Arsa (ÇŞB) - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Haber Girişi: 07.07.2021 - 12:06, Güncelleme: 21.01.2022 - 17:11

Yozgat'da Hazineye Ait Taşınmazlar Satılacaktır

 

Yozgat'da Hazineye Ait Taşınmazlar Satılacaktır

Yozgat Boğazlayan'da Hazineye ait arsa vasıflı 124 adet taşınmaz malın satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizasında gösterilen tarih ve saatte Boğazlıyan Hükümet Konağı (Kaymakamlık Binası) 2. katında bulunan Toplantı odasında toplanacak olan komisyon huzurunda 27 Temmuz 2021 tarihinde yapılacaktır.
Aşağıda nitelikleri belirtilen Hazine’ ye ait arsa vasıflı 124 adet taşınmaz malın satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizasında gösterilen tarih ve saatte Boğazlıyan Hükümet Konağı (Kaymakamlık Binası) 2. katında bulunan Toplantı odasında toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için; Gerçek kişilerin, ikametgâh ilmühaberlerini, nüfus kayıt örneği veya nüfus cüzdanının arkalı-önlü fotokopisini ve Türkiye’de adres beyanını, vekâleten katılacakların noter tasdikli vekâletnameyi,Taşınmazın satışına ait geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuzun(mevduat veya katılım bankalarının verecekleri 2886 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler),Tüzel Kişilerde idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişiliklerinin ise yukarıdaki belirtilen (a) ve (b) şartlarından ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgenin, ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir. 4706 sayılı Kanun gereğince; Taşınmazların satış ihale bedeli peşin yatırılabileceği gibi,  talep edilmesi halinde satış bedelinin 1/4 ‘ü peşin olarak kalanına kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda eşit taksitlerle ödeme yapılabilecektir. İhale bedeli üzerinden Döner Sermaye Ücreti ayrıca tahsil edilecektir. Hazineye ait taşınmaz malların satışı KDV’ ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaftır. Hazine tarafından satışı yapılan taşınmaz mallar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir. İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Boğazlıyan Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Teklifler posta ile de verilebilir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Tel: 0 (354) 645 10 19 YOZGAT BOĞAZLIYAN SATIŞA SUNULAN TAŞINMAZLAR S.NoMahalle/KöyAdaParselCinsiYüzölçümüİmarDurumuBedelTeminat1Sırçalı - Mevlana2355Arsa3624,06BesihaneBoş58.00017.4002Sırçalı - Mevlana2353Arsa3595,66BesihaneBoş57.55017.2503Sırçalı - Mevlana2354Arsa3601,07BesihaneBoş57.65017.2504Sırçalı - Mevlana2352Arsa3591,14BesihaneBoş57.50017.2505Sırçalı - Mevlana2351Arsa3571,55BesihaneBoş57.15017.1006Sırçalı - Mevlana2347Arsa7250,70BesihaneBoş159.60039.9007Sırçalı - Mevlana2346Arsa7250,25BesihaneBoş159.60039.9008Sırçalı - Mevlana2345Arsa7250,17BesihaneBoş159.60039.9009Sırçalı - Mevlana2344Arsa7250,38BesihaneBoş159.60039.90010Sırçalı - Mevlana2343Arsa7250,14BesihaneBoş159.60039.90011Sırçalı - Mevlana107253Arsa1221,15Yerleşim AlanıBoş26.9008.00012Sırçalı - Mevlana107269Arsa862,81Yerleşim AlanıBoş19.0005.70013Sırçalı - Mevlana107270Arsa1341,57Yerleşim AlanıBoş36.25010.50014Sırçalı - Mevlana107273Arsa812,97Yerleşim AlanıBoş22.0006.50015Sırçalı - Mevlana107274Arsa806,02Yerleşim AlanıBoş21.8006.50016Sırçalı - Mevlana107276Arsa812,05Yerleşim AlanıBoş19.5005.80017Sırçalı - Mevlana107277Arsa1024,69Yerleşim AlanıBoş24.6007.30018Sırçalı - Mevlana107260Arsa1320,78Yerleşim AlanıBoş29.1008.70019Sırçalı - Mevlana107278Arsa1492,20Yerleşim AlanıBoş40.30012.00020Sırçalı - Mevlana107279Arsa882,52Yerleşim AlanıBoş23.8507.10021Sırçalı - Mevlana1284Arsa370,93Yerleşim AlanıBoş8.2002.40022Sırçalı - Mevlana1285Arsa448,19Yerleşim AlanıBoş9.9002.90023Sırçalı - Mevlana1286Arsa528,62Yerleşim AlanıBoş11.6503.40024Sırçalı - Mevlana1287Arsa364,55Yerleşim AlanıBoş8.0502.40025Sırçalı - Mevlana1288Arsa298,05Yerleşim AlanıBoş6.6001.90026Sırçalı - Mevlana12812Arsa766,21Yerleşim AlanıBoş16.9005.00027Sırçalı - Mevlana12813Arsa839,96Yerleşim AlanıBoş18.5005.50028Sırçalı - Mevlana12817Arsa548,82Yerleşim AlanıBoş12.1003.50029Sırçalı - Mevlana12818Arsa508,70Yerleşim AlanıBoş11.2003.30030Sırçalı - Mevlana12819Arsa468,58Yerleşim AlanıBoş10.3503.10031Sırçalı - Mevlana12820Arsa408,17Yerleşim AlanıBoş9.0002.70032Sırçalı - Mevlana12821Arsa444,88Yerleşim AlanıBoş9.8002.90033Sırçalı - Mevlana12822Arsa485,61Yerleşim AlanıBoş10.7003.20034Sırçalı - Mevlana12823Arsa505,62Yerleşim AlanıBoş12.6503.70035Sırçalı - Mevlana12824Arsa752,11Yerleşim AlanıBoş20.3506.10036Sırçalı - Mevlana12825Arsa595,80Yerleşim AlanıBoş16.1004.80037Sırçalı - Mevlana107261Arsa1012,71Yerleşim AlanıBoş22.3006.60038Sırçalı - Mevlana12826Arsa546,44Yerleşim AlanıBoş13.7004.00039Sırçalı - Mevlana12827Arsa521,08Yerleşim AlanıBoş11.5003.40040Sırçalı - Mevlana12828Arsa488,11Yerleşim AlanıBoş10.7503.20041Sırçalı - Mevlana12829Arsa487,44Yerleşim AlanıBoş10.7503.20042Sırçalı - Mevlana12830Arsa555,65Yerleşim AlanıBoş12.2503.60043Sırçalı - Mevlana12831Arsa612,34Yerleşim AlanıBoş13.5004.00044Sırçalı - Mevlana12832Arsa660,11Yerleşim AlanıBoş14.5504.30045Sırçalı - Mevlana12833Arsa773,63Yerleşim AlanıBoş17.0505.10046Sırçalı - Mevlana12836Arsa31,42Yerleşim AlanıBoş55016047Sırçalı - Mevlana12837Arsa67,98Yerleşim AlanıBoş1.20035048Sırçalı - Mevlana102428Arsa1395,60Yerleşim AlanıBoş26.5507.90049Sırçalı - Mevlana102429Arsa1240,91Yerleşim AlanıBoş23.6007.00050Sırçalı - Mevlana102430Arsa3270,93Yerleşim AlanıBoş65.50019.50051Sırçalı - Mevlana102431Arsa1542,87Yerleşim AlanıBoş33.95010.00052Sırçalı - Mevlana102432Arsa1244,12Yerleşim AlanıBoş27.4008.20053Sırçalı - Mevlana102433Arsa952,16Yerleşim AlanıBoş19.0505.70054Sırçalı - Mevlana102434Arsa3599Yerleşim AlanıBoş72.00021.50055Sırçalı - Mevlana107262Arsa798,65Yerleşim AlanıBoş19.2005.70056Sırçalı - Mevlana102435Arsa951,35Yerleşim AlanıBoş20.9506.20057Sırçalı - Mevlana102436Arsa928,07Yerleşim AlanıBoş20.4506.10058Sırçalı - Mevlana102437Arsa970,08Yerleşim AlanıBoş21.3506.40059Sırçalı - Mevlana102438Arsa1185,58Yerleşim AlanıBoş26.1007.80060Sırçalı - Mevlana102439Arsa1082,79Yerleşim AlanıBoş23.8507.00061Sırçalı - Mevlana102440Arsa1081,91Yerleşim AlanıBoş23.8507.00062Sırçalı - Mevlana102441Arsa1046,61Yerleşim AlanıBoş23.0506.90063Sırçalı - Mevlana102442Arsa1011,31Yerleşim AlanıBoş22.2506.50064Sırçalı - Mevlana102443Arsa983,76Yerleşim AlanıBoş21.6506.40065Sırçalı - Mevlana102444Arsa917,17Yerleşim AlanıBoş20.2006.00066Sırçalı - Mevlana102445Arsa832,91Yerleşim AlanıBoş18.3505.50067Sırçalı - Mevlana102447Arsa2875,87Ticaret AlanıBoş60.40018.00068Sırçalı - Mevlana102448Arsa5558,03Yerleşim AlanıBoş150.10045.00069Sırçalı - Mevlana102451Arsa1348,47Yerleşim AlanıBoş36.45010.00070Sırçalı - Mevlana102452Arsa879,22Yerleşim AlanıBoş23.7507.00071Sırçalı - Mevlana102453Arsa875,40Yerleşim AlanıBoş21.0506.30072Sırçalı - Mevlana102454Arsa875,40Yerleşim AlanıBoş21.0506.30073Sırçalı - Mevlana102455Arsa875,38Yerleşim AlanıBoş21.0506.30074Sırçalı - Mevlana107263Arsa1405,94Yerleşim AlanıBoş38.00011.00075Sırçalı - Mevlana102457Arsa991,98Yerleşim AlanıBoş21.8506.50076Sırçalı - Mevlana102458Arsa999,62Yerleşim AlanıBoş22.0006.50077Sırçalı - Mevlana102459Arsa999,59Yerleşim AlanıBoş22.0006.50078Sırçalı - Mevlana102460Arsa999,64Yerleşim AlanıBoş24.0007.20079Sırçalı - Mevlana102461Arsa1004Yerleşim AlanıBoş27.1508.00080Sırçalı - Mevlana102462Arsa1410,16Yerleşim AlanıBoş38.10011.00081Sırçalı - Mevlana102465Arsa104,90Yerleşim AlanıBoş2.35070082Sırçalı - Mevlana102467Arsa557,89Yerleşim AlanıBoş15.1004.50083Sırçalı - Mevlana12210Arsa141,43Yerleşim AlanıBoş3.85011.50084Sırçalı - Mevlana12216Arsa42,71Yerleşim AlanıBoş90027085Sırçalı - Mevlana12220Arsa785,53Yerleşim AlanıBoş17.3005.00086Sırçalı - Mevlana12221Arsa783,11Yerleşim AlanıBoş17.2505.00087Sırçalı - Mevlana12222Arsa739,81Yerleşim AlanıBoş16.3004.80088Sırçalı - Mevlana12223Arsa618,29Yerleşim AlanıBoş13.6504.00089Sırçalı - Mevlana12224Arsa58,94Yerleşim AlanıBoş1.15034090Sırçalı - Mevlana12225Arsa1050Yerleşim AlanıBoş23.1006.90091Sırçalı - Mevlana12226Arsa1100Yerleşim AlanıBoş24.2007.20092Sırçalı - Mevlana107264Arsa900Yerleşim AlanıBoş21.6006.40093Sırçalı - Mevlana12227Arsa850Yerleşim AlanıBoş18.7005.60094Sırçalı - Mevlana12228Arsa850Yerleşim AlanıBoş18.7005.50095Sırçalı - Mevlana12229Arsa850,21Yerleşim AlanıBoş18.7505.50096Sırçalı - Mevlana12230Arsa850Yerleşim AlanıBoş18.7005.50097Sırçalı - Mevlana12231Arsa1000Yerleşim AlanıBoş22.0006.50098Sırçalı - Mevlana12232Arsa955,70Yerleşim AlanıBoş21.0506.30099Sırçalı - Mevlana12233Arsa950Yerleşim AlanıBoş20.9006.200100Sırçalı - Mevlana12234Arsa925Yerleşim AlanıBoş20.3506.000101Sırçalı - Mevlana12235Arsa925Yerleşim AlanıBoş20.3506.000102Sırçalı - Mevlana12236Arsa950Yerleşim AlanıBoş20.9006.200103Sırçalı - Mevlana12239Arsa360,01Yerleşim AlanıBoş7.9502.300104Sırçalı - Mevlana12240Arsa1706,43Yerleşim AlanıBoş46.10013.500105Sırçalı - Mevlana10821Arsa1149,02Yerleşim AlanıBoş31.0509.300106Sırçalı - Mevlana10822Arsa965,21Yerleşim AlanıBoş23.2006.900107Sırçalı - Mevlana10823Arsa727,46Yerleşim AlanıBoş17.5005.200108Sırçalı - Mevlana10824Arsa718,71Yerleşim AlanıBoş17.2505.100109Sırçalı - Mevlana10825Arsa2167,07Yerleşim AlanıBoş58.55017.500110Sırçalı - Mevlana10826Arsa1518,51Yerleşim AlanıBoş41.00012.300111Sırçalı - Mevlana107265Arsa1121,47Yerleşim AlanıBoş24.7007.400112Sırçalı - Mevlana10827Arsa1010,03Yerleşim AlanıBoş22.2506.600113Sırçalı - Mevlana10828Arsa1031,20Yerleşim AlanıBoş22.7006.800114Sırçalı - Mevlana10829Arsa1013,44Yerleşim AlanıBoş22.3006.600115Sırçalı - Mevlana10831Arsa1032,20Yerleşim AlanıBoş22.7506.800116Sırçalı - Mevlana10832Arsa1014,14Yerleşim AlanıBoş22.3506.700117Sırçalı - Mevlana10833Arsa1182,85Yerleşim AlanıBoş20.1506.000118Sırçalı - Mevlana10835Arsa707,40Yerleşim AlanıBoş15.6004.500119Sırçalı - Mevlana10836Arsa722,33Yerleşim AlanıBoş15.9004.700120Sırçalı - Mevlana10837Arsa998,77Yerleşim AlanıBoş22.0006.600121Sırçalı - Mevlana10838Arsa5,48Yerleşim AlanıBoş110,3030122Sırçalı - Mevlana10839Arsa1068,56Yerleşim AlanıBoş21.4006.400123Sırçalı - Mevlana10840Arsa871,42Yerleşim AlanıBoş17.4505.200124Sırçalı - Mevlana107266Arsa1357,96Yerleşim AlanıBoş29.9008.900 Boğazlıyan İmar Haberleri
Yozgat Boğazlayan'da Hazineye ait arsa vasıflı 124 adet taşınmaz malın satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizasında gösterilen tarih ve saatte Boğazlıyan Hükümet Konağı (Kaymakamlık Binası) 2. katında bulunan Toplantı odasında toplanacak olan komisyon huzurunda 27 Temmuz 2021 tarihinde yapılacaktır.

Aşağıda nitelikleri belirtilen Hazine’ ye ait arsa vasıflı 124 adet taşınmaz malın satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizasında gösterilen tarih ve saatte Boğazlıyan Hükümet Konağı (Kaymakamlık Binası) 2. katında bulunan Toplantı odasında toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

Gerçek kişilerin, ikametgâh ilmühaberlerini, nüfus kayıt örneği veya nüfus cüzdanının arkalı-önlü fotokopisini ve Türkiye’de adres beyanını, vekâleten katılacakların noter tasdikli vekâletnameyi,Taşınmazın satışına ait geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuzun(mevduat veya katılım bankalarının verecekleri 2886 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler),Tüzel Kişilerde idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişiliklerinin ise yukarıdaki belirtilen (a) ve (b) şartlarından ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgenin, ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.

4706 sayılı Kanun gereğince; Taşınmazların satış ihale bedeli peşin yatırılabileceği gibi,  talep edilmesi halinde satış bedelinin 1/4 ‘ü peşin olarak kalanına kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda eşit taksitlerle ödeme yapılabilecektir.

İhale bedeli üzerinden Döner Sermaye Ücreti ayrıca tahsil edilecektir. Hazineye ait taşınmaz malların satışı KDV’ ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaftır. Hazine tarafından satışı yapılan taşınmaz mallar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Boğazlıyan Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir.

Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Teklifler posta ile de verilebilir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Tel: 0 (354) 645 10 19

YOZGAT BOĞAZLIYAN SATIŞA SUNULAN TAŞINMAZLAR S.NoMahalle/KöyAdaParselCinsiYüzölçümüİmarDurumuBedelTeminat1Sırçalı - Mevlana2355Arsa3624,06BesihaneBoş58.00017.4002Sırçalı - Mevlana2353Arsa3595,66BesihaneBoş57.55017.2503Sırçalı - Mevlana2354Arsa3601,07BesihaneBoş57.65017.2504Sırçalı - Mevlana2352Arsa3591,14BesihaneBoş57.50017.2505Sırçalı - Mevlana2351Arsa3571,55BesihaneBoş57.15017.1006Sırçalı - Mevlana2347Arsa7250,70BesihaneBoş159.60039.9007Sırçalı - Mevlana2346Arsa7250,25BesihaneBoş159.60039.9008Sırçalı - Mevlana2345Arsa7250,17BesihaneBoş159.60039.9009Sırçalı - Mevlana2344Arsa7250,38BesihaneBoş159.60039.90010Sırçalı - Mevlana2343Arsa7250,14BesihaneBoş159.60039.90011Sırçalı - Mevlana107253Arsa1221,15Yerleşim AlanıBoş26.9008.00012Sırçalı - Mevlana107269Arsa862,81Yerleşim AlanıBoş19.0005.70013Sırçalı - Mevlana107270Arsa1341,57Yerleşim AlanıBoş36.25010.50014Sırçalı - Mevlana107273Arsa812,97Yerleşim AlanıBoş22.0006.50015Sırçalı - Mevlana107274Arsa806,02Yerleşim AlanıBoş21.8006.50016Sırçalı - Mevlana107276Arsa812,05Yerleşim AlanıBoş19.5005.80017Sırçalı - Mevlana107277Arsa1024,69Yerleşim AlanıBoş24.6007.30018Sırçalı - Mevlana107260Arsa1320,78Yerleşim AlanıBoş29.1008.70019Sırçalı - Mevlana107278Arsa1492,20Yerleşim AlanıBoş40.30012.00020Sırçalı - Mevlana107279Arsa882,52Yerleşim AlanıBoş23.8507.10021Sırçalı - Mevlana1284Arsa370,93Yerleşim AlanıBoş8.2002.40022Sırçalı - Mevlana1285Arsa448,19Yerleşim AlanıBoş9.9002.90023Sırçalı - Mevlana1286Arsa528,62Yerleşim AlanıBoş11.6503.40024Sırçalı - Mevlana1287Arsa364,55Yerleşim AlanıBoş8.0502.40025Sırçalı - Mevlana1288Arsa298,05Yerleşim AlanıBoş6.6001.90026Sırçalı - Mevlana12812Arsa766,21Yerleşim AlanıBoş16.9005.00027Sırçalı - Mevlana12813Arsa839,96Yerleşim AlanıBoş18.5005.50028Sırçalı - Mevlana12817Arsa548,82Yerleşim AlanıBoş12.1003.50029Sırçalı - Mevlana12818Arsa508,70Yerleşim AlanıBoş11.2003.30030Sırçalı - Mevlana12819Arsa468,58Yerleşim AlanıBoş10.3503.10031Sırçalı - Mevlana12820Arsa408,17Yerleşim AlanıBoş9.0002.70032Sırçalı - Mevlana12821Arsa444,88Yerleşim AlanıBoş9.8002.90033Sırçalı - Mevlana12822Arsa485,61Yerleşim AlanıBoş10.7003.20034Sırçalı - Mevlana12823Arsa505,62Yerleşim AlanıBoş12.6503.70035Sırçalı - Mevlana12824Arsa752,11Yerleşim AlanıBoş20.3506.10036Sırçalı - Mevlana12825Arsa595,80Yerleşim AlanıBoş16.1004.80037Sırçalı - Mevlana107261Arsa1012,71Yerleşim AlanıBoş22.3006.60038Sırçalı - Mevlana12826Arsa546,44Yerleşim AlanıBoş13.7004.00039Sırçalı - Mevlana12827Arsa521,08Yerleşim AlanıBoş11.5003.40040Sırçalı - Mevlana12828Arsa488,11Yerleşim AlanıBoş10.7503.20041Sırçalı - Mevlana12829Arsa487,44Yerleşim AlanıBoş10.7503.20042Sırçalı - Mevlana12830Arsa555,65Yerleşim AlanıBoş12.2503.60043Sırçalı - Mevlana12831Arsa612,34Yerleşim AlanıBoş13.5004.00044Sırçalı - Mevlana12832Arsa660,11Yerleşim AlanıBoş14.5504.30045Sırçalı - Mevlana12833Arsa773,63Yerleşim AlanıBoş17.0505.10046Sırçalı - Mevlana12836Arsa31,42Yerleşim AlanıBoş55016047Sırçalı - Mevlana12837Arsa67,98Yerleşim AlanıBoş1.20035048Sırçalı - Mevlana102428Arsa1395,60Yerleşim AlanıBoş26.5507.90049Sırçalı - Mevlana102429Arsa1240,91Yerleşim AlanıBoş23.6007.00050Sırçalı - Mevlana102430Arsa3270,93Yerleşim AlanıBoş65.50019.50051Sırçalı - Mevlana102431Arsa1542,87Yerleşim AlanıBoş33.95010.00052Sırçalı - Mevlana102432Arsa1244,12Yerleşim AlanıBoş27.4008.20053Sırçalı - Mevlana102433Arsa952,16Yerleşim AlanıBoş19.0505.70054Sırçalı - Mevlana102434Arsa3599Yerleşim AlanıBoş72.00021.50055Sırçalı - Mevlana107262Arsa798,65Yerleşim AlanıBoş19.2005.70056Sırçalı - Mevlana102435Arsa951,35Yerleşim AlanıBoş20.9506.20057Sırçalı - Mevlana102436Arsa928,07Yerleşim AlanıBoş20.4506.10058Sırçalı - Mevlana102437Arsa970,08Yerleşim AlanıBoş21.3506.40059Sırçalı - Mevlana102438Arsa1185,58Yerleşim AlanıBoş26.1007.80060Sırçalı - Mevlana102439Arsa1082,79Yerleşim AlanıBoş23.8507.00061Sırçalı - Mevlana102440Arsa1081,91Yerleşim AlanıBoş23.8507.00062Sırçalı - Mevlana102441Arsa1046,61Yerleşim AlanıBoş23.0506.90063Sırçalı - Mevlana102442Arsa1011,31Yerleşim AlanıBoş22.2506.50064Sırçalı - Mevlana102443Arsa983,76Yerleşim AlanıBoş21.6506.40065Sırçalı - Mevlana102444Arsa917,17Yerleşim AlanıBoş20.2006.00066Sırçalı - Mevlana102445Arsa832,91Yerleşim AlanıBoş18.3505.50067Sırçalı - Mevlana102447Arsa2875,87Ticaret AlanıBoş60.40018.00068Sırçalı - Mevlana102448Arsa5558,03Yerleşim AlanıBoş150.10045.00069Sırçalı - Mevlana102451Arsa1348,47Yerleşim AlanıBoş36.45010.00070Sırçalı - Mevlana102452Arsa879,22Yerleşim AlanıBoş23.7507.00071Sırçalı - Mevlana102453Arsa875,40Yerleşim AlanıBoş21.0506.30072Sırçalı - Mevlana102454Arsa875,40Yerleşim AlanıBoş21.0506.30073Sırçalı - Mevlana102455Arsa875,38Yerleşim AlanıBoş21.0506.30074Sırçalı - Mevlana107263Arsa1405,94Yerleşim AlanıBoş38.00011.00075Sırçalı - Mevlana102457Arsa991,98Yerleşim AlanıBoş21.8506.50076Sırçalı - Mevlana102458Arsa999,62Yerleşim AlanıBoş22.0006.50077Sırçalı - Mevlana102459Arsa999,59Yerleşim AlanıBoş22.0006.50078Sırçalı - Mevlana102460Arsa999,64Yerleşim AlanıBoş24.0007.20079Sırçalı - Mevlana102461Arsa1004Yerleşim AlanıBoş27.1508.00080Sırçalı - Mevlana102462Arsa1410,16Yerleşim AlanıBoş38.10011.00081Sırçalı - Mevlana102465Arsa104,90Yerleşim AlanıBoş2.35070082Sırçalı - Mevlana102467Arsa557,89Yerleşim AlanıBoş15.1004.50083Sırçalı - Mevlana12210Arsa141,43Yerleşim AlanıBoş3.85011.50084Sırçalı - Mevlana12216Arsa42,71Yerleşim AlanıBoş90027085Sırçalı - Mevlana12220Arsa785,53Yerleşim AlanıBoş17.3005.00086Sırçalı - Mevlana12221Arsa783,11Yerleşim AlanıBoş17.2505.00087Sırçalı - Mevlana12222Arsa739,81Yerleşim AlanıBoş16.3004.80088Sırçalı - Mevlana12223Arsa618,29Yerleşim AlanıBoş13.6504.00089Sırçalı - Mevlana12224Arsa58,94Yerleşim AlanıBoş1.15034090Sırçalı - Mevlana12225Arsa1050Yerleşim AlanıBoş23.1006.90091Sırçalı - Mevlana12226Arsa1100Yerleşim AlanıBoş24.2007.20092Sırçalı - Mevlana107264Arsa900Yerleşim AlanıBoş21.6006.40093Sırçalı - Mevlana12227Arsa850Yerleşim AlanıBoş18.7005.60094Sırçalı - Mevlana12228Arsa850Yerleşim AlanıBoş18.7005.50095Sırçalı - Mevlana12229Arsa850,21Yerleşim AlanıBoş18.7505.50096Sırçalı - Mevlana12230Arsa850Yerleşim AlanıBoş18.7005.50097Sırçalı - Mevlana12231Arsa1000Yerleşim AlanıBoş22.0006.50098Sırçalı - Mevlana12232Arsa955,70Yerleşim AlanıBoş21.0506.30099Sırçalı - Mevlana12233Arsa950Yerleşim AlanıBoş20.9006.200100Sırçalı - Mevlana12234Arsa925Yerleşim AlanıBoş20.3506.000101Sırçalı - Mevlana12235Arsa925Yerleşim AlanıBoş20.3506.000102Sırçalı - Mevlana12236Arsa950Yerleşim AlanıBoş20.9006.200103Sırçalı - Mevlana12239Arsa360,01Yerleşim AlanıBoş7.9502.300104Sırçalı - Mevlana12240Arsa1706,43Yerleşim AlanıBoş46.10013.500105Sırçalı - Mevlana10821Arsa1149,02Yerleşim AlanıBoş31.0509.300106Sırçalı - Mevlana10822Arsa965,21Yerleşim AlanıBoş23.2006.900107Sırçalı - Mevlana10823Arsa727,46Yerleşim AlanıBoş17.5005.200108Sırçalı - Mevlana10824Arsa718,71Yerleşim AlanıBoş17.2505.100109Sırçalı - Mevlana10825Arsa2167,07Yerleşim AlanıBoş58.55017.500110Sırçalı - Mevlana10826Arsa1518,51Yerleşim AlanıBoş41.00012.300111Sırçalı - Mevlana107265Arsa1121,47Yerleşim AlanıBoş24.7007.400112Sırçalı - Mevlana10827Arsa1010,03Yerleşim AlanıBoş22.2506.600113Sırçalı - Mevlana10828Arsa1031,20Yerleşim AlanıBoş22.7006.800114Sırçalı - Mevlana10829Arsa1013,44Yerleşim AlanıBoş22.3006.600115Sırçalı - Mevlana10831Arsa1032,20Yerleşim AlanıBoş22.7506.800116Sırçalı - Mevlana10832Arsa1014,14Yerleşim AlanıBoş22.3506.700117Sırçalı - Mevlana10833Arsa1182,85Yerleşim AlanıBoş20.1506.000118Sırçalı - Mevlana10835Arsa707,40Yerleşim AlanıBoş15.6004.500119Sırçalı - Mevlana10836Arsa722,33Yerleşim AlanıBoş15.9004.700120Sırçalı - Mevlana10837Arsa998,77Yerleşim AlanıBoş22.0006.600121Sırçalı - Mevlana10838Arsa5,48Yerleşim AlanıBoş110,3030122Sırçalı - Mevlana10839Arsa1068,56Yerleşim AlanıBoş21.4006.400123Sırçalı - Mevlana10840Arsa871,42Yerleşim AlanıBoş17.4505.200124Sırçalı - Mevlana107266Arsa1357,96Yerleşim AlanıBoş29.9008.900 Boğazlıyan İmar Haberleri

Yozgat HABERİ

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve imarhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.