019 tarihinde saat 16:00’da yapılacaktır. Teklifler en geç 12.06.2019 tarihinde saat 16:00’a kadar aynı adreste bulunan 1. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecektir. 4.İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak teslim etmeleri gerekmektedir.4.1.İstekli Gerçek Kişi İse:a) Kanuni ikametgâh belgesi ( Telefon ve varsa fax numarası belgeye eklenecektir. )b) Noter tasdikli imza beyannamesi,c) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,ç) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,d) Noter onaylı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti,e) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (Geçici Teminat bedeli muhammen bedelin en az % 3’ dür.) ( Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir. )4.2. İstekli Tüzel Kişilik İse:a) İsteklinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,b) Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirket adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve vekile ait imza sirküleri,c) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi ( Yazılı olarak ),ç) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (Geçici Teminat bedeli muhammen bedelin en az % 3’ dür.) ( Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.),d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname, 5. İhale ile ilgili şartname ve eklerin satış bedeli 250,00 TL olup, Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 6. İhaleye iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar. 7. İhale şartnamesinin posta yoluyla satışı yapılmayacaktır. 8. İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir. Sincan Belediyesi Satılık Arsalar S.N.AdaParselAlan(m²)İmar Durumu110229712000EMSAL 1.00 KAT 2210229722000EMSAL 1.00 KAT 2310229732001,56EMSAL 1.00 KAT 2410229811000EMSAL 1.00 KAT 2510229821000EMSAL 1.00 KAT 2610229831000EMSAL 1.00 KAT 2710229841000EMSAL 1.00 KAT 2810229851000EMSAL 1.00 KAT 2910229861000EMSAL 1.00 KAT 21010229871993,55EMSAL 1.00 KAT 21110229881000EMSAL 1.00 KAT 21210229891000EMSAL 1.00 KAT 213102298101000EMSAL 1.00 KAT 214102298111000EMSAL 1.00 KAT 215102298121000EMSAL 1.00 KAT 216102298131000EMSAL 1.00 KAT 21710229912064,47EMSAL 1.00 KAT 21810229922010,41EMSAL 1.00 KAT 21910229932004,14EMSAL 1.00 KAT 22010229942000EMSAL 1.00 KAT 22110229952000EMSAL 1.00 KAT 22210229962000EMSAL 1.00 KAT 22310229972000EMSAL 1.00 KAT 22410229982000EMSAL 1.00 KAT 22510229992010,02EMSAL 1.00 KAT 22610230012031EMSAL 1.00 KAT 22710230022000EMSAL 1.00 KAT 22810230032000EMSAL 1.00 KAT 22910230042000EMSAL 1.00 KAT 23010230052000EMSAL 1.00 KAT 23110230062000EMSAL 1.00 KAT 23210230072000EMSAL 1.00 KAT 2     3310230082000EMSAL 1.00 KAT 23410230092000EMSAL 1.00 KAT 235102300102015,93EMSAL 1.00 KAT 23610230112021,01EMSAL 1.00 KAT 23710230122008,73EMSAL 1.00 KAT 23810230132000EMSAL 1.00 KAT 23910230211011,56EMSAL 1.00 KAT 24010230221000EMSAL 1.00 KAT 24110230231000EMSAL 1.00 KAT 24210230241000EMSAL 1.00 KAT 24310230251000EMSAL 1.00 KAT 24410230261000EMSAL 1.00 KAT 24510230271000EMSAL 1.00 KAT 24610230281000EMSAL 1.00 KAT 24710230291000EMSAL 1.00 KAT 24810230414037,2EMSAL 1.00 KAT 24910231212013,61EMSAL 1.00 KAT 25010231221000EMSAL 1.00 KAT 25110231231000EMSAL 1.00 KAT 25210231241000EMSAL 1.00 KAT 25310231251000EMSAL 1.00 KAT 25410231261000EMSAL 1.00 KAT 25510231271000EMSAL 1.00 KAT 25610231281000EMSAL 1.00 KAT 25710231291000EMSAL 1.00 KAT 25810231412096,73EMSAL 1.00 KAT 25910231421000EMSAL 1.00 KAT 26010231431000EMSAL 1.00 KAT 26110231452064,8EMSAL 1.00 KAT 26210231612048,22EMSAL 1.00 KAT 26310231621000EMSAL 1.00 KAT 26410231631000EMSAL 1.00 KAT 26510231641011,5EMSAL 1.00 KAT 26610231651011,5EMSAL 1.00 KAT 26710231661000EMSAL 1.00 KAT 26810231672042,41EMSAL 1.00 KAT 2691023261500EMSAL 1.00 KAT 2701023262500EMSAL 1.00 KAT 2711023263500EMSAL 1.00 KAT 2721023264500EMSAL 1.00 KAT 2731023265500EMSAL 1.00 KAT 2741023266500EMSAL 1.00 KAT 2751023267500EMSAL 1.00 KAT 2761023268500EMSAL 1.00 KAT 2771023269500EMSAL 1.00 KAT 27810232610500EMSAL 1.00 KAT 27910232611500EMSAL 1.00 KAT 28010232612500EMSAL 1.00 KAT 28110232613500EMSAL 1.00 KAT 28210232614500EMSAL 1.00 KAT 28310232615500EMSAL 1.00 KAT 28410232616500EMSAL 1.00 KAT 2851023271500EMSAL 1.00 KAT 2861023272500EMSAL 1.00 KAT 2871023273500EMSAL 1.00 KAT 2881023274500EMSAL 1.00 KAT 2891023275500EMSAL 1.00 KAT 2901023276500EMSAL 1.00 KAT 2911023277500EMSAL 1.00 KAT 2921023278500EMSAL 1.00 KAT 2931023279500EMSAL 1.00 KAT 29410232710500EMSAL 1.00 KAT 29510232711500EMSAL 1.00 KAT 29610232712500EMSAL 1.00 KAT 29710232713500EMSAL 1.00 KAT 29810232714500EMSAL 1.00 KAT 2 Sincan İmar Haberleri

Sincan Belediye Başkanlığı, 98 adet arsanın satış ihalesini gerçekleştirecek.

Türkobası Mahallesinde 778 ve 1391 nolu kadastro parsellerinde yapılan imar çalışması sonucu Belediye adına tescil edilen imar planında sanayi arsası olarak belirlenmiş 98 adet parselin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35'inci maddesinin ( a ) fıkrası hükümleri çerçevesinde kapalı teklif usulü ile satış ihalesi, 12 Haziran 2019 tarihinde saat 16:00’da Tandoğan Mahallesi Zeki Uğur Caddesi No:7 2. Kat Meclis Toplantı Salonu 06930 Sincan/Ankara'da yapılacak.

1. İdareye İlişkin Bilgiler:
1.1. İdarenin:

a) Adı : Sincan Belediye Başkanlığı
b) Adresi : Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 Sincan/Ankara
c) Telefon ve faks numarası : 4444762/347 - 3122711272
d) Elektronik posta adresi : sincanbelediyesi@sincan.bel.tr.
e) İlgili personel : Mete BULUM
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

2. İhalenin Konusu:
2.1. İhalenin konusu; Türkobası Mahallesinde 778 ve 1391 nolu kadastro parsellerinde yapılan imar çalışması sonucu Belediyemiz adına tescil edilen imar planında sanayi arsası olarak belirlenmiş 98 adet parselin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35. maddesinin ( a ) fıkrası hükümleri çerçevesinde 12.06.2019 tarihinde saat 16:00’da Kapalı Teklif Usulü ile satılması.
2.2. Arsanın Evsafı, Muhammen bedeli, İhale Tarihi ve Saati:
Bu ihaleye ait taşınmazın Muhammen bedeli: 10.880.347,21 TL.’ dir.
İhale Tarihi ve Saati: 12.06.2019 tarihinde saat 16:00’ dir.

3-İhale tarih, saat ve yeri: Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın ihalesi, Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No:7 2. Kat Meclis Toplantı Salonu 06930 Sincan/ANKARA adresinde 12.06.2019 tarihinde saat 16:00’da yapılacaktır.

Teklifler en geç 12.06.2019 tarihinde saat 16:00’a kadar aynı adreste bulunan 1. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.

4.İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:
İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak teslim etmeleri gerekmektedir.
4.1.İstekli Gerçek Kişi İse:
a) Kanuni ikametgâh belgesi ( Telefon ve varsa fax numarası belgeye eklenecektir. )
b) Noter tasdikli imza beyannamesi,
c) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,
ç) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
d) Noter onaylı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti,
e) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (Geçici Teminat bedeli muhammen bedelin en az % 3’ dür.) ( Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir. )
4.2. İstekli Tüzel Kişilik İse:
a) İsteklinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,
b) Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirket adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve vekile ait imza sirküleri,
c) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi ( Yazılı olarak ),
ç) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (Geçici Teminat bedeli muhammen bedelin en az % 3’ dür.) ( Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.),
d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

5. İhale ile ilgili şartname ve eklerin satış bedeli 250,00 TL olup, Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

6. İhaleye iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar.

7. İhale şartnamesinin posta yoluyla satışı yapılmayacaktır.

8. İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.

Sincan Belediyesi Satılık Arsalar S.N.AdaParselAlan(m²)İmar Durumu110229712000EMSAL 1.00 KAT 2210229722000EMSAL 1.00 KAT 2310229732001,56EMSAL 1.00 KAT 2410229811000EMSAL 1.00 KAT 2510229821000EMSAL 1.00 KAT 2610229831000EMSAL 1.00 KAT 2710229841000EMSAL 1.00 KAT 2810229851000EMSAL 1.00 KAT 2910229861000EMSAL 1.00 KAT 21010229871993,55EMSAL 1.00 KAT 21110229881000EMSAL 1.00 KAT 21210229891000EMSAL 1.00 KAT 213102298101000EMSAL 1.00 KAT 214102298111000EMSAL 1.00 KAT 215102298121000EMSAL 1.00 KAT 216102298131000EMSAL 1.00 KAT 21710229912064,47EMSAL 1.00 KAT 21810229922010,41EMSAL 1.00 KAT 21910229932004,14EMSAL 1.00 KAT 22010229942000EMSAL 1.00 KAT 22110229952000EMSAL 1.00 KAT 22210229962000EMSAL 1.00 KAT 22310229972000EMSAL 1.00 KAT 22410229982000EMSAL 1.00 KAT 22510229992010,02EMSAL 1.00 KAT 22610230012031EMSAL 1.00 KAT 22710230022000EMSAL 1.00 KAT 22810230032000EMSAL 1.00 KAT 22910230042000EMSAL 1.00 KAT 23010230052000EMSAL 1.00 KAT 23110230062000EMSAL 1.00 KAT 23210230072000EMSAL 1.00 KAT 2     3310230082000EMSAL 1.00 KAT 23410230092000EMSAL 1.00 KAT 235102300102015,93EMSAL 1.00 KAT 23610230112021,01EMSAL 1.00 KAT 23710230122008,73EMSAL 1.00 KAT 23810230132000EMSAL 1.00 KAT 23910230211011,56EMSAL 1.00 KAT 24010230221000EMSAL 1.00 KAT 24110230231000EMSAL 1.00 KAT 24210230241000EMSAL 1.00 KAT 24310230251000EMSAL 1.00 KAT 24410230261000EMSAL 1.00 KAT 24510230271000EMSAL 1.00 KAT 24610230281000EMSAL 1.00 KAT 24710230291000EMSAL 1.00 KAT 24810230414037,2EMSAL 1.00 KAT 24910231212013,61EMSAL 1.00 KAT 25010231221000EMSAL 1.00 KAT 25110231231000EMSAL 1.00 KAT 25210231241000EMSAL 1.00 KAT 25310231251000EMSAL 1.00 KAT 25410231261000EMSAL 1.00 KAT 25510231271000EMSAL 1.00 KAT 25610231281000EMSAL 1.00 KAT 25710231291000EMSAL 1.00 KAT 25810231412096,73EMSAL 1.00 KAT 25910231421000EMSAL 1.00 KAT 26010231431000EMSAL 1.00 KAT 26110231452064,8EMSAL 1.00 KAT 26210231612048,22EMSAL 1.00 KAT 26310231621000EMSAL 1.00 KAT 26410231631000EMSAL 1.00 KAT 26510231641011,5EMSAL 1.00 KAT 26610231651011,5EMSAL 1.00 KAT 26710231661000EMSAL 1.00 KAT 26810231672042,41EMSAL 1.00 KAT 2691023261500EMSAL 1.00 KAT 2701023262500EMSAL 1.00 KAT 2711023263500EMSAL 1.00 KAT 2721023264500EMSAL 1.00 KAT 2731023265500EMSAL 1.00 KAT 2741023266500EMSAL 1.00 KAT 2751023267500EMSAL 1.00 KAT 2761023268500EMSAL 1.00 KAT 2771023269500EMSAL 1.00 KAT 27810232610500EMSAL 1.00 KAT 27910232611500EMSAL 1.00 KAT 28010232612500EMSAL 1.00 KAT 28110232613500EMSAL 1.00 KAT 28210232614500EMSAL 1.00 KAT 28310232615500EMSAL 1.00 KAT 28410232616500EMSAL 1.00 KAT 2851023271500EMSAL 1.00 KAT 2861023272500EMSAL 1.00 KAT 2871023273500EMSAL 1.00 KAT 2881023274500EMSAL 1.00 KAT 2891023275500EMSAL 1.00 KAT 2901023276500EMSAL 1.00 KAT 2911023277500EMSAL 1.00 KAT 2921023278500EMSAL 1.00 KAT 2931023279500EMSAL 1.00 KAT 29410232710500EMSAL 1.00 KAT 29510232711500EMSAL 1.00 KAT 29610232712500EMSAL 1.00 KAT 29710232713500EMSAL 1.00 KAT 29810232714500EMSAL 1.00 KAT 2 Sincan İmar Haberleri
Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve imarhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.